Patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty
 

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

    Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej SO.031.138.2014.
    Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji projektowi edukacyjnemu (przedsięwzięciu, imprezie, konkursowi, itp.) powinien zapoznać się z zasadami określonymi w karcie informacyjnej oraz złożyć zgodnie ze wzorem wypełniony wniosek wraz z aktualnymi załącznikami.

Dokumenty do pobrania:

1) Karta informacyjna
2) Druk wniosku
3) Logo Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

 

PODLASKI KURATOR OŚWIATY
/ - /
Jerzy Kiszkiel 

XI Warsztaty ekologiczne z okazji „Światowego Dnia Wody”

Organizator: Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, ul. M.. Skłodowskiej Curie 5, 18-400 Łomża
Współorganizatorzy:
- Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14
- Delegatura WIOŚ w Łomży
- Nadleśnictwo Łomża
- MPWiK w Łomży
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
- Narwiański Park Narodowy
Uczestnicy: Nauczyciele, gimnazjaliści z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- 17-18.03.2016r – warsztaty dla zainteresowanych w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 602-180-221 (K. Mieczkowska)
email: katmi@poczta.onet.pl
www.zsdig-lomza.pl

 

 

„Święto Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie połączone ze świętem patrona szkoły”

Organizator: Zespół Szkół nr 2 im. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84
Współorganizatorzy:
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
- Jednostka Strzelecka 1011 w Grajewie
Uczestnicy: Zaproszeni goście oraz uczniowie ZS nr 2 w Grajewie
Terminy i miejsce:
- 18.06.2016r – Święto Szkoły połączone ze Świętem 9 PSK w Grajewie
Więcej informacji:
- tel. 86-272-31-81 (M. Sulkowska)
- emial: marzenasulkowska@wp.pl
- www.zsnr2grajewo.pl

 

 

Projekt edukacyjny „Wagary w Jednostce 2016”

Organizator: Zespół Szkół nr 2 im. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84
Współorganizatorzy:
- Burmistrz miasta Grajewo
- Starosta Powiatu Grajewskiego
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu grajewskiego oraz uczniowie szkoły
Terminy i miejsce:
- 21.03.2016r – zgodnie z harmonogramem :
- pokaz wojskowy;
- konkurs kulinarny;
- turniej piłki nożnej
- zajęcia otwarte dla gimnazjalistów;
- konkurs „Geniusz Matematyczny”;
- turniej strzelecki;
- konkurs komputerowy;
- międzygimnazjalny turniej „Jednostka da się lubić”.
Więcej informacji:
- tel. 86-272-31-81 (M. Sulkowska)
- emial: marzenasulkowska@wp.pl
- www.zsnr2grajewo.pl

 

 

XXI Edycja Konkursu „Palm Wielkanocnych”

Organizator: Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku, ul. Św. A. Boboli 47, 15-649 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów
Terminy i miejsce:
- do 16.03.2016r – dostarczenie (przesłanie) prac do siedziby organizatora;
- 17-20.03.2016r – prezentacja palm w siedzibie organizatora
- 20.03.2016r – ogłoszenie wyników oraz kiermasz charytatywny.
Więcej informacji:
- email: k.zejer@oswiata.org.pl
- telefon: 85-654-68-38 (B. Warzecha-Krasnowska)
- www.ckz.pop.pl

 

 

XI Edycja Konkursu „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”

Organizator: Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, region Białystok, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63
Współorganizator: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul O.Tarasiuka 2,16-001 Kleosin
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski
Terminy i miejsce:
1) I etap:  14.03. – 31.03.20156. – rejestracja uczestników przez platformę na stronie www.najlepsze-zajęcia.pl oraz przesłanie prac drogą emaliową
2) 15.04 .2016r. – II etap (finał regionalny) w Białymstoku
3) 23.04.2016r. – III etap (finał ogólnopolski) w Łodzi
Więcej informacji:
tel. 696-526-768 (M. Zagórska)
e-mail – m.zagorska@sfbcc.or.pl
www.najlepsze-zajęcia.pl

 

 

III Miejski Koncert Ekumeniczny "Chrześcijanin śpiewa w drodze do nieba" z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski, 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96
Uczestnicy: Chóry/schole działające przy szkołach, kościołach i cerkwiach
Terminy i miejsce:
- do 15.03.2016r – zgłoszenie uczestnictwa ze szkół drogą emailową na adres: sp50@um.bialystok.pl
- 12.04.2016r . godz. 12.30 – koncert w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 608-654-088 (U. Marciniak-Bagińska);
e-mail : sp50@um.bialystok.pl; alubam@gmial.com;
www.sp50.bialystok.pl

 

 

Konferencja "Integracja dla edukacji. Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej."

Organizator:
- Moje Bambino Sp.z.o.o. S.K.A, 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46;
Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Łodzi
Uczestnicy: Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół, nauczyciele przedszkoli oraz klas 1-3, pedagodzy szkolni
Terminy i miejsce:
- rejestracja na konferencję: www.akademiabambino.pl  lub: ukrakowska@mojebambino.pl
- 07.06.2016r. – konferencja w Białymstoku , Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Ciepła 40
Więcej informacji:
telefon: 42- 203-49-84; 504-185-351 (U. Krakowska)
email: u.krakowska@mojebambino.pl
www.mojebambino.pl

 

 

Regionalny Konkurs Matematyczny „Z szóstką na sześć”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. prof. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, ul. Sejneńska 12, 16-400 Suwałki.
Uczestnicy: Uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 19.02. 2016r – przesłanie zgłoszeń udziału szkół drogą emaliową na adres: sp6@sp6.pl ;
- I etap (szkolny) – 11.03.2016r w siedzibach szkół
- II etap (finałowy) – 22.04.2016r w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.:603-633-962 (H. Gryc), 693-292-020 (D. Wszeborowska);
www.sp6.pl/programy/regulaminy

 

 

XV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla dorosłych „Koszt pracy w gospodarce”

Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5, 15-448 Białystok.
Współorganizator: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Uczestnicy: Słuchacze szkół policealnych oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 16 CKU
Terminy i miejsce:
- do 25.02. 2016r – przesłanie zgłoszeń szkół do udziału w I etapie Olimpiady drogą elektroniczną na adres: halina@gmail.com
- 14.03.2016r – I etap szkolny w szkołach;
- 04.06.2016r – etap międzyszkolny i finałowy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB w Białymstoku.
Więcej informacji:
tel.: 694-451-191 (H. Panasiuk)
email: halina@gmail.com
www.ckubialystok.pl

 

 

III edycja konkursu plastycznego „Zawodowi odkrywcy” ph. " Mój pomysł na siebie - zawód, który chcę wykonywać w przyszłości"

Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego / Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1
Uczestnicy: Uczniowie klas V- VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 22.01.2016r – przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: lcdz@ckubialystok.pl
- do 04.03.2016r – przesłanie / dostarczenie prac na adres organizatora;
- do 11.03.2016r – rozstrzygniecie konkursu
- 23.03.2016r – wystawa wyróżnionych prac, podsumowanie konkursu, wręczenie nagród.
Więcej informacji:
tel.: 85-743-67-85 wew. 24 ( U. Płońska);;
e-mail: lcdz@ckubialystok.pl
http:/ www.ckubialystok.p

 

 

XII Edycja Konkursu Papieskiego „Moje Westerplatte”

Organizator: Fundacja „Instytut Tertio Millennio”, 31-043 Kraków, ul. Dominikańska 3/13 oraz oddziały terenowe ( Oddział Warszawa)
Uczestnicy: Uczniowie szkół urodzeni po 31.12.1995r
Terminy i miejsce:
- zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej konkursu: www.konkurspapieski.pl
- 08.02 – 07.03.2016r. – I etap , quiz on-line;
- 14.03.2016r – II etap, test on-line dla wszystkich uczestników;
- 16.03-06.04.2016r – III etap regionalny (napisanie eseju na podany temat);
- 14.05.2016r – IV etap (obrona ustna eseju) oraz gala finałowa w Warszawie;
Więcej informacji:
tel. –515-42-0522 (K. Suchodolska)
e-mail – warszawa@tertio.pl
http: www.konkurspapieski.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Plastyczny "Bądźmy miłosierni" dla uczniów szkół specjalnych

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Współorganizatorzy:
- Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 4
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Uczestnicy: Uczniowie szkół specjalnych
Terminy i miejsce:
- 15.02 – 25.03.2016 r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 31.03.2016r – przesłanie protokołu uczestników ze szkół wraz z pracami na adres organizatora
- 13.04.2016r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej
- 28.04.2016r – gala finałowa w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim
Więcej informacji:
tel. 604-211-159 (G. Jarosz); 668-809-477 (M. Kruza) ;
e-mail: wnkdr@drohiczynska.pl; g.jaro@poczta.onet.eu
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 
www.zespecsokp.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Plastyczny „Mój Kościół”

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Współorganizatorzy:
- Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie, ul. Kościuszki 27A, 07-100 Wagrów
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra z Alakntary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie, ul. Kościuszki 27A
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym
Terminy i miejsce:
- 15.02-31.03.2016r – etap przedszkolny
- do 15.04.2016r – przesłanie (dostarczenie) protokołu wraz z pracami ze szkół na adres organizatora
- 13.05.2016r – etap finałowy w siedzibie Katolickiego Przedszkola w Węgrowie
Więcej informacji:
tel: 885-052-052 (D. Mazurek); 503-827-101 (ks. K. Mielnicki);
e-mail: przedszkole@klasztorwegrow.pl; wnkdr@drohiczynska.pl;
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 

 

 

II edycja Konkursu głośnego czytania "Czytanie jest w modzie” pod hasłem  „Czytamy legendy polskie"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18
Współorganizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy szkół Podstawowych, o/Białystok, ul. Złota 4
Uczestnicy: Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 15.04.2016r. – przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz przesłanie zgłoszeń na adres organizatora;
- 17 -18.05.2016r. – etap międzyszkolny w sali teatralnej klubu „ZENIT” w Białymstoku
- 01.06. 2016r. – podsumowanie konkursu podczas inauguracji IV Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Operze Podlaskiej
Więcej informacji:
tel. : 603-900 -368 (E. Janikowska; )
email: belfer67@o2.pl

 

 

III Konkurs Ortografii Języka Niemieckiego

Organizator: Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 11.03.2016r – przeprowadzenie etapu szkolnego wg. Regulaminu
- do 18.03.2016r – zgłoszenie ze szkół szkolnych mistrzów do etapu finałowego
- 01.04.2016r – etap finałowy w siedzibie organizatora
- 04.04.2016r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły
Więcej informacji:
tel.: 85-663-21-63 (J. Chociej)
e-mail: justyna.chociej@gmaill.com
http://zskleosin.info/start/

 

 

Diecezjalny Konkurs Religijny "Chrzest Święty w życiu człowieka" dla uczniów szkół podstawowych

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Współorganizator: Zespół Szkół w Sabniach, ul. Słoneczna 1
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych z terenu diecezji drohiczyńskiej
Terminy i miejsce:
- 10.02 – 15.03.2016 r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 18.03.2016r – przesłanie protokołu uczestników ze szkół wraz z pracami na adres organizatora
- 26.04.2016 r – etap diecezjalny w Zespole Szkół w Sabniach
Więcej informacji:
tel. 506-166-213 (A. Chmiel); 668-809-477 (M. Kruza) ;
e-mail: wnkdr@drohiczynska.pl; gmsabnie@poczta.onet.pl
http://www.katecheza.drohiczynska.pl  www.zssabnie.pl

 

 

Konkurs „Nowatorska lekcja z WBTExpress”

Organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Białymstoku, 15-016 Białystok, ul. Złota 4
Współorganizatorzy:
- Centrum Edukacji nauczycieli w Suwałkach, ul. M. Reja 67B;
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Plac Kościuszki 2;
- Biblioteka Pedagogiczna w Łomazy, ul. M. Skłodowskiej- Curie 1.
Uczestnicy: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 20.04.2016r. – nadsyłanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres organizatora;
- do 09.05.2016r. – przesłanie informacji do osób nominowanych do nagród
- maj 2016r. – ogłoszenie wyników podczas wojewódzkiej konferencji
Więcej informacji:
tel. : 85-732 -98-69 (A. Krawczuk)
email: anna.krawczuk@cen.bialystok.pl lub cen@cen.bialystok.pl
http:/cenv3.bialystok.edu.pl/

 

 

Konkurs „ Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego 2016”

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, 15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Współorganizatorzy:
- Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku;
- Polskie Stowarzyszenie nauczycieli i wykładowców nauczycieli języka rosyjskiego w Warszawie.
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 26.02.2016r – przesłanie ankiet uczestników konkursu
- 06.03.2016r – konkurs w formie testu sprawdzającego – ZSOiT ul. Antoniuk Fabryczny 1.
Więcej informacji:
tel. – 509-942-999 (A. Targońska)
e-mail – anna-targonska@wp.pl; zsoitbialystok@wp.pl
http://www.zsoit.bialystok.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią”

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Współorganizatorzy:
- Publiczne Gimnazjum (PG) im. J. Pawła II w Glinniku, Glinnik 40C, 17-120 Brańsk
- ZHP, Hufiec ZHP Bielsk Podlaski;
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z terenu diecezji i spoza niej
Terminy i miejsce:
- do 10.02.2016r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem) na adres PG w Glinniku lub emailem na adres: spotkania-z-biblia@wp.pl
- 25.01 – 04.04.2016 r – etap szkolny w siedzibach szkół
- 02.06.2016 r – etap diecezjalny Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kulturyy w Kalnicy, gm. Brańsk
Więcej informacji:
tel. 607-719-414 ; 85-737-70-18 (M. Szpakowska)
e-mail: pgglinnik@interia.pl; wnkdr@drohiczynska.pl;
http://www.pgglinnik.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 

 

 

VII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Organizator: Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie, ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu łomżyńskiego
Terminy i miejsce:
- do 22.02.2016r – nadesłanie (dostarczenie) karty zgłoszeniowej na adres organizatora: miastkowo@poczta.onet.pl
- 15.03.2016r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 18.03.2016r – przesłanie drogą emaliową wyników z etapu szkolnego na adres organizatora
- 07.04.2016r – etap powiatowy w siedzibie organizatora
- 14.04.2016r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
- tel. 86- 217-48-26 ( L. Białobrzeska)
- email: miastkowo@poczta.onet.pl
- www.pgmiastkowo.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs recytatorsko-literacko-fotograficzny „Czerwony Kapturek w wielkim mieście”

Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-02 Białystok.
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 19.02. 2016r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia oraz prac na adres organizatora;
- 16.03.2016r – eliminacje oraz gala finałowa w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 85-675-02-15 wew. 121 (B. Maciejczuk)
email: biblioteka@zstio.net.pl
www.zstio.net.pl

 

 

VI Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Francji i krajach frankofońskich

Organizator: VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. króla Zygmunta Augusta 15-312 Białystok, ul. warszawska 8
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 20.02.2016r – zgłoszenie trzech uczniów ze szkoły na adres: ewaramz@gmail.com
- 26.02.2016r – etap finałowy konkursu – VI LO w Białymstoku
- 11.03.2016r – podsumowanie konkursu, wręczenie nagród w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. – 501-097-209 (E. Ramz)
email: ivlo@4lo.bialystok.pl
http://vi.lo.bialystok.pl/ 

 

 

XVII Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Gimnazjów

Organizator: Publiczne Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, ul. Upalna 26
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 15.02.2016r – eliminacje szkolne;
- 23.02.2016r – eliminacje rejonowe (PG nr 14 w Białymstoku, Gimnazjum w Mońkach), PG nr 9 w Łomży, PG nr 1 w Bielsku Podlaskim);
- 22.03.2016r – etap finałowy (Zespół Szkół Ogólnych nr 9 w Białymstoku, ul. Upalna 26) po 15 uczniów z każdego rejonu
Więcej informacji:
tel. – 85-661-32-27 (T. Daniuk); tomaszdaniuk@poczta.onet.pl
e-mail – zso9@um.bialystok.pl
www.zso9.pl

 

 

Konkurs „Łamigłówki matematyczne”

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku w Zespole Szkół  Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 3
Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 15.01.2015r – przesłanie karty zgłoszenia 3 osobowych zespołów ze szkół (pocztą, faxem lub emailem) na adres iwonle@poczta.onet.pl
-- 21.01.2015r – konkurs w siedzibie organizatora
Więcej informacji:/b>
ttel.728-314-120 (I. Leszczyńska); iwonle@poczta.onet.pl ;
e-mail: zsoms@poczta.fm 
http://www.zsoms.pl

 

 

VI Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów pod hasłem „Cykliczność procesów przyrodniczych”

Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida, 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- 08-20.01.2016r – rejestracja szkół poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (ze strony IV LO) i wysłanie na adres: przyrodniczy@4lo.bialystok.pl
- 16.02.2016r – etap szkolny drogą internetową, siedziby szkół
- 18.03.2016r – etap półfinałowy oraz finałowy konkursu – IV LO  w Białymstoku
Więcej informacji:
tel. – 85-748-99-55 (A. Snarska)
email: ivlo@4lo.bialystok.pl
http://www.liceum.bialystok.pl  www.4lo.bialystok.pl 

 

 

Konkurs Piosenki Europejskiej „Śpiewać każdy może - nawet w obcych językach”

Organizator: V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5,15-641 Białystok.
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 12.02. 2016r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń zwycięzców eliminacji szkolnych wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 29.02.2016r – przesłuchania oraz ogłoszenie wyników w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel.: 725-412-344 (J. Górska)
email: eurosong1@wp.pl
www.vlo.bialystok.pl

 

 

XV Konkurs recytatorski utworów Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem”

