17 maja, 2021

17 maja 2021

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli: informatyki i matematyki, geografii w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz fizyki, ekonomii w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkursy na stanowiska nauczycieli: informatyki i matematyki, geografii w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz fizyki, ekonomii w Szkole Europejskiej Luksemburg I. Szczegóły o konkursach w załączonych ogłoszeniach. Załączniki ogloszenia o konkursie na 4 stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich, maj-czerwiec 2021 Data: 2021-05-17, rozmiar: 268 KB oświadczenie kandydata Data: 2021-05-17, rozmiar: 335 KB Pobierz […]

17 maja 2021

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2021 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2021 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). I. Rodzaj zadania – organizacja wypoczynku […]

17 maja 2021

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2021 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2021 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). I. Rodzaj zadania – organizacja wypoczynku […]

17 maja 2021

Rekrutacja na studia na kierunku obronność państwa na Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Informujemy, że na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie rozpoczyna się nabór kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia na kierunku obronność państwa o profilu praktycznym, na rok akademicki 2021/2022. Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł zawodowy w przypadku na poziomie pierwszego stopnia– licencjata, na poziomie drugiego stopnia – magistra. […]