Maj 15, 2018

15 maja 2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wagi w Wagach (gmina Przytuły)

Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 8 maja  2018 roku w  sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wagi  w Wagach Załączniki Zarządzenie Wójta Gminy Przytuły Data: 2018-05-15, rozmiar: 146 KB

15 maja 2018

Warsztaty Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). 3–4.10.2018. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018; 23–24.10.2018. Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów, rekrutacja do 25.05.2018; 15-16.11.2018. Mapa drogowa dla szkół – jak wspierać naukę […]