Organizator: Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin
Współorganizator:
- Gminny Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu (GOKSiT) w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 12.02.2016r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 12.02.2016r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem) lub emailem na adres: zespolszkol5@interia.pl lub na adres GOKSiT w Korycinie
- 19.02.2016r – etap finałowy w siedzibie GOKSiT w Korycinie
Więcej informacji:
tel.: 85-721-90-04 (M. Glińska);
www.gim.korycin.com.pl 

 

 

Projekt robota edukacyjnego "Photon" - pilotaż w wybranych szkołach podstawowych

Organizator: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Technologii Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 10,15-333 Białystok.
Współorganizator: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół podstawowych , nauczyciele, uczniowie
Terminy i miejsce:
- 01.12 - 31.12. 2015r – przesłanie zgłoszeń chęci uczestnictwa przez szkoły (ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń)
- 01.01-14.01.2016r – weryfikacja zgłoszeń
- 15.01-30.04.2016r – przeprowadzenie badań i pilotaży w wybranych szkołach (forma dostosowana do możliwości szkoły, uzgodniona z Dyrektorem szkoły)
- 01.05- 13.05.2016r – analiza zebranych wyników badań i publiczne podsumowanie działań
Więcej informacji:
tel.: 696-646-760 (M. Grześ)
email: m.grzes@meetphoton.com
www.meetphoton.com

 

 

Konkurs multimedialny "Deutschland ist sehenswert"

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, 15-111 Białystok, ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego 14
Uczestnicy: Uczniowie techników z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 18.12.2015r – przesłanie, dostarczenie prac na adres organizatora
- do 15.01.2016r – wybór przez komisję najlepszych prac, poinformowanie o wynikach drogą elektroniczną
Więcej informacji:
tel.: 600-993-674 (E. Perkowska)
e-mail: perkowscy@wp.pl
http://www.zse.biaman.pl

 

 

VIII Edycja Konkursu Święci i Bohaterowie Ziemi Łomżyńskiej pod hasłem „Owocem świętości jest miłosierdzie”

Organizator: Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Sadowa 12
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych IV-VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- 25.03.2016r. – zgłoszenie uczestników do konkursu drogą emaliową: kglolomza@wp.pl lub listownie;
- 06.05.2016r. – przesłanie prac konkursowych (multimedialnych, literackich, plastycznych) na adres organizatora;
- 20.05.2016r. – gala finałowa konkursu w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel. 86-216-36-57 (B. Śliwowska)
e-mail: kglolomza@wp.pl
http: //kglo.edu.pl/

 

 

Konkurs Recytatorski  ”Poeci bliscy dzieciom”- VI edycja

Organizator: Szkoła Podstawowa w Miastkowie, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 15
Uczestnicy: uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- etap szkolny – we własnym zakresie w szkołach
- do 18.02.2016r – zgłoszenia uczestników na formularzu należy przesłać na adres SzP w Miastkowie
- 11.03.2016 r – przesłuchania finałowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie
Więcej informacji:
tel. – 86-217-42-17
e-mail – miastkowo@gmail.com
http://spmiastkowo.pl/aktualności

 

 

Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej

Organizator: Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-265 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 16.11.2015r – przesłanie na formularzu zgłoszeń tematów prac badawczych lub  esejów uczniów drogą elektroniczną na adres: owb@uwb.edu.pl
- do 22.01.2016r – przesłanie wykonanych esejów lub prac badawczych (etap I)
- 16.02.2016r – ogłoszenie wyników I etapu
- 27.02.2016r – pisemny test wiedzy biologicznej (etap II)
- 02.03.2016r – ogłoszenie wyników, podanie listy finalistów
- 12.03.2016r – publiczna prezentacja prac badawczych lub esejów (etap III)
– wyłonienie laureatów i wręczenie nagród
Więcej informacji:
tel.: 85-738-80-30; 85-738-84-34;
email: owb@uwb.edu.pl
www http://biol-chem.uwb.edu.pl/

 

 

"Jak uczyć dzieci mądrze korzystać z pieniędzy"- seminarium

Organizator: Prudential Polska Sp.zo.o., ul Puławska 182, 02-670 Warszawa
Uczestnicy: Pracownicy oświaty, nauczyciele
Terminy i miejsce: 20.11.2015r – Hotel Gołębiewski
Więcej informacji:
tel.: 519-041-184 (T. Kiełczewski)
email: tomasz.kielczewski@prudential.pl 
www.cha-ching.pl

 

 

VI Podlaski Konkurs recytatorsko-plastyczny
„Twórczość Wandy Chotomskiej słowem i pędzlem malowana”

Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Terminy i miejsce:
1) konkurs plastyczny
- do 26.11.2015r – przesłanie (dostarczenie) prac konkursowych wraz z metryczką na adres organizatora
2) konkurs recytatorski
- do 26.11.2015r – zgłoszenie udziału w konkursie na karcie pocztą, emailem
3) 03.12.2015r – recytacja utworów W. Chotomskiej, podsumowanie oraz ogłoszenie wyników w/w konkursów
Więcej informacji:
tel. /fax ¬: 85-663-21-63(J. Kalko)
e-mail: konkursmk@wp.pl
www.zskleosin.pl

 

 

Konferencja „W świecie wartości gimnazjalisty- otwarta szkoła”

Organizator: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kamedulska 3
Współorganizatorzy:
- Centrum Aktywności społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach
- Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Terminy i miejsce:
- 17.11.2015r w godz. 11.00 - 16.00 - konferencja - SODN, Suwałki, ul. Noniewicza 83
Więcej informacji:
tel. 505-230-967 (B. Makarewicz Jafiszow)
email: bjafiszow@sodn.suwalki.pl
www.sodn.suwalki.pl

 

 

Plebiscyty:
 „ Nauczyciel / Trener sportu 2015”
„Najpopularniejszy uczeń sportowiec 2015”

Organizator: Media Regionalne Sp.zo.o., Odział w Białymstoku, Wydawca Gazety Współczesnej, 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1
Uczestnicy:
- nauczyciele Wychowania Fizycznego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wyróżniający się osiągnięciami sportowymi i mający dobre wyniki w nauce;
Terminy i miejsce:
1) 06.11 - 30.11.2015r – etap I , zgłaszanie kandydatów:
a) nauczycieli WF: telefonicznie- 85-748-96-00, pocztą elektroniczną na adres: nauczyciel@wspolczesna.pl , listownie z kuponem zgłoszeniowym na adres organizatora
b) uczniów- sportowców : telefonicznie- 85-748-96-00 pocztą elektroniczną na adres: uczen@wspolczesna.pl, listownie z kuponem zgłoszeniowym na adres organizatora
2) 04.12 - 21.12.2015r – etap II, prezentacja kandydatów, głosowanie
a) na kuponie Gazety Współczesnej dostarczone do siedziby organizatora;
b) poprzez głosy oddawane w SMS-ach
c)głosowanie za pomocą aplikacji FB na stronie internetowej: www.wspolczesna.pl
3) - styczeń 2016r – uroczysta gala i wręczenie nagród, Białystok
Więcej informacji:
tel.: 85-748-96-55 (W. Wilińska)
http://www.wspolczesna.pl/nauczyciel 
http://www.wspolczesna.pl/uczen

 

 

VII edycja Konkursu  „Moja pasja początkiem drogi do kariery”

Organizatorzy: Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Białymstoku, 15-448 Białystok, ul. Żabia 5;
Uczestnicy:
Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 26 11.2015r – przesłanie „karty zgłoszeniowej” wraz z prezentacją w formie papierowej i emailem
- 03.12.2015r – prezentacja prac przez uczestników w siedzibie organizatora
- do 11.12.2015r – opublikowanie listy na stronie internetowej organizatora
- 18.01.2016r – wręczenie nagród w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 85-743-67-85 (A. Budnik)
e-mail – lcdz@ckubialystok.pl
http://www.ckubialystok.pl

 

 

„II Międzynarodowe Forum Opiekunów I Terapeutów Osób Niepełnosprawnych"

Organizator: Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i terapii Osób Niepełnosprawnych  KAJA, 17-200 Hajnówka, ul. Modrzewiowa 6
Współorganizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka
Uczestnicy:
- specjaliści z placówek szkolno-wychowawczych;
- pracownicy, uczniowie ośrodka i ich rodzice;
- uczestnicy-opiekunowie i terapeuci;
- zaproszeni goście.
Terminy i miejsce:
do 28.11.2015r – zgłoszenia wg. załącznika nr 4 przesyłać na adres:
forum2015@sosw.hajnowka.pl
3- 4.12.2015r – II Forum, Hajnowski Dom Kultury
Więcej informacji:
tel.: 600-25-68-98 (L. Wawreszuk)
email: dyrektor@sosw.hajnowka.pl
www.sosw.hajnowka.pl

 

 

Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek „JASEŁKA 2015” (XVI edycja)

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 01.12.2015r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem lub emailem) na adres organizatora
- 09-10.12.2015 r – przesłuchania zespołów w siedzibie organizatora;
- 12.01.2016r – wręczenie nagród oraz występy wyróżnionych zespołów w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./ fax: 507-191-093 (U. Moczydłowska) sadula15@wp.pl
e-mail: sp44@um.bialystok.pl
http://www.sp44.bialystok.pl

 

 

Regionalna edycja ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich IPN

Organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1a
Współorganizator: Samorząd Studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,ul. Mickiewicza 1
Uczestnicy: czteroosobowe drużyny uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
-do 06.11.2015r. – przesłanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym (do pobraniana stronie: http://bialystok.ipn.gov.pl/aktyalności/2015/bialystok/turniej-debat-oksfordzkich  ( ilość miejsc ograniczona)
- grudzień 2015r - warsztaty przygotowujące zakwalifikowane drużyny do debaty
- luty 2016r - etap I faza grupowa i finał regionalny- Białystok
- etap II faza finałowa ( dwie drużyny) - Warszawa
Więcej informacji:
tel. : 85-664-57-87 (K. Jodczyk)
email: Krzysztof.jodczyk@ipn.gov.pl

 

 

Konkurs recytatorski "Od świtu do nocy" poświęcony pamięci poetki, pisarki i gawędziarki Elżbiety Daniszewskiej

Organizator: Gimnazjum w Zespole Szkół w Knyszynie, 19-120 Knyszyn, ul. Białostocka 36
Współorganizator: Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne w Knyszynie
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 30.11.2015r – przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestników ze szkół (pocztą, faxem, emailem) na adres organizatora
- 10.12.2015r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 691-500- 480 (M. Łempicka))
tel. 85-716-70-23 (M. Łempicka; K. Błahuszewska)
ee-mail: zso.knyszyn@vp.pl
http://www.zso.knyszyn.pl

 

 

VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej „I Ty możesz zostać Kopernikiem”

Organizator: Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckim,  18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 5
Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- 08-12.02.2016r – etap szkolny konkursu w siedzibach szkół
- do 15.02.2016r – przesłanie (dostarczenie) formularza zgłoszeniowego z 3 uczniami ze szkoły: pocztą, faxem, pocztą elektroniczną;
- 19.02.2016 r – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./fax: 86-275-26-57 (E. Turlewicz)
e-mail: gimwm@op.pl
http://gimwm.psis.edu.pl
www.m_kopernik.republika.pl

 

 

IX Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2016

Organizator: Zespół Szkół i Przedszkole (ZSiP) w Tykocinie, 16-080 Tykocin, ul. Kochanowskiego 1
Współorganizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2;
- Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 listopada 8.
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 15.01.2016r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem, emailem) na adres organizatora
- 16.02.2016r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu
Więcej informacji:
tel./ fax: 85-718-70-70; 660-776- 342 (J. Grodzka – Kulikowska)
e-mail: zsip.tykocin@wp.pl joannagrodzka-kulikowska@wp.pl
http://www.zsip-tykocin.pl/

 

 

IV Regionalny Konkurs Historyczny „Wiedzy o Armii Krajowej i jej poprzedniczkach w okresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947roku”

Organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1a
Współorganizator: Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. W. Peleca 11
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 07.03.2016r. – przesłanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania na stronie: www.pamięć.pl/pa/edukacja/konkursy oraz  www.ckzwm.cdu.pl
- IV (I- sza połowa) 2016r – etap I, eliminacje pisemne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem:
- IV (II- ga połowa) 2016r – etap II (finał ustny), siedziba organizatora
Więcej informacji:
tel. : 85-664-57-83 (K. Usakiewicz )
email: karol.usakiewicz@ipn.gov.pl
www.pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy  oraz www.ckzwm.edu.pl 

 

 

I edycja konkursu „W kraju Mieszka” – kartka pocztowa lub hasło upamiętniające 1050- lecie chrztu Polski

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18
Współorganizator: Poczta Polska, Odział Rejonowy w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 22.01.2016r – przesłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 16.04.2016r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 85-732-30-00 (K. Korsak)
http://sp19.piasta.pl

 

 

I edycja konkursu „W kraju Mieszka” – kartka pocztowa lub hasło upamiętniające 1050- lecie chrztu Polski

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18
Współorganizator: Poczta Polska, Odział Rejonowy w Białymstoku
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 22.01.2016r – przesłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 16.04.2016r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.  85-732-30-00 (K. Korsak)
http://sp19.piasta.pl

 

 

Konkurs literacko-plastyczny pamięci Simony Kossak-IV edycja

Organizator: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
Współorganizator: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, ul. Lipowa 51
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
Terminy i miejsce:
1) do 30.11.2015r – złożenie prac przez uczniów do wyznaczonego nauczyciela w szkole
2) do 30.11.2015r – dostarczenie po 10 najlepszych prac wraz z metryczką ze szkół na adres organizatora
2) 01-30.12.2015r – głosowanie internautów na stronie www.radio.bialystok.pl 
3) 21.01.2016r – gala finałowa
Więcej informacji:
tel.: 601-394-367 (G. Kacperczyk)
e-mail: gkacperczyk@radio.bialystok.pl
www. http://www.radio.bialystok.pl/kokursliterackoplastyczny

 

 

Projekt edukacyjny: „Uroczystości poświęcone pamięci bohaterów Powstania Listopadowego  i wszystkich polskich bohaterów”

Organizator: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku, 15-875 Białystok, ul. Krakowska 9
Współorganizator : Uniwersytet w Białymstoku
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Białegostoku
Terminy i miejsce: 27.11.2015r w godz. 17.00- 20.00
- uroczysty apel szkoły przed siedzibą organizatora;
- prezentacja tła historycznego wybuchu powstania;
- otwarcie wystawy „Odznaczenia państwowe RP”;
- przemarsz ul. Lipową pod pomnik m. J. Piłsudskiego;
- wystawienie warty honorowej ( w historycznych strojach) pod pomnikiem;
- przedstawienie przebiegu powstania listopadowego wraz z oprawą muzyczną;
- występ chóru Uniwersytetu w Białymstoku;
- apel poległych.
Więcej informacji: tel. 609-417-761 (K. Szczepański)

 

 

VIII OTWARTY TURNIEJ UNIHOKEJA Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok
Uczestnicy: 5 osobowe drużyny z gimnazjów oraz ze szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce: 03-04.12.2015r. – hala sportowa ZSE w Białymstoku
- do 16.11.2015r. – przesłanie karty zgłoszenia na adres: ewaszczerbinska1@wp.pl (ilość drużyn ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń)
- 03.12.2015r – rozpoczęcie turnieju oraz eliminacje w grupach
- 04.12.2015r – półfinały, finał oraz zakończenie turnieju
Więcej informacji:
- tel.664-928-922 (E. Szczerbińska); 887-342-511 (A. Rutkowska)
- e-mail : ewaszczerbinska1@wp.pl; an_rut@wp.pl;
- http://www.zse.biaman.pl ;

 

 

IV Edycja Konkursu dla rodziców/opiekunów „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku, 15-843 Białystok, ul. Świętokrzyska 4
Współorganizator: Białostocka Akademia Rodzin przy CKU w Białymstoku
Uczestnicy: Rodziny, rodzice/opiekunowie oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku realizujących Białostocki Program Zabaw  Fundamentalnych nt. „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”
Terminy i miejsce:
- do 30.04.2016r – złożenie prac przez rodziców do macierzystych przedszkoli;
- do 10.05.2016r – wyłonienie w przedszkolach dwóch najlepszych prac konkursowych;
- VI.2016r – rozstrzygnięcie konkursu podczas Festynu Edukacyjnego.
Więcej informacji:
tel.: 85-651-09-81 (M. Muszyńska);
e-mail: ps31b@wp.pl 
http://www.ps31b.bialystok.pl

 

 

Międzyszkolny konkurs historyczny "70 rocznica zakończenia II wojny światowej"

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok.
Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 27.11. 2015r – przesłanie (dostarczenie) prac na najlepszą prezentację multimedialną lub film wraz z kartą zgłoszenia na adres szkoły
- do 15.12.2015r – rozstrzygniecie konkursu (ogłoszenie listy wyników) na stronie internetowej szkoły
Więcej informacji:
tel.: 665-095-177 (A. Miecznik)
www.zse.biaman.pl

 

 

Konkurs plastyczny „… w drodze do Krakowa – krakowskie spotkania młodzieży z Janem Pawłem II”

Organizator: Zespół Szkół w Sokołach – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II,ul. Kościelna 5, 18-218 Sokoły
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 20.10.2015r – przesłanie zgłoszenia elektronicznie wraz ze zdjęciem pracy na adres: konkursjp2@o2.pl
- do 22.10.2015r – dostarczenie, przesłanie prac na adres organizatora
- 05.11.2015r – uroczyste wręczenie nagród w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel. 86-274-10-75 (H . Grabowska);
email: konkursjp@o2.pl 
www.szkolasokoly.republika.pl

 

 

MATURANEK - Poranek Maturzysty

Organizator: Centrum Rekrutacji Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Współorganizatorzy:
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży;
- Biuro Karier Politechniki Białostockiej;
- Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej;
- Międzywydziałowe Koło naukowe Studentów Wydziału Architektury oraz Informatyki.
Uczestnicy: Nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Miejsce i termin: 09.11.2015r – Politechnika Białostocka
Więcej informacji:
tel. 85-746-71-49 (E. Stachniewicz)
email: e.stachniewicz@pb.edu.pl 
www.pb.edu.pl

 

 

Projekt edukacyjny V JESIEŃ TALENTÓW  2015 – „ Z inspiracji księdza Jana”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Twardowskiego w Białymstoku, 15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Casino 25
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Terminy i miejsce:
1) Konkurs recytatorski poezji i prozy ks. J. Twardowskiego
- 05.11.br.– zgłoszenie uczniów do konkursu
- 17.11.2015r- konkurs w siedzibie organizatora
2) konkurs poetycki oraz konkurs plastyczny „ Jakim cudem jest drzewo”
- do 12.11.2015r – przesłanie prac konkursowych na adres organizatora
3) 25.12.2015r – uroczyste zakończenie i podsumowanie – Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
Więcej informacji:
tel. /fax ¬– 85-742-03-04 (J. Murawska)
e-mail – szp2@bialystok.pl 
www.sp2bialystok.edupage.org

 

 

Konferencja "Zrozumieć i pomóc cz. V-Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka"

Organizator: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27, 15-476 Białystok
Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 18
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz rodzice uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Miejsce i termin:
- do 23.10.2015r – zgłaszanie na konferencję: http://ipo.modm.bialystok.pl 
- 28.10.2015r – Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 18, sala gimnastyczna
Więcej informacji:
tel. 661-570-347 (B. Jocz);
email: barjocz@wp.pl ; mariolapierzchala@interia.pl 
www.modm.bialystok.pl

 

 

Konkurs Wiedzy Ekologicznej: „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

Organizator: Białowieski Park Narodowy, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
Współorganizatorzy:
- Biebrzański Park Narodowy;
- Narwiański Park Narodowy;
- Wigierski Park Narodowy;
- Suwalski Park Krajobrazowy;
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej;
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi;
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych;
- Instytut Biologii Ssaków PAN.
Uczestnicy: Uczniowie, nauczyciele szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- 22.10.2015r – etap powiatowy (rozwiązywanie testu);
- 27.11. 2015r – finał konkursu w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel.  85-682-97-33 ( H. Schmidt)
e-mail – hschmidt@bpn.com.pl
http://www.bpn.com.pl/konkursy/konwoj4/index.html

 

 

Miejski Konkurs Literacki "Wiersze z szuflady"

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku, ul. Stroma 16, 15-660 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 19.10. 2015r – przesłanie wierszy wraz z metryczką na adres organizatora;
- 30.10.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
ttel.: 694-430-783 (M. Sakowicz)
email: malgos77@poczta.onet.pl 
https://sp43bialystok.edupage.org/

 

 

Pamięć i Tożsamość- X Dni Tischnerowskie w Białymstoku

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Brukowa 2, 15-950 Białystok
Współorganizator: Klub Myśli Psychologicznej im. ks. Prof. J. Tischnera przy I LO
Uczestnicy: Zaproszeni goście, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, środowiska akademickie, mieszkańcy Białegostoku i okolic.
Terminy i miejsce: 09-10.11.2015r – aula I LO w Białymstoku
Więcej informacji:
tel. 85-742-57-72 (P.R. Klepacki)
email: piokle@interia.pl

 

 

Projekt edukacyjny "Regionalny Zjazd IT w Edukacji w Białymstoku"

Organizator: Kwartalnik „IT w Edukacji”, 50-011 Wrocław, ul. T. Kościuszki 29
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych a także pracownicy instytucji oświatowych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 30.10.2015r- zgłoszenia na stronie:http://www.zjazdy.itwedukacji.pl/bialystok/formularz-zgloszenia/ 
- 06.11.2015r- zjazd w hotelu 3Trio w Białymstoku, ul. Hurtowa 3
Więcej informacji:
tel.: 71-797-48-25 (M. Smykla)
email: Mateusz.smykla@presscom.pl 
www.zjazdy.itwedukacji.pl/bia;lystok

 

 

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Patriotyczne Inspiracje 2015”

Organizator: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża,
Uczestnicy: Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Łomżyoraz pow. łomżyńskiego
Terminy i miejsce:
- do 02.11.2015r – dostarczenie / przesłanie prac konkursowych wraz z kartą zgłoszenia na adres szkoły
- 10.11.2015r – uroczyste wręczenie nagród w siedzibie szkoły
Więcej informacji:
tel. 86-219-87-93 wew. 58 (E. Fronc-Romaniuk;
email: biblioteka.zsmio@gmail.coml 
www.zsmio.pl

 

 

Jubileusz 100-lecia szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Słowackiego

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, 15-229 Białystok, ul. J. Słowackiego 4
Uczestnicy: Zaproszeni goście, absolwenci, rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły
Terminy i miejsce: 15-16.11.2015r. Białystok, zgodnie z oddzielnym programem
Więcej informacji:
tel. 85-741-65-13 (Z. Zachowicz-Michałowska)
e-mail: sp1@um.bialystok.pl 
www.sp1.bialystok.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs: „Bądźcie Świętymi, bo Ja jestem Święty, Pan Bóg wasz”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, 15-229 Białystok, ul. J. Słowackiego 4
Współorganizatorzy:
- Wydział Katechezy Kurii Metropolitalnej Białostockiej;
- Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Ojca Pio w Białymstoku;
- Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej;
- Fundusz Białystok Ojcu Świętemu.
Uczestnicy: Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z terenu diecezji białostockiej
Terminy i miejsce:
- do 30.11..2015 r – etap szkolny w II kategoriach w siedzibach szkół:
- konkurs plastyczny dotyczący św. Ojca Pio, klasy I-III,
- konkurs wiedzy dotyczący św. Ojca Pio, klasy VI-VI;
- 25.02.2016r – etap diecezjalny w siedzibie szkoły.
Więcej informacji:
tel. 502-025-267 (A. Andrzejewska)
e-mail: andrzejewskaaga@wp.pl 
www.sp1.bialystok.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs: „Bądźcie Świętymi, bo Ja jestem Święty, Pan Bóg wasz”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, 15-229 Białystok, ul. J. Słowackiego 4
Współorganizatorzy:
- Wydział Katechezy Kurii Metropolitalnej Białostockiej;
- Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Ojca Pio w Białymstoku;
- Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej;
- Fundusz Białystok Ojcu Świętemu.
Uczestnicy: Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z terenu diecezji białostockiej
Terminy i miejsce:
- do 30.11..2015 r – etap szkolny w II kategoriach w siedzibach szkół:
- konkurs plastyczny dotyczący św. Ojca Pio, klasy I-III,
- konkurs wiedzy dotyczący św. Ojca Pio, klasy VI-VI;
- 25.02.2016r – etap diecezjalny w siedzibie szkoły.
Więcej informacji:
tel. 502-025-267 (A. Andrzejewska)
e-mail: andrzejewskaaga@wp.pl 
www.sp1.bialystok.pl

 

 

I edycja międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego
"Chleb razowy jemy i zdrowo żyjemy”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 22, ul. Łąkowa 17, 15-017 Białystok
Uczestnicy: Dzieci uczęszczające do przedszkoli z m. Białystok
Terminy i miejsce:
- do 20.10.2015r – przesłanie, dostarczenie prac na adres organizatora;
- 23.10.2015r – rozstrzygnięcie konkursu
Więcej informacji:
tel.: 664-003-032 (M. Bołtuć); 696-580-588 (E. Żabińska);
email: a.monko@pb.edu.pl  Emilia28@poczta.fm  www.ps22.pl

 

 

„Patriotyczne Śpiewanie 2015” – wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok
Współorganizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul.Św. Rocha 14
Uczestnicy: Kombatanci, Sybiracy, zaproszeni goście, delegacje szkolne z województwa podlaskiego
Termin i miejsce:
- do 30.10.2015r – zgłoszenia na formularzu na adres poczty elektronicznej: zajkowskaj@sp12bialystok.pl
- 09.11.2015r godz. 12.00 – WOAK w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 14
Więcej informacji:
- tel. 660-417-011 (E. Sokolińska)
- email: sp12@um.bialystok.pl 
- http://www.sp12bialystok.pl/  nasze przedsięwzięcia-patriotyczne śpiewanie/patriotyczne 

 

 

115 lat Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Białymstoku IX Zjazd Profesorów i Absolwentów

Organizator: Zespół Szkół Handlowych i Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105, 15-370 Białystok
Uczestnicy: Absolwenci szkoły, nauczyciele, uczniowie ZSHE
Terminy i miejsce: 16-17.10. 2015r – zgodnie z programem
Więcej informacji:
tel.: 85-742-36-09 (W. Janowicz)
email: zshe_bial@interia.pl 
www.ekonomik.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny I edycja Programu "Odkrywcy diamentów"

Organizator: Stowarzyszenie „Odkrywcy Diamentów”, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Współorganizator: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A
Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce: zgłoszenia na stronie www.odkrywcydiamentów.pll
Więcej informacji:
tel.: 722-177-707 (A. Mońko)
email: a.monko@pb.edu.pl 
www.odkrywcydiamentów.pl

 

 

Projekt edukacyjny "Bezpieczna przerwa"

Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie, ul. Pogodna 107, 16-002 Dobrzyniewo Duże
Uczestnicy: Społeczność szkolna w Nowym Aleksandrowie
Terminy i miejsce:
- do 19.10. 2015r – rozpoczęcie projektu
- program profilaktyczno-wychowawczy „Bezpieczna przerwa”
- konkurs plastyczno-literacki „Jak bezpiecznie zachowywać się na przerwach w naszej szkole”
- 06.06.2016r – zakończenie projektu
Więcej informacji:
tel.: 502-518-507 (E. Romańczuk)
email: ewelinaromanczuk@o2.pl 
www.spnowealeks.edupage.org

 

 

Projekt edukacyjny: "Solidarność - w walce o niepodległą Polskę"

Organizator: NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Podlaskiego, ul. Suraska 1, 05-093 Białystok
Współorganizator: Agencja Reklamowa „Admis” Sp.z o.o., ul. Św. Mikołaja 1
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
1) - lekcje historii „W walce o prawa obywateli. 35 Lat NSZZ Solidarność” w szkołach zgodnie ze scenariuszami;
2) - konkurs plastyczny „Polska mój kraj”;
3) - konkurs literacki „Żyję w wolnym kraju – co to znaczy?”;
4) 13.12.2015r. - rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród.
Więcej informacji: tel.: 502-925-238 (I. Żamojda);
email: izamojda@op.pl
www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego

 

 

XV edycja międzyszkolnego konkursu ph. „ Malowane obiektywem kolory Białegostoku. Jesienne barwy Podlasia”

Organizator: Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO, 15-809 Białystok, ul. Kalinowa 5
Współorganizator: Nadleśnictwo Dojlidy, 15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 75
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 23.11.2015r. – nadsyłanie prac na adres organizatora
- 12.12.2015r. – rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji: tel.: 502-150-689 (A.M. Owsieniuk);
email: owsieniuk@poczta.onet.pl
www.spolecznaszkola3.bialystok.pl

 

 

IV edycja międzyszkolnego konkursu ph. „Przyroda w rebusach”

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO w Białymstoku, ul. Kalinowa 5, 15-809 Białystok.
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Terminy i miejsce:
- do 01.03. 2016r. – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 15.03.2016r. – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 502-150-689 (A.M.Owsieniuk);
506-178-599 (M.Nowicka)
email: owsieniuk@poczta.onet.pl ; nowickamagda22@wp.pl ;
www.spolecznaszkola3.bialystok.pl

 

 

VIII edycja projektu edukacyjnego "Przywróćmy pamięć"

Organizator: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, ul. Grzybowska 2/44, 00-131 Warszawa
Współorganizatorzy:
- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, ul. Mordechaja Anielewicza 6;
- Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, ul. Tłomackie 3/5
Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
1) od 24.08.2015r – zgłoszenia szkół drogą elektroniczną na stronie www.pamiec.fodz.pl
2) IX.2015-VI.2016r. – realizacja założeń edukacyjnych programu oraz projektów lokalnych oraz publikacja informacji o działaniach na stronie internetowej;
3) koniec każdego miesiąca – wyłonienie przez Fundację szkoły miesiąca i umieszczenie informacji na stronie internetowej;
4) VI 2016r. – prezentacja finałowa, podsumowanie projektu
Więcej informacji:
- telefon: 22-436-60-00 (A Stankowska)
- email: pamiec@fodz.pl 
- www.fodz.pl

 

 

VI edycja Kampanii  „Pola Nadziei 2015/2016”

Organizator: Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, 15-691 Białystok, ul. Kleeberga 8
Współorganizatorzy:
-Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8
Uczestnicy: Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- 01.10-30.10.2015r– sadzenie żonkili w miejscowościach uczestniczących w kampanii: wokół szkół i placówek oraz instytucji;
- 16.10.2015r. – uroczyste rozpoczęcie akcji, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, ul. Szpitalna 37;
- 17.10.2015r. – inauguracja kampanii w Łomży, Bursa szkolna nr 3 w Łomży;
- 18, 25.II; 03, 10.III. 2016r. – kurs wolontariatu, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB
- 02.03-30.04.2016r. – Nadsyłanie prac na konkursy:
a) hasło promujące kampanię „Pola Nadziei”
b) logo kampanii „Pola Nadziei”
c) plakat „Pol Nadziei”;
d) żonkilowy Dzień Przedszkola
e) projekt maskotki Fundacji „Pomóż Im”
- IV.2016r. – kwesta żonkilowa, na terenach miast, hipermarketów, itp.;
– wręczanie przechodniom kwiatów żonkili, ulotek, itp.;
- 10.06.2016r . – podsumowanie kampanii „Pola Nadziei 2015/2016”
Więcej informacji:
tel. ¬–605-460-330 (E. Sobolewska)
e-mail – ewelinasobolewska@pomozim.org.pl 
www.polanadziei.bialystok.pl

 

 

Rekomendacja projektu edukacyjnego "Jesień ze sztuką"

Organizator: Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 11A lok.117, 15-097 Białystok
Uczestnicy: Uczniowie szkół i placówek z powiatów Białystok oraz białostockiego
Terminy i miejsce:
1) 25.IX; 20,22,23.X; 17,19,20 XI. 2015r, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, spektakl „Śmieciosztuka oraz warsztaty teatralne dla uczniów szkół podstawowych z klas O-III ;
2) 25.IX; 20,22,23.X ; 17,19,20 XI.2015r , Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku spektakl profilaktyczny „Stop dopalaczom” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI , szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Więcej informacji:
- telefon: 537-004-382; 509-706-856 (Ł. Szczepański);
- email: teatr@teatrnarwal.pl 
- www.teatrnarwal.pl

 

 

Program Edukacji Antydyskryminacyjnej  "Różnorodność - Podaj dalej! 2015"

Organizator: - Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12, 15-007 Białystok, ul. Towarowa 6
Współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie z gimnazjów oraz ze szkół ponadgimnazjalnych z m. Białystok oraz z województwa podlaskiego
Terminy i miejsce:
- IX.2015r- spotkanie informacyjne
- X-XII.2015r. – rekrutacja 50 grup szkolnych (email, telefonicznie) do wyczerpania terminów
- X-XII.2015r. – czterogodzinne warsztaty antydyskryminacyjne
Więcej informacji:
tel. 796-85-94-62 (A. Kozicka)
email: anna.kozicka@9dwunastych.org 
www.9dwunastych.org/roznorodnosc

 

 

Program edukacyjny: "Akademia Bezpiecznego Puchatka"

Organizator: Maspex-GMW Sp.zo.o.S.K.A., 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10
Współorganizatorzy:
- Wydział ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji;
- Wydział ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji;
Uczestnicy:
- Nauczyciele, uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych
- Rodzice uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
Terminy i miejsce: Rok szkolny 2015/2016
1) zgłoszenie poprzez rozmowę telefoniczną lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej;
2) wrzesień 2015r, przesłanie do szkół materiałów pakietu edukacyjnego;
3) wrzesień – październik 2015r, realizacja programu przez nauczycieli;
4) listopad 2015r – tydzień bezpieczeństwa:
- zwrócenie uwagi na temat bezpieczeństwa dzieci
- przeprowadzenie w szkołach testu sprawdzającego wiedzę bezpieczeństwa.
5) czerwiec 2016r, zakończenie projektu
- zajęcia programowe;
- podsumowanie akcji w szkołach.
Więcej informacji:
tel. / email: 33-870-82-04 (D. Liszka) d.liszka@maspex.com 
tel. / email: 33-870-81-03 (M. Chrapla) m.chrapla@maspex.com 
tel. / email: 33-870-82-06 (J. Skrzekut) j.skrzekut@maspex.com 
www.bezpiecznypuchatek.pl

 

 

XII Regaty Żeglarskie „Pożegnanie lata – Skorupki 2015”

Organizator:
Międzyszkolny Klub Żeglarski „REF” w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy.
Terminy i miejsce:
- 11-13.09.2015r – jez. Tałtowisko w Ośrodku Żeglarsko-Wypoczynkowym w Skorupkach
Więcej informacji:
tel 85-715-27-20

 

 

Koncert Profilaktyczny "Ku wolności..."

Organizator: Fundacja „Wyrwani z niewoli”, 15-543 Białystok, ul. Zaułek Podhalański 20
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce: Rok szkolny 2015/2016
1) zgłoszenie telefoniczne lub emailem na adres: wyrwanizniewoli@gmail.com  zamieszczonego na stronie internetowej;
2) wrzesień 2014r - czerwiec 2015r.- 90 minutowe spotkania;
Więcej informacji:
tel.: 504-996-875 (P. Zalewski)
email: wyrwanizniewoli@gmail.com
www.wyrwanizniewoli.pl

 

 

XVI edycja "Giełdy pomysłów na życie"

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża.
Uczestnicy: Przedstawiciele zgłoszonych uczelni, instytucje wspierające proces wyboru zawodu oraz zainteresowani uczniowie klas II-III ze szkół ponadgimnazjalnych z Łomży i okolicy.
Termin: 08.03.2016r.
Miejsce: sala gimnastyczna III LO w Łomży
Więcej informacji:
- tel. 86-216-67-20 ( S. Glasek)
- email: slawomira.glasek@wp.pl 
- www.lo3.lomza.pl/gielda

 

 

Konkurs poezji i piosenki patriotycznej  „Polska to My”

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża
Uczestnicy: Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 29.10.2015r – przesłanie zgłoszenia pocztą na adres szkoły lub elektronicznie na adres: konkurslo3@gmail.com 
- 13.11.2015r – przesłuchania konkursowe w siedzibie szkoły;
– podsumowanie konkursu
Więcej informacji:
- tel. 86-216-67-20; 600-966- 674 (K . Życzkowska);
- email: lo3lomza@neostrada.pl 
- www.lo3.lomza.pl  

 

 

Konferencja dla nauczyciel: "Teatroteka szkolna"

Organizator: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok
Współorganizatorzy:
- Instytut Teatralny w Warszawie;;
- Centrum im. L. Zamenhofa w Białymstoku;
- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku;
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
1) 04 - 20.09.2015r. – rejestracja zgłoszeń drogą emaliową
2) 22.09.2015r. w godz. 15.30-19.30 , Teatr Dramatyczny w Białymstoku:
- prezentacja portalu „Teatroteka szkolna”
- warsztaty narzędziowe „Jak wykorzystywać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej”.
Więcej informacji:
tel.: 85-749-91-89; 693-001-801; ( M. Bania);
e-mail – edukacja@dramatyczny.pl 
www: http://teatrotekaszkolna.pl

 

 

VIII Jesienne biegi uliczne "Od Karolka do Karola"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II, 18-100 Łapy, ul. Polna 1
Współorganizator: Stowarzyszenie „Szkoła bez Barier” w Łapach
Uczestnicy: Uczniowie ze szkół i placówek z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 09.10.2015r – zgłoszenia na adres email: sp1.sekretariat@wp.pl, pocztą lub osobiście
- 16.10.2015r – biegi uliczne na różnych dystansach w 10 kategoriach wiekowych wokół terenu szkoły
Więcej informacji:
- tel.: 85-715-24-19 (A. Rogowski)
- www.sp1.lapy.podlasie.pl

 

 

Projekt edukacyjny: "Podlaskie w edukacji"

Organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki
Współorganizatorzy: Szkoły i placówki woj. podlaskiego
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół i placówek z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
1) 01..IX . 2015r. – 30.IV.2016r- przesyłanie informacji na adres: pwe@cen.suwalki.pl  z dopiskiem „Podlaskie w edukacji”
2) V.2016r. – konferencja wojewódzka przedstawiająca uzyskane efekty i prezentująca najciekawsze przykłady dobrych praktyk.
Więcej informacji:
tel.: 87-567-03-28 ( L.E. Poczobut; J. Stabińska);
e-mail – pwe@cen.suwalki.pl 
www: newsletter.cen.suwalki.pl  

 

 

Projekt edukacyjny " EEC-Liderzy Przyszłości"

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA, ul. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Współorganizatorzy:
- Resursa Podlaska, Białystok, ul. Armii Wojska Polskiego 9/106;
- Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Białystok, ul. Starobojarska 15.
Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
1) do 14.IX . 2015r. – wysyłanie zgłoszeń na adres: edyta.walicka@ptwp.pl
2) 24.IX.2015r. – aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20.
Więcej informacji:
tel.: 508-628-938 ( E. Walicka);
e-mail – edyta.walicka@ptwp.pl 
www: http://www.wschodnikongres.eu/pl

 

 

Konkurs „Przyroda wokół mnie VII”

Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 30.09.2015r – dostarczenie, przesłanie prac na adres organizatora
- 09.10.2015r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej
- 16.10.2015r – uroczyste wręczenie nagród

Więcej informacji:
tel.: 85-740-69-81 wew.49 ( J. Łotowska)
e-mail: jlotowska@rdos.gov.pl 
www.bialystok.rdos.gov.pl

 

 

Konkurs "Jestem SMART"

Organizator: Wydawca kwartalnika „IT w Edukacji” PRESSCOM sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

Terminy i miejsce:
1) 14.IX – 12.XI. 2015r. – wysyłanie zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://www.smart.itwedukacji.pl - konkurs plastyczny dla uczniów (indywidulany); - konkurs filmowy dla uczniów i nauczycieli (grupowy, maks. 5 osób w grupie); - konkurs na zorganizowanie „Dnia z technologią” (grupowy, dla szkół).
2) 04.XII.2015r. – ogłoszenie wyników.

Więcej informacji:
tel.: 71-797-48-16 ( N. Bąk);
e-mail – smart@itwedukacji.pl
http://www:smart.itwedukacji.pl

 

 
II edycja Programu „TalentowiSKO”

II edycja Programu
„TalentowiSKO”

Organizator:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A (BPS), 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81

 Współorganizatorzy:
- Banki Spółdzielcze z Grupy BPS

Uczestnicy:
- Uczniowie szkół i placówek w całej Polsce

Terminy i miejsce:
Rok szkolny 2015/2016

 1. do 31.10.2015r - zgłoszenie chęci udziału szkoły do Konkursu we właściwym miejscowo BPS;
 2. do 07.05.2016r – złożenie przez szkołę sprawozdania z zadań konkursowych
 3. 31.05.2016r - rozstrzygniecie I etapu; 4). 10.06.2016r – rozstrzygniecie II etapu.

Więcej informacji:
tel.: 22-539-53-51 (K. Urbańska))
email: katarzyna.urbanska@bankbps
http://www.talentowisko

 

 
Konkurs Tesco dla szkół "Przyszłość na talerzu"

Konkurs Tesco dla szkół
„Przyszłość na talerzu”

Organizator: Firma Garden of Words w imieniu Tesco Polska, ul. Gubinowska 37, 02-956 Warszawa

Uczestnicy: Szkoły podstawowe oraz gimnazja z całego kraju

Terminy i miejsce:

 • od 01.09.2015r – możliwość zgłaszania się szkoły do konkursu
 • 14.12.2015r – I etap konkursu (ogólnopolskie głosowanie internautów)
 • 15.01.2016r – ogłoszenie wyników I etapu
 • 30.06.2016 r – ogłoszenie wyników II etapu, wręczenie nagród

Więcej informacji:

tel.: 22-829-85-72 wew. 27( M. Głuśniewska); 533-336-510 (Ż. Madaj);
e-mail: m.glusniewska@gardenofwords.pl;
z.madaj@gardenofwords.pl
 http://www.tescodlaszkol.pl

 

 

Program Edukacyjny „Śniadanie Daje Moc”

Organizator: Partnerstwo dla Zdrowia – agencja Public Relations – Garden of Words sp.j., ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa

Współorganizatorzy: Koalicja firm Danone, Lubella (należąca do grupy Maspex Wadowice), Biedronka (należąca do grupy Jeronimo Martins) oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Uczestnicy:
Szkoły Podstawowe na rzecz uczniów klas O-III

Terminy i miejsce: - I i II semestr roku szkolnego 2015/2016 - szkoły podstawowe;
- IX/X. br. – rejestracja szkół do V edycji programu;
- 02.X. br. – konkurs plastyczny;
- 06.XI.br – obchody dnia „Śniadanie daje moc”;
- I.-II. 2016r – ogłoszenie wyników.

Więcej informacji:
tel.: 507-803-797 ( E. Burza); 502-416-383 (E. Gayny)
e-mail – biuro@gardenofwords.pl
www: www.sniadaniedajemoc.pl 

 

 

Konkurs „Technotalent 2015”

Organizator: Fundacja „Technotalenty”, ul. Adama Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok

Współorganizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Uczestnicy:
Uczniowie, studenci i absolwenci w wieku 18- 30 lat

Termin i miejsce:
- VII-X.2015r. – rekrutacja projektów
- 29.10-15.11.2015r – szkolenia dla finalistów
- 17.11.2015r. – finał konkursu
- 24.11.2015r. – gala finałowa konkursu

Więcej informacji:
- tel. 732-624-779 (M.Andrukiewicz)
- email: fundacja@technotalenty.pl
- www.technotalenty.pl

 

 

Dzień Języka Niemieckiego pt.: "Austria w różnych odsłonach"

Organizator: Stowarzyszenie Języka Niemieckiego – Verein Deutsche Sprache, Oddział w Białymstoku, ul. Palmowa 30 m.65, 15-795 Białystok
Uczestnicy: Członkowie Stowarzyszenia, uczący i uczący się języka niemieckiego, uczniowie szkół podstawowych , gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
1) do 22.06.2015r - przesłanie karty zgłoszenia uczestnika pocztą (na adres poszczególnych organizatorów, drogą emaliową na adres: gosiabie@gmial.com 
2) dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI konkurs plastyczny „Austria – kraj wielu atrakcji”
- do 04.09.2015r przesłanie (dostarczenie ) wybranych prac ze szkół
3) dla uczniów gimnazjów konkurs plastyczny „Austria widziana oczyma młodzieży”
- do 07.09.2015r przesłanie (dostarczenie ) wybranych prac ze szkół
4) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
a) 07.09.2015r- konkurs historyczno-geograficzno-kulturoznawczy o Austrii, ZSM w Białymstoku
b) konkurs na prezentację Power-Point o Austrii „ Austria jaka kojarzę”;
- do 04.09.2015r przesłanie (dostarczenie ) wybranych prac ze szkół
5) 12.09.2015r –Dzień Języka niemieckiego, Ratusz Miejski w Białymstoku:
a) referaty tematyczne
b) uroczyste podsumowanie konkursów
Więcej informacji:
tel.: 664-663-722 ( M. Biergiel)
Konkurs "Poznajemy historię narodów Europy- Austria"
Konkurs plastyczny „Austria-kraj wielu atrakcji”  

 

VI Festiwal Młodzieży „Bez granic”

Organizator: Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. Św. Jana Bosko, 16-200 Dąbrowa  Białostocka, Różanystok 13 b.

Uczestnicy: Zorganizowane grupy młodzieży od 14 lat z Polski oraz innych regionów świata

Terminy i miejsce:
- do 05.06.2014r. – przesłanie pocztą, drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony internetowej www.festiwalbezgranic.com na adres organizatora;
- 15.06. – 17.06.2015r. – warsztaty artystyczne połączone z koncertami, spotkaniami z podróżnikami, naukowcami, reżyserami;
– pokazy filmów, zdjęć, itp.;

Więcej informacji: tel. 515- 136 –966 ( J. Fic)
email: ficjakub@gmial.com
www.festiwalbezgranic.com

 

 

X Edycja Konkursu „Najlepszy Planer Kariery”

Organizator: CKU: Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, 15-448 Białystok, ul. Żabia 5

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku

Terminy i miejsce:
- do 29.05.2015r – dostarczenie (przesłanie) karty zgłoszenia oraz pracy na adres organizatora pocztą, elektronicznie: lcdz@ckubialystok.pl 
- 02.06.2015r – rozstrzygniecie konkursu;
- 23.06.2015r – wręczenie nagród w siedzibie organizatora;

Więcej informacji:
tel.: 85-651-58-55 (B. Pogorzelska)
e-mail : lcdz@ckubialystok.pl 
www.ckubialystok.pl

 

 

Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia : "Wielkie Święto Małego Człowieka"

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Korczaka, ul. Os. Zielone 1A, 16-100 Sokółka

Współorganizator: Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce

Uczestnicy:
- dzieci i młodzież z placówek specjalnych;
- Rodzice, opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością oraz pracownicy pedagogiczni;
- wolontariusze oraz zaproszeni goście.

Terminy i miejsce:
do 12.06.2015r– zgłoszenia z placówek na adres organizatora
18.06..2015r – przegląd , park przy siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-711-26-78 (M. Tolko-Kuziuta);
email: soswszkola@wp.pl 
www.sosw.sokolka.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs o tytuł "Mistrza Ortografii 2015"

Organizator: Szkoła Podstawowa w Rydzewie, ul. Mazurska 22

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 12.11.2015r – wyłonienie mistrza i wicemistrza ortografii szkoły oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora;
- 01.12.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel./ fax  86-217-48-61; 604-995-824 (B. Waszczuk)
e-mail: sprydzewo@wp.pl 
www.sprydzewo.szkolnastrona.pl

 

 

Projekt edukacyjny:
„Rodzina Elektryka”

Organizator: „Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) im. prof. Janusza Groszkowskiego, 15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14

Uczestnicy:
Uczniowie, rodzice, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, absolwenci ZSE, społeczność lokalna

Terminy i miejsce:
10.06.2015r.:
- 9.00-10.30 - Konferencja pt. „Zawodowcy wobec wyzwań świata pracy” aula konferencyjna ZSE;
- 10.30-13.00 – Zawody Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej, boisko szkolne
- 10.00-13.00 – Festyn rodzinny, plac główny ZSE

Więcej informacji:
- tel. 85-651-20-93 (sekretariat)
- email: kszk@zse.biaman.pl  (R. Kukiełko - odpow. za konferencję)
- email: k.wolkowycka@gmail.com  ( K. Wołkowycka - odpow.za festyn)
- M. Kostecki – odpow. za zawody PPP
- http://www.zse.biaman.pl 

 

 

Festyn profilaktyczno-sportowy z okazji Dnia Dziecka "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok

Współorganizatorzy:

- Fundacja BGK w Białymstoku;
- Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku;
- Komenda Miejska Policji w Białymstoku;
- Straż Miejska w Białymstoku;
- Jagiellonia Judo CLUB Białystok;
- Stowarzyszenie „My Dla Innych”;
- Uczniowski Klub Sportowy KoLA 44”;
- szkolny Klub Wolontariuszy przy SP nr 44.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 0-VI Szkoły Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku

Terminy i miejsce:
- 10.06.2015r w godz. 9:00 do 13:00 – festyn w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 85-661-46-05
email: sp44@um.bialystok.pl 
http://www.sp44.bialystok.pl 

 

 

Ogólnopolski Konkurs :
„Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola”

Organizator: Wolters Kluwer S.A., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 - Wydawnictwo: Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” i „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”

Uczestnicy: Skierowany do wszystkich uczestników procesu uczenia. Kandydatów mogą zgłaszać zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele jak również instytucje (kuratoria, organy prowadzące, instytucje współpracujące)

Terminy i miejsce:
- do 30.06.2015r – pobranie i wypełnienie aplikacji konkursowej ze strony: www.SuperDyrektor.pl  oraz przesłanie pocztą na adres organizatora
- X.2015r – uroczyste rozstrzygnięcie podczas Gali XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów szkół w Warszawie

Więcej informacji:
tel. 668-423-592 (M. Pomianowska); 22-535-81-26 (A. Satel);
e-mail: ds@wolterskluwer.pl 
www.SuperDyrektor.pl 

 

 

Konferencja: "Edukacja ekologiczna, Nowoczesne metody edukacji ekologicznej młodego pokolenia"

Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 49 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok

Współorganizatorzy:
- Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Białymstoku;
- Białostockie Muzeum Wsi;
- Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku;
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.

Uczestnicy: Nauczyciele z woj. podlaskiego

Termin i miejsce:
- przesłanie karty zgłoszenia uczestnika na adres szkoły (drogą emaliową na adres: konferencja@sp49.bialystok.pl )
- 11.06.2015r- konferencja w siedzibie szkoły
Więcej informacji:
tel.: 513-431-922 ( K.Gutowska-Polińska)
www.sp49.bialystok.pl 

 

 

III Edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego „Ja i moja rodzina każdego dnia”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok.

Uczestnicy: Dzieci z klas 0-III ze szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 29.05.2015r. – przesłanie prac konkursowych wraz z metryczką na adres organizatora
- 11.06. 2015r – rozstrzygnięcie i uroczyste podsumowanie konkursu

Więcej informacji:
tel.: 603-660-665 (A. Biryło);
tel.: 509-467-743 (J. Emiljańczyk);
email: sp47bial@interia.pl 
www.sp47.bialystok.pl

 

 

Noc Muzeów w Puszczy Białowieskiej-rodzinny happening edukacyjny

Organizator: Białowieski Park Narodowy (BPN) w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11,

Współorganizatorzy:
- Teatr Czrvo Joanna Stelmaszuk – Troc z Hajnówki;
- Portal www.bieżenstwo.pl autor Pani Aneta Prymaka;
- Muzeum małej Ojczyzny, Studziwody, ul. Leśna 13

Uczestnicy: Mieszkańcy z dziećmi z okolicznych miejscowości Puszczy Białowieskiej, turyści wraz z dziećmi

Termin i miejsce: 16.05.2015r. w godz. 18.00-24.00 - siedziba muzeum BPN w Białowieży (Park Pałacowy)
- wystawa „Jesteśmy, bo oni wrócili. Bożeństwo w 100 rocznicę wydarzenia”;
- sesja referatowa;
- spektakl teatralny „Bieżeńcy”;
- projekcja filmu dokumentalnego „Bieżeństwo”;
- plenerowa wystawa fotografii przyrodniczej „Bieżeństwo”;
- udostepnienie wystawy stałej w Muzeum BPN.

Więcej informacji:
tel.: 85-682-97-11; 603-661-228 ( E.N. Moroz-Keczyńska)
email: culture@bpn.com.pl 
www.bpn.com.pl 

 

 

IX Sejmik Samorządów Uczniowskich pt. „Sztuka publicznej prezentacji"

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Reymonta 9

Uczestnicy: Samorządy uczniowskie z łomżyńskich gimnazjów wraz z opiekunem-nauczycielem

Termin i miejsce: 29.05 2015.r – Kupiski Stare, ul. Łomżyńska 23A

Więcej informacji:
tel. 86-218-44-39 (J. Marek)
e-mail: pg1lomza@szkola.wp.pl 
www.pg1lomza.internetdsl.pl

 

 

Koncert charytatywny „Młodzież Podlasia dla Nepalu”

Organizator: Liceum Ogólnokształcące Centrum Służb Mundurowych w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Współorganizator: Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawska 32

Uczestnicy: Uczniowie podlaskich szkół

Terminy i miejsce:
- do 11.05.2015r – zgłaszanie szkół na poniższy adres emaliowy
- II-III dekada V. 2015r – koncert charytatywny

Więcej informacji:
- tel. 502-025-704 (K. Przychodzień)
- e-mail: dyrektor.bialystok@locsm.edu.pl 
List do dyrektorów szkół i placówek

 

 

XII Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "MELPOMENA 2015"

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, 16-061 Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1

Współorganizatorzy:
- Książnica Podlaska - Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego,15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 16;
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Szkolna 5

Uczestnicy: Dzieci i młodzież do lat 16- tu z powiatu białostockiego oraz Białegostoku

Terminy i miejsce:
- do 16.05.2015r. – zgłoszenia zespołu, recytatorów na adres organizatora
- 25-27.05.2015r. – konkursowy przegląd zgłoszonych spektakli w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
- 28.05.2015r. – konkurs recytatorski poezji regionalnej im. S. Chorążyoraz konkurs „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”
- 29.05.2015r. – uroczyste podsumowanie PFTDiM „Melpomena 2015” w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury

Więcej informacji:
- tel. 85- 719-61-94; 514-921-016;
- e-mail: biblioteka.juchno@wp.pl 
- www.bibliotekajuchnowiec.pl

 

 

Konkurs Matematyczny „Kangurek Przedszkolaka”

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi”w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12

Uczestnicy: Dzieci 6 letnie

Terminy i miejsce:
- do 02.06.2015r. – zgłoszenia dzieci ( ilość miejsc ograniczona) na adres organizatora
- 09.06.2015r. – konkurs w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( D. Kazberuk, K. Szelkowska)
- e-mail: przedszkole64@op.pl
- http://www.ps64.pl

 

 

XII Dni Gimnazjalistów pt. „Młodzi dla Młodych”

Organizatorzy: Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach, ul. Główna 3;
Wójt Gminy Nowe Piekuty;
Kustosz Sanktuarium w Hodyszewie;
Proboszcz Parafii Nowe Piekuty.

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych

Terminy i miejsce:
21-22.05.2015r. – przedsięwzięcia w Hodyszewie oraz Nowych Piekutach.

Więcej informacji: tel. 86-476-50-45; 600-986-816 (D. Wyszyńska)
e-mail: zsnp@wp.pl  ;
www.szkola.nowepiekuty.pl

 

 

VI Edycja Integracyjnych Zawodów na Orientację „Integracja pod buławą”

Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi (ZSTiO ) im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 57

Uczestnicy: Młodzież szkół gimnazjalnych i szkół integracyjnych (4 osobowe patrolewraz z opiekunami)

Terminy i miejsce:
- do 12.05.2015r. – dostarczenie wypełnionych zgłoszeń (emailem, faxem, pocztą) na adres organizatora
- 23.05.2015r . – zawody w m. Tykocin ( zbiórka i wyjazd autokarami z ZSTiO w Białymstoku

Więcej informacji:
- tel. 85- 675-25-33 (P. Janukiewicz)
- e-mail: sekretariat@zstio.net.pl ; januk@wp.pl 
- http://www.zstio.net.pl

 

 

Konkurs plastyczny, fotograficzny i informatyczny "Dzieła Boże klęsk nie znają"

Organizator: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 43

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów

Rodzaje konkursów:
1) – konkurs plastyczny;
2) – konkurs fotograficzny;
3) – konkurs informatyczny.

Terminy i miejsce:
- do 04.05.2015r. – dostarczenie, nadesłanie prac wraz z kartą zgłoszeniową na adres organizatora
- 15.05.2015r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły
- 22.05.2015r. – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85-732-19-84 (M. udzicz);
- email: szkola@misjonarki.pl 
- http://sp.misjonarki.pl

 

 

Konkurs wokalno-recytatorski  „Mój dom - moja rodzina”

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12

Uczestnicy: Dzieci 3-6 letnie z przedszkoli

Terminy i miejsce:
- do 06.05.2015r. – zgłoszenia dzieci emailem na adres organizatora
- 15.05.2015r. – konkurs w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( B. Arłukowicz, K. Szelkowska, A. Danielczuk, B.Szynlewska, J. Leusz )
- e-mail: przedszkole64@op.pl 
- http://www.ps64.pl

 

 

„IV Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom”

Organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Białymstoku, 15-016 Białystok, ul. Złota 4

Współorganizatorzy:
- Opera i Filharmonia podlaska w Białymstoku, ul. Odeska 1;
- Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I 18;
- Rada Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Białymstoku.

Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych z Białegostoku

Terminy i miejsce:
- 01.06.2015r. – uroczysta inauguracja obchodów tygodnia czytania w Operze i Filharmonii w Białymstoku;
- 02 -10.06.2015r. – imprezy w przedszkolach oraz szkołach podstawowych organizowane przez nauczycieli przedszkoli oraz bibliotekarzy szkolnych;

Więcej informacji:
tel. : 85-732 -73-23 (O. Topolewska; )
email: topolewska@cen.bialystok.pl
http://bp.bialystok.edu.pl

 

 

"Kreatywny nauczyciel - rozwija mowę i myślenie u dzieci”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku, ul. Zbigniewa Herberta 63, 15-779 Białystok

Współorganizator: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Uczestnicy: Nauczyciele edukacji przedszkolnej

Terminy i miejsce:
- do 02.05.2015r – przesłanie scenariuszy zajęć edukacyjnych na adres organizatora: kreatywnynauczyciel82@wp.pl 
- 28.05.2015r – wyłonienie zwycięzców
- 29.05.2015r – opublikowanie informacji o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej organizatora

Więcej informacji:
- telefon: 85-879-91-14 (I. Kowalczuk; B. Szorc-Frankowska; E. Siemieńczuk; A. Piasecka; A. Kobrzeniecka);
- email: przedszkole82@poczta.pl 
- www. www.przedszkole82.bialystok.pl

 

 

Majówka w Puszczy Białowieskiej- rodzinny happening edukacyjny

Organizator: Białowieski Park Narodowy (BPN) w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11,

Współorganizatorzy:
- Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID w Warszawie;
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Uczestnicy: Mieszkańcy z dziećmi z okolicznych miejscowości Puszczy Białowieskiej, turyści wraz z dziećmi

Termin i miejsce: 02.05.2015r - siedziba BPN w Białowieży

Więcej informacji:
tel.: 85-682-97-11; 603-661-228 ( E.N. Moroz-Keczyńska)
email: bpn@bpn.com.pl 
www.bpn.com.pl 

 

 

„Forum Krytycznego Myślenia”

Organizator: Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok

Współorganizatorzy:
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku;
- Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji;
- Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku.
- TOC dla Edukacji Polska w Gdańsku.

Uczestnicy: Nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, psycholodzy oraz wszyscy zainteresowani nowym spojrzeniem na edukację

Terminy i miejsce:
- rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie :http:/fkm.bialystok.edu.pl
- 27.04.2015r – 13.00 - aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20;

Więcej informacji:
tel.  504-169-956 (K. Szorc)
e-mail: k.szorc@uwb.edu.pl 
http://e.bialystok.edu.pl/course/view.php?id=373

 

 

Projekt edukacyjny „Pamięci Świętego Jana Pawła II”

1. I turniej wiedzy „Jak Karolek został Papieżem”
2. VIII edycja konkursu „Radosna Rodzina”,
3. IX edycja konkursu „Rodzina moją małą Ojczyzną”
Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II ”Radosne” w Białymstoku, ul. Piastowska 1A, 15-207 Białystok
Współorganizatorzy:
- Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami integracyjnymi w Białymstoku;
- Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku
Uczestnicy:
1) Dzieci z przedszkoli należące do Podlaskiej Rodziny szkół im. Jana Pawła II oraz z innych przedszkoli z m. Białystok
2) Dzieci z przedszkoli z woj. podlaskiego
3) Dzieci z przedszkoli, uczniowie ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i placówek należących do Podlaskiej Rodziny szkół im. Jana Pawła II
Terminy i miejsce:
1) I turniej wiedzy „Jak Karolek został Papieżem”
- do 10.04.2015r – przyjmowanie zgłoszeń;
- 21.04.2015r – turniej oraz podsumowanie w siedzibie organizatora
2) VIII edycja konkursu „Radosna Rodzina”,
- do 07.07.2015r – nadsyłanie prac plastycznych wraz z metryczką na adres organizatora;
- 22.04.2015r – podsumowanie w siedzibie organizatora
3) IX edycja konkursu „Rodzina moją małą Ojczyzną”
- do 17.04.2015r – przesłanie karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres: zsi1@um.bialystok.pl
- 28.04.2015r – przesłuchania uczestników konkursu artystycznego w ZSI w Białymstoku, ul. Łagodna 10
- 18.05.2015r – koncert galowy z okazji 95 rocznicy urodzin J. Pawła II w PUW, ul. Mickiewicza 3
Więcej informacji:
- tel. 85-741-33-82 ( M. Maksim)
-www.przedszkole-radosne.piasta.pl

 

 

Wieczornica  "Jan Paweł II"

Organizator: Zespół Szkół w Jaświłach, 19-124 Jaświły, Jaświły 71

Współorganizator: Rada Rodziców Zespołu Szkół w Jaświłach

Uczestnicy: Uczniowie, rodzice ZS w Jaświłach, delegacje z okolicznych szkół w tym noszących imię Jana Pawła II, społeczność lokalna, kombatanci, pensjonariusze DPS, zaproszeni goście

Termin i miejsce: 30.04.2015r godz. 19.00 w siedzibie organizatora
- montaż słowno-muzyczny;
- wystąpienia okolicznych poetek oraz zespołów ludowych;
- podsumowanie konkursów o tematyce związanej z Janem Pawłem II;
- wystawa – Jan Paweł II.

Więcej informacji:
- tel. 85-727-80-50
- e-mail: sekretariat@jaswily.pl 
- www.zespolszkol.jaswily.pl

 

 

XIII Edycja Konkursu Wiedzy o Życiu, Osobowości i Nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II

Organizator: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 27.04.2015r – przeprowadzenie etapu szkolnego oraz przesłanie kart zgłoszenia uczniów ze szkół;
- 26.05.2015r – etap finałowy w siedzibie szkoły;

Więcej informacji:
tel. – 86-275-25-88 (M. Gąsowska)
e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl 
http://www.zszwysmaz.podlasie.pl

 

 

III Podlaskie zawody szkolnych kół LOK z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11

Współorganizator: Biuro Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Białymstoku, 15-444 Białystok, ul. W. Lewandowskiego 5;

Uczestnicy: 3 osobowe drużyny dziewcząt, chłopców ze szkół

Terminy i miejsce:
- do 20.04.2015r – zgłoszenia na adres email: edyta0708@op.pl
- 29.04.2015r – w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel.: 501-266-112 (E. Garbowska)
- www.pg15.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny związany z obchodami  „Dnia Ziemi i Olimpijczyka”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku,  15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13

Współorganizator: Uczniowski Klub Sportowy „KoLA” przy SP Nr 44 w Białymstoku

Uczestnicy: Dzieci, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z m. Białystok

Terminy i miejsce:
1) do 20.04.2015r. – nadesłanie zgłoszeń ze szkół na adres organizatora
a) XXI Bieg przełajowy na określonych dystansach;
b) X Międzyszkolny konkurs ekologiczny „Parki Narodowe Polski”;
c) Międzyszkolny konkurs plastyczny „Rodzino – Trzymaj formę”
2) 28.04.2015r. – imprezy zgodnie z Regulaminami w/w przedsięwzięć

Więcej informacji:
- tel. 607-281-050 (K. Rewucka).
- e-mail: katarzynarewucka@wp.pl 
- email: sp44@um.bialystok.pl 
- www.sp44.bialystok.pl

 

 

„I Konkurs recytatorsko-muzyczny poświęcony pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki"

Organizator: Zespół Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 11.05.2015r – przesłanie zgłoszenia na adres organizatora;
- 02.06.2015r – przesłuchania w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. – 85-719-66-78 (K. Mosiej)
e-mail: k.mosiej@zsj.home.pl 
http://www.zsj.home.pl

 

 

XIV Miejski Konkurs Ortograficzny klas III

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18

Uczestnicy: Uczniowie klas III ze szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 13.04.2015r – wyłonienie „mistrza ortografii” szkoły oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora;
- 25.04.2015r – finał miejski w siedzibie organizatora
- do 28.04.2015r – zmieszczenie wyników na stronie internetowej organizatora

Więcej informacji:
tel. – 85-732-30-00; fax 85-740-60-19 (E. Popławska, B. Purta)
e-mail: ortografia.sp19@gmail.com 
http://sp19.piasta.pl/index.php/z-zycia-szkoly

 

 

Dni Wiesława Kazaneckiego - Patrona szkoły

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, 15-815 Białystok,ul. Porzeczkowa 11

Współorganizator:
Rada Rodziców przy PG nr 15 w Białymstoku

Uczestnicy:
Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

- do 22.05.205r. – przesłanie pocztą, faxem, drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na adres organizatora
- 25.05. – 03.06.2015r. – Dni Patrona szkoły:
- 28.05 - X Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Życie i twórczość Wiesława Kazaneckiego”;
- 03.06- XIX Konkurs recytatorski im. Wiesława Kazaneckiego;
- 30.05 - II Memoriał piłki siatkowej młodziczek

Więcej informacji: tel. 85- 653- 08 –60 ( H. Chojnowska)
email: pg15@zetobi.com.pl 
www.pg15.bialystok.pl

 

 

VI Powiatowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Ełcka 11

Współorganizatorzy:
- Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą w Grajewie;
- Starostwo Powiatowe w Grajewie;
- Urząd Miasta w Grajewie;
- Miejski Dom Kultury w Grajewie.

Uczestnicy: - Dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół i placówek pozaszkolnych pow. grajewskiego;
- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie;
- młodzież z Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji w Goniądzu
- uczniowie Zespołu szkół Specjalnych nr 98 z Warszawy

Terminy i miejsce: - 05.05.2015r.
– uroczystości kościelne, Kościół MBNP w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 98;
– festyn, festyn, Miejski Dom Kultury w Grajewie

Więcej informacji:
- tel. 696-866-785 ( W.Skwiot)
- e-mail: wskwiot@gmail.com 

 

 

Festiwal „Piosenki i Tańce Naszego Regionu ”- XIII edycja

Organizator:
- Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku, ul. Ciepła 19, 15-742 Białystok.

Współorganizatorzy:
- Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy zakątek” w Białymstoku;
- Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka w Białymstoku;
- Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Uczestnicy: dzieci z przedszkoli

Terminy i miejsce:
- do 08.05. 2015r – przesłanie kart zgłoszeń wraz z płytą CD z przedszkoli na adres: ps7@um.bialystok.pl ;
- 20.05.2015r – przesłuchania oraz ogłoszenie wyników w siedzibie Teatru Dramatycznego w Białymstoku;

Więcej informacji:
tel.: 85-675-42-55 (B. Józwowicz);
85-742-14-28 (I. Abramowicz-Bołtuć);
email: ps26@um.bialystok.pl ; ps7@um.bialystok.pl ;
www.sp26webd.pl

 

 

I Międzyszkolny Turniej Językowy "Potyczki z polszczyzną"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku, 15-662 Białystok, ul. Stroma 16

Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 10.04.2015r – przesłanie, dostarczenie kart zgłoszeń reprezentantów szkół pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 23.04.2015r – turniej oraz uroczyste podsumowanie w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon: 664-175-080 (B. Kostaniak); 603-500-154 (A. Karpowicz);
- email: barbara.kostaniak@interia.pl ; aneta_karpowicz@o2.pl 
- sp43bialystok.edupage.org

 

 

AKADEMIA LICEALISTY

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- Rok szkolny 2014/2015- tryb cykliczny co 1-2 miesiące, siedziba organizatora
- zapisy poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony : http://pedagogika.uwb.edu.pl/  zakładka: Akademia Licealisty

Więcej informacji:
tel. 85-745-73 -98 (K. Andrzejuk; E. Wieremiejuk)
e-mail: akademialicealisty@uwb.edu.pl
koordynator Akademii Licealisty dr Marcin Kolemba

 

 

V Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych „Hajnowskie Prezentacje Artystyczne”

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka

Uczestnicy:
- dzieci z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce;
- uczniowie Zespołu szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce;
- uczniowie Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Hajnówce;
- podopieczni warsztatu terapii zajęciowej w Hajnówce;
- podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce.
- Rodzice, opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością oraz pracownicy pedagogiczni;
- wolontariusze oraz zaproszeni goście

Terminy i miejsce:
21.05..2015r – sala kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4

Więcej informacji:
tel.: 85-679-69-60; 668-481-382 (G. Jałoza); 693-342-693 (A. Pietroczuk);
email: sekretariat@sosw.hajnowska.pl 
www.sosw.hajnowka.pl

 

 

III Edycja konkursu plastycznego „Festiwal Palm ”

Organizatorzy:
- Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok
- Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży w Białymstoku, ul. Św. Kazimierza 2, 15-817 Białystok

Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół, młodzież, rodziny (dziecko i rodzice, dziadkowie), wspólnoty, grupy parafialne

Terminy i miejsce:

- do 15.03.2015r – nadesłanie zdjęć palm i wypełnionej karty informacyjnej na adres: festiwalpalm@gmail.com 
- 29.03.2015r – ogłoszenie wyników podczas obchodów Światowego Dnia Młodzieży na placu przed Katedrą Białostocką.

Więcej informacji:
- tel. 604-557-740 (ks. R. Arciszewski)
- email: xr.arciszewski@gmail.com 
- www.ddm.archibial.pl
- www.mdk.bialystok.pl

 

 

XII Edycja Konkursu promującego zdrowie i bezpieczeństwo „Na drodze mojego życia”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. J. Korczaka , 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 19

Współorganizator:
Klub „Zenit”, ul. Mieszka I 16

Uczestnicy:
Dzieci w wieku przedszkolnym z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

I etap konkursu– plastyczny
- do 23.04.2015r. – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora;
II etap konkursu
- 21.05.2015r. – olimpijka oraz podsumowanie konkursu plastycznego w klubie „ZENIT” w Białymstoku

Więcej informacji:
tel. : 85-741 -62-51 (M. Andrejewicz; H. Rygorczuk; )
email: ps68@piasta.pl ;
www.ps68.piasta.pl

 

 

I Międzyszkolny Konkurs Języka Migowego "Potrafię migać"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku, 15-827 Białystok, ul. Wiatrakowa 16

Współorganizatorzy:
- Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
- Polski Związek Głuchych- Oddział Podlaski

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- do 30.04.2015r – przesłanie zgłoszeń ze szkół faxem, e-mailem na adres organizatora
- 19.05. 2015r. – etap międzyszkolny oraz uroczyste zakończenie w siedzibieorganizatora

Więcej informacji:
tel. 511-512-543 (A. Wasiluk)
tel./fax: 85-651-14-08
e-mail: sp7bialystok@op.pl
http://sp7bialystok.superszkolna.pl/files/sites/344/wiadomosci/130307/files/konkurs_migowy .

 

 

XIII Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej „Przyroda w rosyjskiej poezji”

Organizator: Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce, 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/37

Współorganizatorzy:
- Wydział Pedagogiki i Psychologii UB w Białymstoku;
- Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UB w Białymstoku;
- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku;
- Stowarzyszenie Współpracy „Polska - Wschód”

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych (kl.V-VI, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:

- do 15.04.2015r – nasyłanie zgłoszeń na adres organizatora
- 24.04.2015r. – przesłuchania konkursowe, Wydział Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
- czerwiec 2015r. – etap finałowy (termin zostanie podany zainteresowanym osobom) w siedzibie Muzeum rzeźby A. Karnego)

Więcej informacji: tel. : 608-268-295 (H. Romańczuk); 698-881-259 (A. Romańczuk)email: rskpo_zswb-stoku@wp.pl   rsko@tlen.pl

 

 

XII Edycja Konkursu wiedzy o Rosji „SYBERIA”

Organizator: Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce, 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/37

Współorganizatorzy:
- Wydział Pedagogiki i Psychologii UB w Białymstoku;
- Muzeum Wojska w Białymstoku;
- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku;
- Stowarzyszenie Współpracy „Polska - Wschód”

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 24.03.2015r – nasyłanie zgłoszeń na adres organizatora
- 27.03.2015r. – część pisemna, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
- 01.04.2015r. – część ustna, Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7
- czerwiec 2015r – finał konkursu ( termin i miejsce zostanie podane zainteresowanym osobom)

Więcej informacji: tel. : 608-268-295 (H. Romańczuk); 698-881-259 (A. Romańczuk) email: rskpo_zswb-stoku@wp.pl  ; rsko@tlen.pl

 

 

"II Turniej Bowlingowy Dzieci Niepełnosprawnych"

Organizator: Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. M.Curie-Skłodowskiej 5

Współorganizator: Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów w Suwałkach

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele/ terapeuci

Terminy i miejsce:
- 21.04.2015r – turniej w „CH Plaza” w Suwałkach

Więcej informacji:
tel. 514-233-065 (U. Duda)
e-mail: bajka.suwalki@op.pl
www.bajka.suwalki.pl

 

 

Finał  „LXVI Olimpiady matematycznej"

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży, ul. Bernatowicza 4, 16-400 Łomża

Współorganizator: Komitet Główny Olimpiady, 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8,p.610

Uczestnicy: 150 uczniów finalistów z etapu okręgowego ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
- 13-16.04.2015r – etap finałowy w siedzibie I LO w Łomży
- 16.04.2015r – godz. 10.00, uroczyste podsumowanie i zakończenie ogólnopolskiej olimpiady

Więcej informacji:
- telefon: 86-216-37-17 (P. Łowicki);
- www.om.edu.pl
- www.1lo.lomza.pl

 

 

Gminny Konkurs Matematyczny „Młody Matematyk”

Organizator: Szkoła Podstawowa w Puchałach 31, 18-400 Łomża

Uczestnicy: Uczniowie klas II-III szkół podstawowych z Gminy Łomża

Terminy i miejsce:
- do 08.04.2015r – etap szkolny w macierzystych szkołach
- do 09.04.2015r – przesłanie listy uczestników ze szkół pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 16.04.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon/fax: 86-219-31-23 (G. Komorowska);
- email: szppuchaly@wp.pl

 

 

„II Międzyszkolne Mistrzostwa Podlasia w Biegu na Orientację połączone z festynem z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka”

Organizator: Stowarzyszenie Sportowe „Wilk” Turystyki Kwalifikowanej Biegów i Marszów na orientację przy Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok

Współorganizator: Młodzieżowa Rada Miejska w Białymstoku

Uczestnicy: Drużyny ze szkół (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych) z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 23.05.2015r. – przesłanie karty zgłoszenia na adres : stowrzyszeniewilk@tlen.pl 
- 01.06.2015r – mistrzostwa w Lesie Zwierzynieckim w Białymstoku (Aleja Parku Konstytucji 3 Maja)
– festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Park zwierzyniecki

Więcej informacji:
- tel.663-742-221 (B. Arcimowicz);
- www.stowarzyszeniewilk.pl

 

 

Projekt edukacyjny
„Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość”

1. Turniej zawodowy „Nowoczesne budownictwo wokół nas”
2. Konkurs plastyczny „Nowoczesne budownictwo wokół nas- moje wymarzone cztery kąty”
Organizator: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Józefa Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok
Uczestnicy:
1) Turniej - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
2) Konkurs- uczniowie szkół gimnazjalnych;
Terminy i miejsce:
1)

 • 09.03.2015r – przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursu;
 • 30.03.2015r – etap finałowy turnieju w siedzibie organizatora

2)

 • 23.03.2015r– przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora;
 • 30.03.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon: 508-718-135 (A. Szupica);
- email: anduszup@wp.pl  ;
- www.zsznr5.bialystok.pl

 

 

Finał projektów edukacyjnych
„Akademia Maturzysty i Akademia Gimnazjalisty w roku szkolnym i akademickim 2014/2015 połączony z promocją publikacji „Matura ustna. Arkusze z języka polskiego””

Organizator: Koło Naukowe „klub Humanistów, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

Współorganizator: Studencko-doktoranckie Koło Naukowe „Asteryk”

Uczestnicy:
- prowadzący i koordynatorzy projektów;
- studenci i doktoranci z KN „Asteryk”;
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych (uczestnicy projektów);
- zaproszeni goście

Terminy i miejsce: 16.04.2015r uroczystość zamknięcia projektu połączona z promocją publikacji „Matura ustna. Arkusze z języka polskiego”

Więcej informacji:
- tel.: 603-813-401 (M. Wojtowicz);
- email: mw19@o2

 

 

Międzyszkolny Konkurs Historyczny
„Generał Władysław Anders - Wielki Polak XX wieku”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 7

Współorganizator: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 15.04.2015r. – przesłanie, dostarczenie prac plastycznych wraz z metryczką na adres organizatora;
- do 30.04.2015r – przesłanie zgłoszeń ze szkół e-mailem: jadwiga-tomaszewska@wp.pl
- 24.04.2015r. – etap szkolny konkursu historycznego
- 22.05. 2015r. – etap międzyszkolny oraz uroczyste zakończenie w siedzibie SP nr 4 w Łomży

Więcej informacji:
tel. 604-386-278 (J. Tomaszewska)
e-mail: lomzasp4@wp.pl
http://www.sp4lomza.pl

 

 

Festyn Regionalny
„ Zwyczaje i Tradycje Wielkanocne Podlasia-2015”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok,
ul. Rumiankowa 13
Uczestnicy: Uczniowie, nauczyciele, rodzice, dzieci z pobliskich przedszkoli oraz szkół
Terminy i miejsce:
- 26.03.2015r – festyn w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./ fax: 694-570-370 (A. Piech)
e-mail: apiech@wp.pl
http://www.sp44.bialystok.pl

 

 

„Święto Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”

Organizator: Zespół Szkół nr 2 im. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84

Współorganizatorzy:
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
- Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z pow. grajewskiego i ełckiego Uczniowie ZS nr 2 w Grajewie

Terminy i miejsce:
- 20.06.2015r – Święto Szkoły połączone ze Świętem 9 PSK w Grajewie

Więcej informacji:

- tel. 86-272-31-81 (M. Sulkowska)
- emial: marzenasulkowska@wp.pl 
- www.zsnr2grajewo.pl

 

 

Międzynarodowy Dzień Tańca „Możesz tańczyć wszędzie, jeśli tańczysz sercem”

Organizatorzy: Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok Studio Tańca „TWIST”, ul. Broniewskiego 4, 15-748 Białystok
Współorganizator: VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wierzbowa 7, 15-743 Białystok
Uczestnicy: Dzieci i młodzież z woj. podlaskiego
1). Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- 27.04.2015r –godz. 9.50-10.35 w siedzibie VII LO w Białymstoku
2). Warsztaty taneczne dla gimnazjalistów i licealistów
- 27.04.2015r –godz.12.45-14.20 w siedzibie VII LO w Białymstoku
3). Rejestracja elektroniczna wg. kolejności zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona) na stronie: www.7lo.bialystok.pl
4). Happening Taneczny
- do 24.04.2015r – rejestracja w formie elektronicznej na www.ps31@wp.pl  , oraz na www.facebook.com/twistbialystok 
- 29.04.2015r – godz. 16.00-18.00 Happening Taneczny, podsumowanie działań, Plac Miejski przy Ratuszu w Białymstoku
Więcej informacji:
- tel. 85-651-09-81 ( M. Muszyńska); email: ps31@wp.pl
- tel. 502-711-968 (K. Klim); email: twist@poczta.onet.pl 
- www.ps31b.republika.pl
- www.twist.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny: „Trzej przyjaciele z boiska- spotkania edukacyjne na ścieżce kultur: polskiej, tatarskiej i czeczeńskiej”

Organizator: Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, 15-352 Białystok, ul. Wiejska 72 lok. 14

Uczestnicy: Wybrane szkoły i placówki ( między innymi ZS nr 4 w Białymstoku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku, ZSS nr 1 w Białymstoku, ZS Nr 5 w Białymstoku, SP Nr 44 w Białymstoku)

Terminy i miejsce:
- marzec-kwiecień 20015- spotkania edukacyjne (wykłady, warsztaty, stoiska oraz pokazy) prowadzone w szkołach
- maj 2015r – podsumowanie projektu

Więcej informacji:
- tel. 509-083-515 ( I. Brant-Szehidewicz).
- e-mail: iza3223@wp.pl 
- www.fttk.org

 

 

XIII Konkurs Plastyczny „Skrzydlaci Przyjaciele”

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi”w Białymstoku, 15-349 Białystok, ul. Dubois 12

Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)

Terminy i miejsce:
- do 10.04.2015r. – nadesłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 23.04.2015r. – uroczyste podsumowanie konkursu podczas wernisażu wystawy w PS nr 64 w Białymstoku

Więcej informacji:
- tel. 85- 745-30-50 ( D. Kazberuk; B. Sierzputowska).
- e-mail: przedszkole64@op.pl 
- http://www.ps64.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs Literacki pod hasłem: "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów".

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 30.04.2015r – przesłanie prac ze szkół na adres organizatora
- 19.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 698-999-512 (I. Birycka - Kowalska); 503-150-087 (A. Kieda);
601-221-110 (M. Kozłowska).
e-mail: malgorzatakoz3@wp.pl 
www.inpa.pl/sp44

 

 

III Edycja Konkursu dla rodziców/opiekunów „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku, 15-843 Białystok, ul. Świętokrzyska 4

Współorganizator: Białostocka Akademia Rodzin przy CKU w Białymstoku

Uczestnicy: Rodziny, rodzice/opiekunowie oraz dzieci uczęszczające do Przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku realizujących Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych nt. „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”

Terminy i miejsce:
- do 30.04.2015r – złożenie prac przez rodziców do macierzystych przedszkoli;
- do 10.05.2015r – wyłonienie w przedszkolach dwóch najlepszych prac konkursowych;
- VI.2015r – rozstrzygnięcie konkursu podczas Festynu Edukacyjnego.

Więcej informacji:
tel.: 85-651-09-81 (M. Muszyńska);
e-mail: ps31b@wp.pl 
http://www.ps31b.bialystok.pl

 

 

Przedszkoliada „ EVENT 2015 Białystok"

Organizator: Tomasz Koniczek – Promotor lokalny Przeszkoliada .pl., ul. Stroma 39/12 15-662 Białystok
Współorganizator: TFT TIME FOR TRADING Tomasz Koniczek, ul. Stroma 39/12 , 15-662 Białystok
Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, które na co dzień uczestniczą w zajęciach pn. „Przedszkole i piłka oraz ich rodziców
Terminy i miejsce:
- 02.0.2015r – hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96
- mecz piłki nożnej;
- rzuty do kosza;
- stacja hokeja na lodzie;
- mini olimpijka;
- gra w siatkówkę;
- rzuty do bramki;
- stacja wypoczynkowa (kolorowanki).
Więcej informacji:
- tel. 889-028-282 (T. Koniczek)
- emial: koniczek@przedszkoliada.pl 
- www.facebook.com/przedszkoliada.bstok

 

 

Konkurs plastyczno - fotograficzny " KROPLA WODY KROPLĄ ŻYCIA".

Organizator: Wodociągi Białostockie Sp.z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok.

Uczestnicy: Dzieci i młodzież ze szkół i placówek z miasta Białegostoku oraz gminy Wasilków

Terminy i miejsce:
- do 29.05. 2015r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z metryczką na adres organizatora;
- 8-12.06..2015r – rozstrzygnięcie konkursu
- 19.06.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-745-81-16 (I Piszczatowska);
email: ipiszczatowska@wobi.pl 
www.wobi.pl

 

 

Program edukacyjny: "STOP dla alkoholu START dla sportu"

Organizator: Stowarzyszenie „BESTIOS”, ul. Zagórna 2d/10, 15-820 Białystok

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół z m. Białystok

Więcej informacji:
- tel. 602-388-911 (M. Porycki)
- emial: bestios@bestios.pl 
- www.stop.bestios.pl

 

 

VII Forum Młodych Ekologów Białystok 2015

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku, 15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Casino 25

Uczestnicy: Dzieci 5-6 letnie z białostockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnychoraz uczniowie klas I -VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 15.04.2015r. – dostarczenie lub przesłanie prac na adres organizatora;

a) konkurs plastyczny pt. „ Ekologii czar…kwiaty” (dzieci 6 letnie oraz uczniowie klas I-VI );
b) konkurs plastyczny „Cudnej urody zjawisko przyrody” (uczniowie klas III-VI)
c) konkurs poetycki „Cudnej urody zjawisko przyrody” (uczniowie klas IV-VI);
d) warsztaty nt. „Mali ekolodzy odkrywcy” (dzieci 5-6 letnie);

- 29.04.2015r. – uroczyste zakończenie Forum w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białymstoku ( wystawa, warsztaty, podsumowanie konkursów).

Więcej informacji:
tel. – 85-742-03-04: a) L. Sielawa; b) A. Popławska c) E. Kosińska; d) M. Mazurek)
e-mail – sp2@um.bialystok.pl 
www.sp2bialystok.edupage.org

 

 

„VII Okręgowa Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich”

Organizator: Polski Związek Wędkarski (PZW) Okręg Białystok, 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

Współorganizator:
- Komisja ds. Młodzieży PZW Okręg w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie szkół (trzyosobowe drużyny), członkowie kół PZW z okręgów: Białystok, Lublin, Warszawa

Terminy i miejsce:
- do 15.04.2015r – przesłanie zgłoszeń na adres organizatora
- 16.05.2015r – zalew oraz stadion Ośrodka Sportu i rekreacji w Sokółce
- konkurencja nr 1 – „wędkarskie zawody spławikowe”;
- konkurencja nr 2 – „wędkarskie zawody rzutowe”;
- konkurencja nr 3 – „test sprawnościowy”;
- konkurencja nr 4 – „test ekologiczno-wędkarski.”

