Czerwiec 4, 2018

4 czerwca 2018

Spotkanie dla organizatorów wypoczynku letniego w roku 2018

Szanowni Państwo, organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży Zapraszam na spotkanie dotyczące zorganizowania bezpiecznego wypoczynku letniego, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 roku o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Runek Kościuszki 9. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, […]

4 czerwca 2018

Program Pajacyk na rok szkolny 2018/2019

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu „Pajacyk na rok szkolny 2018/2019”. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Wnioski można składać do 10 lipca 2018 roku poprzez formularz elektroniczny: https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie […]

4 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

1 czerwca 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.