Marzec 2, 2018

2 marca 2018

Ogólnopolski Turniej Robotów „ROBOMEETING” o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Od 1 września 2016 roku realizowany jest projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”. W Pilotażu programowania uczestniczy 52 szkoły z naszego województwa. Wdrażanie nauczania programowania do praktyki szkolnej – w ramach projektu – odbywa się […]

2 marca 2018

Zarządzenie Nr 30/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych  w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 powołanych Zarządzeniem nr 71/2017 z dnia 25 września 2017 roku  Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 […]

2 marca 2018

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska wizytatora

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych  Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Radosław Modzelewski Suwałki 2. Magdalena Pankowska Lubawa 3. Olga Granacka Białystok 4. Dorota Lidia […]

2 marca 2018

Konferencja Jubileuszowa – Retoryka w szkole Podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży.

Szanowni  Państwo Poloniści, Bibliotekarze, Dyrektorzy szkół i placówek, Dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, Kuratorzy Oświaty  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają do udziału w Jubileuszowej Konferencji „Retoryka w szkole. Podstawa programowa wobec  kultury mówienia dzieci i młodzieży”– 9 czerwca 2018 r. Warszawa. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Więcej informacji na stronie: […]

2 marca 2018

Zarządzenie Nr 29/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura przeprowadzania służby przygotowawczej w  Kuratorium Oświaty w Białymstoku”. Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty  stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty  z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządzam, co następuje: §1. Na podstawie art. 36 […]