Maj 16, 2018

16 maja 2018

Ogólnopolskie spotkania konsultacyjne – doradztwo zawodowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na ogólnopolskie spotkania konsultacyjne, których celem jest wypracowanie przez uczestników rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz metodyki doradztwa zawodowego. Adresatami wydarzenia są dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi oraz pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Spotkania te odbędą się w Warszawie w następujących termiach: 29 maja 2018 r. i 12 […]

16 maja 2018

Konkurs “Dbaj o swoje przedszkole”

Organizator – firma RIZO Mateusz Ruszewski zaprasza do udziału w konkursie “Dbaj o swoje przedszkole”. Konkurs skierowany do przedszkoli publicznych i niepublicznych i jest bezpłatny. Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych do pomocy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i pomagają w tej czynności rówieśnikom, charakteryzują się większą empatią, rozumieją potrzeby […]

16 maja 2018

II Podlaski Piknik Zawodowy i Dni Rodzicielstwa Zastępczego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją „Program Pierwsza Praca” z Warszawy, Caritas Archidiecezji Białostockiej  oraz Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zaprasza szkoły ponadgimnazjalne województwa podlaskiego do włączenia się w organizację  II Podlaskiego Pikniku Zawodowego i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Data: 10 czerwca b.r. (niedziela) w godz. 12.00-16.00. Miejsce […]