Kwiecień 2018

30 kwietnia 2018

Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

W dniu 24 kwietnia 2018 roku, w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku, odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”. Rozpoczęcie konkursu poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Biskupa Henryka Ciereszki Biskupa […]

27 kwietnia 2018

Informacja podsumowująca etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 pkt. 3 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej” w dniach 12.04 oraz 17-18.04.br. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu wojewódzkiego. Z pracami zapoznało się trzech uczniów oraz […]

26 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 57/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § […]

26 kwietnia 2018

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach

Zarządzenie Nr 225.2018 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach Załączniki zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora SP w Babikach Data: 2018-04-26, rozmiar: 23 KB

24 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 56/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. […]

24 kwietnia 2018

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w dotychczasowych gimnazjach w r. szk. 2017/2018

Oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w dotychczasowych gimnazjach województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, było okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom. W tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego przeprowadzono 14 konkursów przedmiotowych: Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i […]

24 kwietnia 2018

Pełnoletni 1918/2018

Centrum Historii Zajezdnia zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie dla szkół średnich pod nazwą „Pełnoletni 1918/2018”. Konkurs realizowany jest w ramach programu Niepodległa. Celem konkursu jest, aby dzisiejsi nastolatkowie spojrzeli na moment odzyskania Niepodległości z perspektywy swoich rówieśników i zapoznali się z realiami życia młodzieży żyjącej w 1918 r. Termin nadsyłania prac konkursowych – 15 […]

24 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 55/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. […]

20 kwietnia 2018

Konkurs w zakresie wspomagania pracy szkoły

Konkurs ,,Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia” – II edycja organizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji […]

20 kwietnia 2018

Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza nauczycieli szkół województwa podlaskiego do udziału w 11 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie, który organizowany jest przez Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 21 i 22 września 2018 r. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Rejestracja uczestników odbywa się […]