Marzec 9, 2018

9 marca 2018

Ogólnopolski konkurs filmowy upowszechniający zasady savoir-vivre’u ,,Od ignoranta do eleganta”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie organizuje Ogólnopolski konkurs filmowy upowszechniający zasady savoir-vivre’u  ,,Od ignoranta do eleganta”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Patronat nad przedsięwzięciem  objęli m. in. Minister Edukacji Narodowej i Łódzki Kurator Oświaty. Szczegóły o konkursie na stronie organizatora: www.zspkleszczow.pl oraz pod adresem: ignorant-elegant@zspkleszczow.pl

9 marca 2018

Uroczyste wręczanie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne w r. szk. 2016/2017 i wręczenie nagród w Konkursie „Nauczyciel Innowator”.

W dniu 7 marca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej. Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej wręczyła nagrody stypendystom reprezentantom różnych szkół z całego kraju. W województwie podlaskim 26 uczniów uzyskało stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017. Na uroczystości w Warszawie reprezentowali […]

9 marca 2018

Aktywna tablica – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – zasady składania wniosków w 2018 r.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Podlaski Kurator Oświaty informuje, że na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii […]

9 marca 2018

Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że wzorem lat ubiegłych na terenie województwa podlaskiego organizowane są wojewódzkie etapy turniejów, których celem jest podnoszenie kultury bezpieczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa […]