Lipiec 12, 2018

12 lipca 2018

Zarządzenie Nr 69 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Załączniki Zarządzenie Nr 69 PKO z dnia 12 lipca 2018 r. Data: 2018-07-12, rozmiar: 60 KB

12 lipca 2018

Uwaga dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie organizuje cykliczne konferencje szkoleniowa „Diagnoza w praktyce psychologicznej”.

Dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych W odpowiedzi na potrzeby środowisk Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie organizuje cykliczne konferencje „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji jest Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe. Konferencja obędzie się w dniach 14-15 września 2018 roku w […]

12 lipca 2018

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej została zamieszczona propozycja materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów. Materiał przedstawia propozycję: konstrukcji regulaminu, przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych […]

12 lipca 2018

Dzień Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. W ramach  obchodów Dnia Krajobrazu organizatorzy planują  rozpowszechnienie „spacerów krajobrazowych”, które mogą się odbywać w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). W ramach obchodów Dnia Krajobrazu organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych do organizacji spacerów krajobrazowych oraz do podejmowania […]