Więcej informacji:

- tel.: 668-395-345 (A. Białous)
- email: pzwzobial@wp.pl 
- www.bialystok.pzw.org.pl

 

 

III Edycja Międzyszkolnego Konkursu ph. „Przyroda w rebusach”

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO w Białymstoku, ul. Kalinowa 5, 15-809 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 23.03. 2015r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 30.03.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 502-150-689 (A.M.Owsieniuk);
501-656-879 (J.Warwińska)
email: owsieniuk@p[oczta.onet.pl ; joannawarwinska@gmail.com ;
www.spolecznaszkola3.bialystok.pl

 

 

XIV Edycja Międzyszkolnego Konkursu ph. „ Malowane obiektywem kolory Białegostoku. Wiosenne barwy Podlasia”

Organizator: Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO, 15-809 Białystok, ul. Kalinowa 5

Współorganizator: Nadleśnictwo Dojlidy, 15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 75

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- do 11.05.2015r. – nadsyłanie prac na adres organizatora
- 29.05.2015r. – rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji: tel.: 502-150-689 (A.M. Owsieniuk);
email: owsieniuk@poczta.onet.pl
www.spolecznaszkola3.bialystok.pl

 

 

Projekt edukacyjny: „Wagary w Jednostce 2015”

Organizator: Zespół Szkół nr 2 im. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84

Współorganizatorzy:
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców konnych w Grajewie
- Starostwo Powiatowe w Grajewie
- Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z pow. grajewskiego i ełckiego, Uczniowie ZS nr 2 w Grajewie

Terminy i miejsce:
- do 16.03.2015r – przesłanie zgłoszeń na poszczególne konkursy
- 20.03.2015r – projekt edukacyjny: „Wagary w Jednostce 2015”:
- konkurs kulinarny „Chleby świata”;
- turniej piłki nożnej;
- zajęcia otwarte dla gimnazjalistów;
- konkurs „Geniusz Matematyczny 2015”;
- turniej strzelecki;
- konkurs informatyczny- gra internetowa
- międzygimnazjalny turniej „Jednostka da się lubić”

Więcej informacji:
- tel. 86-272-31-81 (M. Sulkowska)
- emial: marzenasulkowska@wp.pl 
- www.zsnr2grajewo.pl

 

 

IX edycja Konkursu Plastycznego „Za co kochamy wiosnę ?

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina”, 15-354 Białystok, ul. Pogodna 8

Współorganizator: Rada Rodziców przy PS nr 48

Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- 23.03- 17.04.2015r – nadesłanie prac na adres organizatora
- 24.04.2015r – podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- tel. 505-396-196 (J. Domańska; A. Kraszewska)
- emial: ps48@um.bialystok.pl 
- www.ps48ugu.pl

 

 

Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Organizator: Prezydent Miasta Białegostoku we współpracy z Ogólnopolskim Komitetem
Organizacyjnym Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” działających przy Fundacji Świat na TAK”

Współorganizator etapu regionalnego: Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miasta Białegostoku, ul. Świętojańska 22/1, 15-370

Uczestnicy: Nauczyciele, dyrektorzy białostockich przedszkoli

Terminy i miejsce:
- 23-24.02.2015r – eliminacje lokalne, przesłuchania kandydatów w siedzibie współorganizatora
- 14.04.2015r (etap regionalny) – gala kończąca XX jubileuszową białostocką edycję konkursu, Białystok
- 12-14.06.2015r ( etap finałowy) – udział w finale ogólnopolskim, Ostróda

Więcej informacji:
tel. 85-732-82-20 (A. Regucka)
email: centrum@um.bialystok

 

 

X Warsztaty ekologiczne z okazji „Światowego Dnia Wody”

Organizator: Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, ul. M.. Skłodowskiej Curie 5, 18-400 Łomża

Współorganizatorzy:
- Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14
- Delegatura WIOŚ w Łomży
- Nadleśnictwo Łomżą
- MPWiK w Łomży
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
- Narwiański Park Narodowy

Uczestnicy: Nauczyciele, gimnazjaliści z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- 09-10.04.2015r – warsztaty dla zainteresowanych w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 602-180-221 (K. Mieczkowska)
email: katmi@poczta.onet.pl 
www.zsdig-lomza.pl

 

 

Konferencja „Myśli pedagogiczne w białostockich przedszkolach – doświadczenie i praktyka".

Organizator: Prezydent Miasta Białegostoku oraz Przedszkole Samorządowe Nr 47 „Z Uśmiechem” w Białymstoku, 15-202 Białystok, ul. Św. Wojciecha 14

Współorganizatorzy:
- Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Białymstoku, ul. Ciepła 19
- Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Białymstoku, ul. Wesoła 22
- Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku, ul. Głowackiego 3
- Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku, ul. Mieszka I 4A
- Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku, ul. Upalna 74
- Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Casino 17

Uczestnicy: Nauczyciele, dyrektorzy białostockich przedszkoli

Terminy i miejsce:
- 12.03.2015r – konferencja w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UB  w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
- 13.03.2015r – warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli w Przedszkolach Samorządowych Nr: 26,35,43,50,51

Więcej informacji:
tel. 664-158-643
email: jawiesia27@gmail.com

 

 

Konkurs Fotograficzny „Człowiek – Zawód - Pasja”

Organizator: Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, 15- 566 Białystok, ul. Suchowolca 26

Uczestnicy: Uczniowie klas III z gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 23.03..2015r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z metryczką na adres organizatora
- 29.04.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-741-10-75
email: zsrckpsekretariat@interia.pl 
www.zsrckp.pl 

 

 

Spotkanie Fanów Robotyki 2015

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I, 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18

Współorganizator: Robospace- warsztaty z robotyki dla dzieci i młodzieży

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów

Terminy i miejsce:
- do 07.03.2015r – przesłanie zgłoszeń uczestników ze szkół emailem
- 14.03.2015r – spotkanie oraz walki konkursowe robotów w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
e-mail: krysiekdowgiert@gmail.com 
http://www.sp19.piasta.pl

 

 

Konferencja naukowo-techniczna  „Wychowanie - przykry obowiązek, czy prawo i przywilej”

Organizator: Przedszkole Nr 3im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 4A

Współorganizatorzy:
- Proboszcz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Jego Apostołów w Suwałkach
- Ojcowie Franciszkanin przy Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach
- Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Uczestnicy: Rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne, zaproszeni goście

Terminy i miejsce:
- 21.03.2015r – konferencja w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5.

Więcej informacji:
tel. 87-566-21-57 (B. Liminowicz-Goc; J. Gwaj)
www.przedszkole3.suwalki.info.pl

 

 

Regionalny Konkurs Piosenki „Odpowie Ci wiatr…”- IX edycja
(W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II )

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera 15-667 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

Współorganizator:
Fundusz Białystok Ojcu Świętemu, ul. Mickiewicza 54A

Uczestnicy:
Dzieci z przedszkoli , uczniowie klas 0-III szkół podstawowych, zespoły szkolno-przedszkolne z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 08.05.2015r – nadsyłanie kart zgłoszeń pocztą, drogą elektroniczną ( zajkowska@sp12bialystok.pl  ) na adres organizatora
- 19.05.2015r. – prezentacje konkursowe w siedzibie organizatora
- 20.05.2015r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej organizatora
- 07.06 2015r. – występ wytypowanych uczestników konkursu na Festynie Rodzinnym, Białystok - Krywlany

Więcej informacji:
tel.: 660-417-011 (E. Sokolińska);
email: sp12@um.bialystok.pl
www.sp12bialystok.pl/ Nasze przedsięwzięcia

 

 

IV Miejski Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing A Song”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok.

Współorganizatorzy:
- Young Learners Resource Centre Przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27
- Białostocki Ośrodek Kultury (BOK), ul. Legionowa 5

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 30.03. 2015r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń finalistów szkolnych wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 15.04.2015r – przesłuchania konkursowe w siedzibie organizatora
- 22.04.2015r – ogłoszenie wyników, koncert laureatów w siedzibie BOK w Białymstoku

Więcej informacji:
tel.: 85-748-90-41 (U. A.Marciniak-Bagińska)
email: alubam@gmial.com 
www.sp50.bialystok.pl
www.modm.bialystok.pl/SingASong 

 

 

Białostockie Mistrzostwa w Debatach Oksfordzkich

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. K. Baczyńskiego, ul. Pałacowa 1 15-042 Białystok

Współorganizator: Wydział Prawa UwB, ul. Mickiewicza 1 e

Uczestnicy: Czteroosobowe drużyny z ośmiu białostockich szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 13.03.2015r – w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 601-669-364 (L .Jawor);
www.3lo.bialystok.pl 

 

 

II Miejski Konkurs Kultury Języka Polskiego

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96

Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół białostockich szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
1) I etap szkolny:
- 12.03.2015r. – test językowy organizowany w siedzibach zgłoszonych szkół;
- do 16.03.2015r. – przesłanie drogą emaliową zgłoszenia 1 ucznia – finalisty ze szkołyna adres: anna.duniewska@tlen.pl
2) 18.03.2015r. II etap miejski: – test pisemny w siedzibie organizatora
3) 23.03.2015r. – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. – 789-097-016 (A. Duniewska)
e-mail – anna.duniewska@tlen.pl

 

 

VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Organizator: Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie, ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu łomżyńskiego

Terminy i miejsce:
- do 27.03.2015r – nadesłanie (dostarczenie) karty zgłoszeniowej na adres organizatora: miastkowo@poczta.onet.pl 
- 29.04.2015r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 06.05.2015r – przesłanie drogą emaliową wyników z etapu szkolnego na adres organizatora
- 14.05.2015r – etap powiatowy w siedzibie organizatora
- 22.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 86- 217-48-26 L. Białobrzeska)
- email: miastkowo@poczta.onet.pl 
- www.pgmiastkowo.pl 

 

 

III edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Językowego „ ICONS OF PODLASIE”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

Współorganizatorzy:
- Księgarnia językowa POLANGLO w Białymstoku;
- Wydawnictwo Oxford University Press w Białymstoku;
- Centrum Nauczania Języków Obcych London Academy w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Termin i miejsce:
- do 17.04.2015r. – przesłanie, dostarczenie prac wraz z metryczka na adres organizatora
- do 30.04.2015r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora
- 14.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu podczas „Festiwalu Piosenkiangielskiej…” w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85-744-91-59 (M. Klimuszko; E. Ligocka; T. Sobolewska; E. Androsiuk-Kotarska))
- email: sp14angielski@wp.pl
- www.sp14-bialystok.pl

 

 

III edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego "Learning English Through Reading"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

Współorganizatorzy:

- Księgarnia językowa POLANGLO w Białymstoku;
- Wydawnictwo Oxford University Press w Białymstoku;
- Centrum Nauczania Języków Obcych London Academy w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

Termin i miejsce:
- do 03.04.2015r. – przesłanie drogą emaliową zgłoszenia uczniów ze szkół
- 10.04.2015r – egzamin w formie testu w siedzibie organizatora
- do 30.04.2015r – podanie wyników na stronie internetowej organizatora
- 14.05.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu podczas „Festiwalu Piosenki angielskiej…” w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
- tel. 85-744-91-59 (M. Klimuszko; E. Ligocka; T. Sobolewska; E. Androsiuk-Kotarska))
- email: sp14angielski@wp.pl
- www.sp14-bialystok.pl

 

 

XVIII Rajd Śladami Powstańców Styczniowych 1863

Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

Współorganizator:Hufiec ZHP Białystok, ul. Liniarskiego 1 a, 15-420 Białystok

Uczestnicy:
Młodzież w grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat (zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy)

Terminy i miejsce:
- do 27.02.2015r – zgłaszanie uczestników na karcie zgłoszenia, oraz załatwienie formalności organizacyjnych;
- 07.03.2015r – rajd po określonej trasie wg. grup wiekowych, Puszcza Knyszyńska – Polana Dębowik w Podsupraślu.

Więcej informacji:
tel. ¬– 85-732-39-00
e-mail – biuro@białostocka.zhp.pl 
www.bialostocka.zhp.pl

 

 

Projekt edukacyjny „Różni a jednak podobni - lekcje o mniejszości tatarskiej dla najmłodszych”

Organizator: Muzułmański Związek Religijny w Rzeczpospolitej Polskiej, Gmina Wyznaniowa w Białymstoku, 15-207 Białystok, ul. Piastowska 13 F

Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych Nr 26,28, 50 w Białymstoku

Terminy i miejsce:
- luty-marzec 2015r – zebrania organizacyjne w w/w szkołach
- marzec – maj 2015r – realizacja lekcji w szkołach
- czerwiec – lipiec 2015r – podsumowanie projektu

Więcej informacji:
tel. 501-441-202 (D. Sulkiewicz)
email: dsulkiewicz@gmail.com 
www.bialystok.mzr.pl

 

 

Warsztaty edukacyjne nt. Słońce i Księżyc - walka dobra ze złem w "Czarodziejskim Flecie"

Organizator: Opera i Filharmonia Podlaska – Centrum Sztuki, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1

Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 11-13.02.2015r –OiFP, ul. Odeska 1

Więcej informacji:
Iwona Matosek, email: iwona.matosek@oifp.eu 
www.oifp.eu/pl/edukacja.html

 

 

Plebiscyty: nt.: „Belfer Roku 2015” „Moja Pasja 2015”

Organizator: Media Regionalne Sp.zo.o., Odział w Białymstoku, Wydawca Kuriera Porannego, 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1

Uczestnicy:
1) Nauczyciele z woj. podlaskiego w konkursie „Belfer 2015;
2) Uczniowie szkół z woj. podlaskiego w konkursie „Moja Pasja”

Terminy i miejsce:
- do 27.02.2015r – etap zgłaszania kandydatów:
a) telefonicznie- 85-748-96-00,
b) poprzez formularz pobrany ze strony: www.poranny.pl ,
c) listownie z kuponem zgłoszeniowym na adres organizatora
- 06.03 – 30.03.2015r – etap głosowania:
a) na kuponie Kuriera Porannego dostarczone (przesłane) na adres organizatora;
b) poprzez głosy oddawane w SMS-ach;
- kwiecień 2015r – uroczysta gala i wręczenie nagród w Białymstoku.

Więcej informacji:
tel.: 85-748-96-55 (W. Wilińska)
e-mail: wioleta.wilinska@mediaregionalne.pl ;
http://www.poranny.pl/belfer

 

 

IX Wojewódzka Konferencja Metodyczna
„Praca nad motywacją do zmiany u dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie”

Organizator: Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku, 15-021 Białystok, ul. Orla 4

Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku; Stowarzyszenie Terapeutów Pedagogicznych w Białymstoku. Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Białymstoku

Uczestnicy: Nauczyciele, specjaliści (min. pedagodzy, psycholodzy, socjoterapeuci, wychowawcy, rodzice) z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 10 03.2015r – przesłanie „karty zgłoszeniowej” na adres: konferencje17@wp.pl  (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
- 16.03.2015r – konferencja w WOAK „Spodki” w Białymstoku, ul. Św. Rocha 14.

Więcej informacji:
tel. 85-732-56-88 (B. Zdziech)
e-mail – zs17@wp.pl

 

 

X edycja Konkursu  „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości 2015”

Organizator: Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

Współorganizator: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul O.Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
1) I etap:
- 16.03. – 30.03.2015r. – rejestracja uczestników przez platformę na stronie www.najlepsze-zajęcia.pl  oraz przesłanie prac drogą emaliową
2) 17.04 .2015r. – II etap (finał regionalny) w Białymstoku
3) 25.04.2015r. – III etap (finał ogólnopolski) w Łodzi

Więcej informacji:
tel.  516-214-408 (A. Jankowska)
e-mail – a.jankowska@sfbcc.or.pl
www.najlepsze-zajęcia.pl

 

 

Przedsięwzięcia edukacyjne w szkołach w 2015r. w ramach projektu: "Polska Fabryką Dobra"

Organizator: Fabryka Aktywności Młodych w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Składowa 11

Uczestnicy: Zainteresowani Dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Termin i miejsce: 10.03 – 31.12.2015r – udział szkół w projektach edukacyjnych
a) konkurs „Nakręć się na wolontariat” dla szkół gimnazjalnych;
b) projekcja 12 filmów, których celem jest pokazanie pozytywnej strony wolontariatu i zachęcenie do aktywności;
c) plenerowa mobilna wystawa „ Wolontariat produkcją dobra”
d) kampania internetowa „Wolontariat złapany w sieć”;
e) konkurs plastyczny „Kopalnia czekolady” dla szkół podstawowych;
f) tydzień dobrych uczynków;
g) ogólnopolski konkurs „Poszukiwany – poszukiwana”
h) budowa magazynów „Świętego Mikołaja”;
i) obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Więcej informacji:
tel. : 507-092-810 (J. Marciniak);
email: fabryka.fam@gmail.com 
www.polskafabrykadobra.fam.org.pl

 

 

Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli:
„Ćwiczenia korekcyjne środkiem podnoszącym ogólną sprawność młodego człowieka"

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Władysława Kazaneckiego w Białymstoku, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11

Współorganizatorzy:
- Klinika Rehabilitacji Dziecięcej SP DSK w Białymstoku
- Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- Wyższa szkoła Medyczna w Białymstoku
- Miejski Ośrodek Doradztwa metodycznego w Białymstoku

Uczestnicy: Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Termin i miejsce:
- do 05.03.2015r – zgłoszenia na konferencję przyjmuje Pani J. Drągowska naadres: www.justynadragowska@o2.pl 
- 09.03.2015r. – konferencja w PG Nr 15 w Białymstoku

Więcej informacji:
tel. : 601-882-403 (J. Drągowska);
www.pg15.bialystok.pl

 

 

III Edycja Konkursu Ortograficznego „Bezbłędek”

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul. Białostocka 36, 15-120 Knyszyn

Uczestnicy: Uczniowie klas II-IV szkół podstawowych z powiatu monieckiego

Terminy i miejsce:
- do 31.03.2015r – przeprowadzenie etapu szkolnego w siedzibach szkół oraz przesłanie zgłoszenia uczestników ze szkol pocztą, faxem, pocztą elektroniczną na adres organizatora;
- 05-06.05.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- telefon/fax: 85-716-70-23;
- telefon: 609-876-191 (M. Fiedoruk); 666-951-834 (B. Przybyszewska);
- email: zso.knyszyn@vp.pl ;
- www.zso.knyszyn.pl

 

 

XX Edycja Konkursu Palm Wielkanocnych

Organizator: Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku, ul. Św. A. Boboli 47, 15-649 Białystok

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów

Terminy i miejsce:
- do 24.03.2015r – dostarczenie (przesłanie) prac do siedziby organizatora;
- 26-27.03.2015r – prezentacja palm w siedzibie organizatora
- 29.03.2015r – ogłoszenie wyników oraz kiermasz charytatywny.

