10 maja, 2021

10 maja 2021

Komunikat dotyczący wydawania zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2020/2021

Mając na względzie czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 zaświadczenia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostaną przekazane dyrektorowi szkoły, w której uczy się laureat, w miejscu i terminie wskazanym w tabeli. Zaświadczenia finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostaną przekazane szkołom do końca […]