Wrzesień 14, 2018

14 września 2018

BohaterON w Twojej Szkole!

Organizatorzy ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! – zapraszają oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w projekcie BohaterON w Twojej Szkole. Kampania „BohaterON – włącz historię!” jest realizowana od 2016 roku. Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysyłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek. W jej ramach każdy zyskuje szansę […]

14 września 2018

Konkurs na Grę Edukacyjną “Moja Polska Niepodległa”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie ogłaszają Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną Moja Polska Niepodległa pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika  Metropolity Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego […]

14 września 2018

Projekt „Kryminalne zagadki Kampusu UwB”

Uniwersytet w Białymstoku wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, w związku z realizacją projektu „Kryminalne zagadki Kampusu UwB” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zapraszają uczniów ponadgimnazjalnych szkół (techników i […]

14 września 2018

Lekcje z ZUS

“Projekt z ZUS” to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych aktywizującą metodą projektu edukacyjnego. Opracowana została z myślą o uczniach gimnazjów i w roku szkolnym 2016/2017 w nich realizowana. Po reformie szkolnictwa i likwidacji gimnazjów będzie realizowana w szkołach podstawowych. „Projekt z ZUS” polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji, podczas której przybliża uczniom tematykę ubezpieczeń społecznych. […]

14 września 2018

III edycja „Olimpiady Cyfrowej” 2018/2019

Fundacja Nowoczesna Polska w roku szkolnym 2018/2019 zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, do udziału w III edycji Olimpiady Cyfrowej – ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego konkursu sprawdzającego wiedzę oraz kompetencje medialne i cyfrowe młodzieży. Tegoroczna edycja Olimpiady Cyfrowej ma na celu zachęcić jej uczestników do rozwoju kompetencji cyfrowych i medialnych, a także sprawić, by stali się krytycznymi […]