7 maja, 2021

7 maja 2021

Konkurs na opowiadanie lub bajkę o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół podstawowych, Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki organizuje konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów w wieku od 10 do 15 lat, a jego celem jest popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Termin nadsyłania prac konkursowych – […]

7 maja 2021

Zarządzenie Nr 37/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie opiniowania przez komisję wniosków o nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku1), zarządza się co następuje: § 1 Minister Edukacji i Nauki ustala corocznie wysokość nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Podlaski […]

7 maja 2021

Informacja o składaniu wniosków na nagrody dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Obowiązujące rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i […]