Wrzesień 6, 2018

6 września 2018

Zarządzenie Nr 77/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.  zarządza się, co następuje: § 1. Załączniki Nr 2 […]

6 września 2018

IV edycja konkursu pt. ,,Organizacja ucząca się 2018″

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają do udziału w IV edycji konkursu pt. „Organizacja ucząca się 2018”, który jest skierowany do pracodawców z województwa podlaskiego inwestujących w rozwój kompetencji pracowników, zorientowanych na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniających się m.in. kulturą organizacyjną stymulującą rozwiązania prorozwojowe. W konkursie mogą wziąć udział firmy z sektora MŚP, […]