Kwiecień 13, 2018

13 kwietnia 2018

Konkurs na program realizacji praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, w ramach konkursu dotyczącego przygotowania rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Podstawowym celem konkursu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla określonych branż, opracowanie zasad zapewniania […]

13 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników szkolenia praktycznego. Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała […]

13 kwietnia 2018

Wykaz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez MKiDN

W załączeniu przekazujemy opublikowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykaz przeprowadzanych w danym roku szkolnym konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym. Wykaz znajduje się również na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2018/konkursy/20180221_WYKAZ_wg_specjalnosci.pdf Załączniki Wykaz konkursów rekomendowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Data: 2018-04-13, rozmiar: […]

13 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie “Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek w województwie podlaskim Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany będzie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku i Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Udział w konkursie […]

13 kwietnia 2018

Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!)

Ministerstwo Środowiska zaprasza do włączenia się w akcję Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!), która trwa od 1 marca do 30 czerwca. Let’s Clean Up Europe! jest akcją organizowaną w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – dalej: EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości społeczeństwa europejskiego z zakresu problematyki […]

13 kwietnia 2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach

W załączniku  Zarządzenie Nr 440/18 Wójta Gminy Wyszki z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła I I w Wyszkach Załączniki Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach Data: 2018-04-13, rozmiar: 173 KB

13 kwietnia 2018

Międzynarodowy konkurs Baltie 2018

W związku z wdrożeniem nauki programowania na wszystkich etapach edukacyjnych, SGP Systems oraz Stowarzyszenie TIB zapraszają wszystkich nauczycieli, w tym również nauczycieli klas I-III, do udziału w międzynarodowym konkursie programistycznym Baltie 2018. Aktualnie otwarte są następujące etapy konkursu: etap domowy, etap szkolny oraz etap powiatowy. Etap domowy trwa aż do końca roku szkolnego. Międzynarodowy finał […]