Maj 11, 2018

11 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” edycja 2018 – ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Podlaski Kurator Oświaty, działając na mocy Porozumienia z dnia 28 sierpnia 2017 r. z Wojewodą Podlaskim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia […]

11 maja 2018

Zarządzenie Nr 60/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2018 roku

  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § […]

11 maja 2018

Wojewódzka Licaealiada sportowo-obronna “Sprawni Jak Żołnierze 2018”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze w dniu 25 maja 2018r. na obiektach szkoleniowych  18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku obędą się w/ w zawody. W zawodach uczestniczą 3-osobowe zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych, w kategorii dziewcząt i chłopców. Zgłoszenia drużyn należy dokonać do 19 maja 2018r. zgodnie z pkt.2 Regulaminu zawodów. Załączniki Regulamin Wojewódzkiej Licealiady […]

11 maja 2018

Zaproszenie na uroczystość podsumowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych 2017/2018 w szkołach podstawowych

Uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się 24 maja 2018 r. o godz. 1100 w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32. Podczas tej uroczystości wręczane będą zaświadczenia laureatom ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego.   […]