Kwiecień 13, 2018

13 kwietnia 2018

Konkurs na program realizacji praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, w ramach konkursu dotyczącego przygotowania rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Podstawowym celem konkursu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla określonych branż, opracowanie zasad zapewniania […]

13 kwietnia 2018

Wykaz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez MKiDN

W załączeniu przekazujemy opublikowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykaz przeprowadzanych w danym roku szkolnym konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym. Wykaz znajduje się również na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2018/konkursy/20180221_WYKAZ_wg_specjalnosci.pdf Załączniki Wykaz konkursów rekomendowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Data: 2018-04-13, rozmiar: […]

13 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie “Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek w województwie podlaskim Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany będzie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku i Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Udział w konkursie […]

13 kwietnia 2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach

W załączniku  Zarządzenie Nr 440/18 Wójta Gminy Wyszki z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła I I w Wyszkach Załączniki Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach Data: 2018-04-13, rozmiar: 173 KB

13 kwietnia 2018

Stypendia Pomostowe

Zdobądź stypendium pomostowe na studia! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze i rozpoczną w […]

13 kwietnia 2018

Nowe SIO. Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów w bieżącym roku szkolnym

W ślad za komunikatem na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazujemy informację: Szanowni Państwo, Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Uprzejmie przypominamy o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. W Ministerstwie Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji trwają prace nad weryfikacją kompletności danych wprowadzonych […]