Maj 9, 2018

9 maja 2018

Wojewódzki Konkurs Metodyczny “Rok Niepodległości”

Szanowni Państwo, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza nauczycieli wszystkich szkół województwa podlaskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Metodycznym „ROK NIEPODLEGŁOŚCI”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Cel konkursu Konkurs ma na celu uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wzmacnianie postaw patriotycznych oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla […]

9 maja 2018

Zarządzenie nr 59/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: […]