Wrzesień 7, 2018

7 września 2018

Rekrutacja do programu wymiany uczniów „FLEX” na rok szkolny 2019/2020

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2019/2020. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum, klas pierwszych lub drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w […]

7 września 2018

Instrukcja wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25

Stare SIO. Komunikat dotyczący zmiany w „Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (10 i 30 września 2018)” W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela obowiązującymi od 1 września 2018 r. w instrukcjach wprowadzania danych na dzień 10 września 2018 r. i dzień 30 września     2018 […]