Więcej informacji:
- email: k.zejer@oswiata.org.pl
- telefon: 85-654-68-38 (B. Warzecha-Krasnowska)
- www.ckz.pop.pl

 

 

XVI edycja ogólnopolskiego i IX edycja polsko-litewskiego
Konkursu Geologiczno-Środowiskowego
„ Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”
pod hasłem „Skrzydlaty eksperyment Ziemi”

Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Muzeum Geologiczne PIG-PIB, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

Uczestnicy: Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych; Konkurs wiedzy dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Terminy i miejsce:

a) Konkurs plastyczny
- do 31.03..2015r – przesłanie pracy plastycznej wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie
- 13.05.2015r – półfinał (woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie) w Warszwie
- 28.05.2015r – finał ogólnopolski w Warszawie
- 28.05.2015r – finał polsko-litewski w Warszawie

b) Konkurs wiedzy
- do 31.03..2015r – przesłanie pracy pisemnej wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie ;
- 13.05.2015r – półfinał (woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie) w Warszawie
- 28.05.2015r – finał ogólnopolski w Warszawie

Więcej informacji:
tel.: 22- 459-27-17 (M. Ścibisz-Kosanowska); 22- 459-23-09 (M. Krzeczyńska);
e-mail: michalina.scibisz@pgi.gov.pl  monika.krzeczynska@pgi.gov.pl
http://geoportal.pgi.govpl/muzeum/konkurs 

 

 

Diecezjalny Konkurs "Dzieci Fatimy- powiernikami Królowej Różańca"

Organizator: Caritas Diecezji Łomżyńskiej, 18-400 Łomża, ul. Rybaki 1

Współorganizator: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Polna 40A, 18-400 Łomża.

Uczestnicy: Dzieci i młodzież w wieku 6 -18 lat z Diecezji Łomżyńskiej
Kategoria:
- muzyczna;
- wiedzy

Terminy i miejsce:
- I etap (szkolny) – do 30.01.2015r w siedzibach szkół
- do 30.01. 2015r – przesłanie protokołu ze szkół na adres organizatora
- II etap (diecezjalny) – 14.02.2015r w siedzibie SzP nr 5

Więcej informacji:
tel.:600-890-522 (M. Gutowska)
www.lomza.caritas.pl/ szkolne Koła Caritas

 

 

Regionalny Konkurs Matematyczny „Z szóstką na sześć”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. prof. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, ul. Sejneńska 12, 16-400 Suwałki.

Uczestnicy: Uczniowie klas VI szkół podstawowych oraz uczniowie uzdolnieni z klas młodszych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 12.02. 2015r – przesłanie zgłoszeń udziału szkół drogą emaliową na adres:  sp6@sp6.pl 
- I etap (szkolny) – 06.03.2015r w siedzibach szkół
- II etap (finałowy) – 24.04.2015r w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.:603-633-962 (H. Gryc), 693-292-020 (D. Wszeborowska);
www.sp6.pl/programy/regulaminy

 

 

Jubileusz 50-lecia Teatru  "KLAPS" z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury (MDK), ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok

Uczestnicy: Obecni i byli uczestnicy zajęć Teatru „KLAPS”, ich rodziny, przyjaciele oraz zaproszeni goście

Terminy i miejsce:
- 27.06.2015r – premiera spektaklu najmłodszych uczestników zajęć teatru „KLAPS”, siedziba MDK
- 28.06.2015r – koncert galowy, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

Więcej informacji:
tel.: 85-732-79-49 (K. Bukowska;
email: k.bukowska@mdk.bialystok.pl  ;
www.mdk.bialystok.pl

 

 

V Edycja Programu  „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

  więcej ...

 

Projekt edukacyjny: „Akademia Maturalna WSAP 2015”

Organizator: Wyższa szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 15-567 Białystok, ul. ks. Suchowolca 6

Uczestnicy: Uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 04.01.-2014r – rekrutacja elektroniczna uczestników kursu (limit miejsc) na stronie internetowej WSAP;
- 26.01-30.01.2015r – kurs przygotowujący do zdania matury na poziomie podstawowym z j. polskiego.
- 02-06.02.2015r – kurs przygotowujący do zdania matury na poziomie podstawowym z matematyki.

Więcej informacji:
tel.: 85-732-34-02; 85-73226-09 (E. Chomoniuk)
e-mail – echomoniuk@wsap.edu.pl 
www.wsap.edu.pl

 

 

Konkurs plastyczny „Bajki w zimowej szacie”

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku, 15-Białystok, ul. Berlinga 38

Współorganizatorzy:
- Galeria Śledzińskich w Białymstoku
- Klub Osiedlowy „Kalina” w Białymstoku

Uczestnicy: Dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat z Białegostoku

Terminy i miejsce:
- do 07.02..2015r – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora
- 12.02.2015 r – ocena i wybór nagrodzonych prac;
- 19.02.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-654-42-48 (D. Dziejma, E. Gaca);
email: ps56@um.bialystok.pl 
http://www.przedszkole56.eu

 

 

Festiwal Kultur - VIII edycja

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, 15-687 Białystok, ul. Komisji Narodowej 1A

Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 20.03.2015r. - przesłanie prac, kart zgłoszenia prezentacji artystycznej na adres organizatora;
- 16.04.2015r. – prezentacje festiwalowe w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3

Więcej informacji:
- tel. 600-232-980 (K. Andryszewska); andryszewscysk@wp.pl 
- e-mail: sekretariat@sp12bialystok.pl 
- http://www.sp12bialystok.pl

 

 

Spektakl muzyczny „Adonis ma gościa”

Organizator: Opera i Filharmonia Podlaska – Centrum Sztuki, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1

Uczestnicy: Dzieci i młodzież szkolna

Terminy i miejsce:
- 20, 21, 25. 01.2015r – sala kameralna OiFP, ul. Odeska 1

Więcej informacji:
Iwona Matosek, email: iwona.matosek@oifp.eu 
www.oifp.eu/
www.oifp.eu/pl/2013-02-13-15-12-46/adonis-ma-goscia.html

 

 

Konkurs Plastyczny "Wszystko co żyje niech chwali Maryję"

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Współorganizatorzy:
- Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie, ul. Kościuszki 27A
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra z Alkantany w Węgrowie
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Węgrowie

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym

Terminy i miejsce:
- 15.02- 27.03.2015 r – etap przedszkolny, w siedzibach przedszkoli
- do 18.04.2015r – przesłanie (dostarczenie) prac na adres organizatora
- 05.05.2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej
- 13 .05.2015r. – uroczysta gala finałowa w siedzibie Katolickiego Przedszkola św. Antoniego z Padwy w Węgrowie

Więcej informacji:
tel. 885-052-052 (D. Mazurek) ; 503-827-101 (K. Mielnicki)
e-mail: przedszkole@klasztorwegrow.pl  wnkdr@drohiczynska.pl ;
http://www.klasztorwgrow.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl

 

 

Konferencja "Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka."

Organizator:
- Moje Bambino Sp.z.o.o. S.K.A, 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46;

Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Łodzi

Uczestnicy: Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół, nauczyciele przedszkoli oraz klas 1-3, pedagodzy szkolni

Terminy i miejsce:
- rejestracja na konferencję: www.akademiabambino.pl  lub: ukrakowska@mojebambino.pl
- 09.06.2015r. – konferencja w Białymstoku (miejsce zostanie podane podczas rejestracji)

Więcej informacji:
telefon: 42- 203-49-84; 504-185-351 (U. Krakowska)
email: u.krakowska@mojebambino.pl
www.mojebambino.pl

 

 

II Konkurs Ortografii Języka Niemieckiego

Organizator: Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów klas II-III z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.02.2015r – przeprowadzenie etapu szkolnego wg. Regulaminu
- do 27.02.2015r – zgłoszenie ze szkół szkolnych mistrzów do etapu finałowego
- 27.03.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora
- 01.04.2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły

Więcej informacji:
tel.: 85-663-21-63 (B. Kondzior)
e-mail: basia.kondzior@wp.pl
http://zskleosin.info/start/

 

 

Diecezjalny Konkurs dla uczniów szkół specjalnych „Szanuj życie bo jest święte

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Współorganizator: Zespół Szkół Specjalnych (ZSS) im. Jana Pawła II, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 4

Uczestnicy: Uczniowie szkół specjalnych z terenu diecezji drohiczyńskiej i spoza niej

Terminy i miejsce:
- 15.02- 25.03.2015 r – etap szkolny w III kategoriach w siedzibach szkół
- do 31.03.2015r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia uczestników ze szkół wraz z pracami na adres ZSS w Sokołowie Podlaskim
- 01.04-10.04.2015r – etap diecezjalny (ocena prac) w siedzibie ZSS w SokołowiePodlaskim
- 10.04.2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych
- 30 .04.2015r. – uroczysta gala finałowa w siedzibie ZSS w Sokołowie Podlaskim
Więcej informacji:
tel. 604-211-150 (G. Jarosz)
e-mail: gjaro@poczta.onet.eu ; wnkdr@drohiczynska.pl
http://www.zespec.sokp.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 

 

 

XVI Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii

Organizator: V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5,15-641 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 05.03. 2015r – etap szkolny przeprowadzony w siedzibach macierzystych szkół;
- do 15.03. 2015r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń finalistów ze szkół – pocztą, faxem na adres organizatora lub emailem: mistrzostwa@10g.pl
- 20.03.2015r – finał w siedzibie organizatora;
- 15.04.2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
tel.: 663-537-975 (E. Sawoniewska)
email: sekretariat@vlo.bialystok.pl 
www.vlo.bialystok.pl

 

 

Konkurs Piosenki Europejskiej
„Śpiewać każdy może - nawet w obcych językach”

Organizator: V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5,15-641 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.02. 2015r – przesłanie (dostarczenie) kart zgłoszeń zwycięzców eliminacji szkolnych wraz z tekstami utworów na adres organizatora;
- 12.03.2015r – przesłuchania oraz ogłoszenie wyników w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
tel.: 725-739-704 (J. Górska)
email: eurosong1@wp.pl 
www.vlo.bialystok.pl

 

 

IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w szkole
pt. "Normy wyrównują szansę"

Organizator: Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

Współorganizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oraz pracownicy organów prowadzących i sprawujących nadzór pedagogiczny

Terminy i miejsce:
– rejestracja na konferencję poprzez wypełnienie formularza na stronie konferencji: http://www.pkn.pl/oswiata-konferencje 
- 11.03.2015r. – Łódź, ul. Kopcińskiego 29

Więcej informacji:
telefon: 22-556-76-39 (P. Górski)
email: pawel.gorski@pkn.pl
www.pkn.pl 

 

 

Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs
„ Umarłym pamięć, żyjącym pojednanie”.
Edycja IV
Czterysta lat kontaktów polsko-syberyjskich

Organizator: Muzeum Wojska w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. J. Kilińskiego 7
Współorganizatorzy:
- Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
- Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku;
- Prezydent Miasta Białegostoku;
- Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku;
- Podlaskie Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru.
Uczestnicy: Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat
Terminy i miejsce:
- do 20.03.2015r. – przesłanie (dostarczenie) pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres organizatora:
a) prace plastyczne,
b) prace multimedialne,
c) prace pisemne.
- 02.04.2015r. – ogłoszenie wyników konkursu;
- 17.04.2015r. – uroczyste podsumowanie konkursu.
Więcej informacji: tel. 513-695-221 (U. Dunaj-Kalińska);.
e-mail: udunaj@mwb.com.pl 
www.mwb.com.pl/mwb2014/konkursy 

 

 

Miejski Konkurs Głośnego Czytania "Czytanie jest w modzie"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, ul. Mieszka I 18

Współorganizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy szkół Podstawowych, o/Białystok, ul. Złota 4

Uczestnicy: Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- do 15.04.2015r. – przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz przesłanie zgłoszeń na adres organizatora;
- 19 -20.05.2015r. – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora
- czerwiec 2015r. – podsumowanie konkursu podczas inauguracji IV Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom

Więcej informacji:
tel. : 603-900 -368 (E. Janikowska; )
email: bib19bial@o2.pl

 

 

Filman - ogólnopolski konkurs szkolnej twórczości filmowej

Organizator: Łowcy talentów, JERSZ, s.c. Julita Słomian, Wilczyn, ul. Dębowa 2, 55-120 oborniki Śląskie.

Uczestnicy: Uczniowie z nauczycielami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
- 01.02.- 21.03.2015r – przyjmowanie ze szkół w formie elektronicznej poprzez przesłanie pliku z filmem oraz zgłoszenia za pomocą aplikacji sieciowej Wetransfer.com
- 22.03-04.04.2015r – weryfikacja filmów przez organizatora;
- 05.04.2015r – publikacja zweryfikowanych filmów na stronie www.youtube.com/LowcyTalentowJersz  oraz uruchomienie aplikacji do głosowaniana stronie www.facebook.com/LowcyTalentowJersz  
- 05- 30.04.2015 – głosowanie internautów
- 01.05. 2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 71-310-48-17 (J. Słomian);
email: biuro@jersz.pl 
http://jersz.pl/contest.10tab_54.html 

 

 

Piąty Łomżyński Konkurs Matematyczny 2015

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości (PWSIiP), 18-400 Łomża, ul. Akademicka 1

Współorganizatorzy:
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, ul. Nowa 2;
- Zespół szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4;
- Zespół szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22;
- II LO w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3;
- III LO w Łomży, ul. Senatorska 13;
- Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie , ul. Aleja Wojska Polskiego 9.

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- I etap: od 09.02 do 07.03.2015r. – zgłoszenie poprzez stronę internetową: http://konkursmat2015.pwsip.edu.pl  oraz rozwiązanie zestawu 15 zadań;
- II etap: od 09.03 do 11.04.2015r. – rozwiązanie kolejnego zestawu 15 zadań;
- III etap -11.06.2015r. – finał konkursu w siedzibie PWSIiP w Łomży ( s. 315- duża aula) oraz uroczyste podsumowanie konkursu .

Więcej informacji:
tel. : 608-27-27-62 ( dr hab. R. Kotowski)
email: rkotowski@pwsip.edu.pl  .
http://konkursmat2015.pwsip.edu.pl 

 

 

XI Edycja Konkursu Papieskiego „Chrzest – Polska – Człowiek”

Organizator: Fundacja „Instytut Tertio Millennio, 31-043 Kraków, ul. Dominikańska 3/13 oraz oddziały terenowe ( Oddział Warszawa)

Współorganizator: Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, ul. Foksal 11

Uczestnicy: Uczniowie szkół urodzenia po 31.12.1994r

Terminy i miejsce:
- 16.02-16.03.2015r. – zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej konkursu: www.konkurspapieski.pl ;
- 16.02 – 16.03.2015r. – I etap , quiz on-line;
- 23.03.2015r – II etap, test on-line dla wszystkich uczestników;
- 25.03-15.04.2015r – III etap regionalny (napisanie eseju na podany temat);
- 16.05.2015r – IV etap (obrona ustna eseju) oraz gala finałowa w Warszawie;

Więcej informacji:
tel. –728-471-665 (E. Borek)
e-mail – warszawa@tertio.pl 
http: www.konkurspapieski.pl

 

 

Akcja „BUMERANG”

Organizator: Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „ANAWOJ”, w Michałowie, ul. Gródecka 4, 16-050 Michałowo

Współorganizatorzy:
- Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
- Fundacja Laboratorium Badań i działań Społecznych „SocLab” w Białymstoku;
- Saechsische Jugendstiftung z Drezna, Niemcy;

Uczestnicy: Dyrektorzy szkół wraz z uczniami szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 31.12.2014r- zgłoszenia szkół do udziału w I etapie projektu, telefonicznie; emailem: bumerang.anawoj@gmail.com
- styczeń 2015r – wyjazd młodzieży do Drezna;
- styczeń – kwiecień 2015r – utworzenie Rady Projektowej oraz obrady młodzieżowego jury;
- maj 2015r – główne działanie projektu;
- czerwiec 2015 – maj 2016r – II etap projektu.
- maj 2016 r – przyjazd młodzieży z Niemiec;
- czerwiec 2016r – konferencja podsumowująca projekt.

Kontakty: tel.: 506-565-438 (W. Pappai); 696-022-009 (K. Frąckiewicz)
email: w.pappai@anawoj.org 

Więcej informacji

 

 

II Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej „ПУСТЬ МУЗЫКА ИГРАЕТ”

Organizator: Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego, 15-461 Białystok, ul. L. Waryńskiego 30

Współorganizator: Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- do 15.03.2015r – przesłanie karty zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym emailem na adres:konkurs@szkolacim.pl  lub przesłanie (dostarczenie) na adres organizatora;
- 20–30.04.2015r – przesłuchania konkursowe uczestników w siedzibie organizatora;
- 14.05.2015r – gala finałowa w siedzibie organizatora.

Więcej informacji
tel.: 662-073-44; 695-463-818 (I.Jakimiuk)
e-mail: konkurs@szkolacim.pl
www.szkolacim.pl
 

 

 

„Między milczeniem a krzykiem” XIV Konkurs recytatorski poezji Leonardy Szubzdy

Organizator: Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin

Współorganizatorzy:

- Gminny Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu (GOKSiT) w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 13.02.2015r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 16.02.2015r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem) lub emailem na adres: zespolszkol5@interia.pl lub na adres GOKSiT w Korycinie
- 20.02.2015r – etap międzyszkolny w siedzibie GOKSiT w Korycinie

Więcej informacji:
tel.: 85-721-90-04 (M. Glińska);
www.gim.korycin.com.pl 

 

 

XVI edycja Konkursu Ortograficznego dla uczniów gimnazjów

Organizator: Publiczne Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, ul. Upalna 26

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

- do 20.02.2015r – etap szkolny w siedzibach szkół;
- 27.02.2015r – etap rejonowy (Białystok, Mońki, Łomża, Bielsk Podlaski);
- 24.03.2015r – etap finałowy (Zespół Szkół Ogólnych nr 9 w Białymstoku, ul. Upalna 26)

Więcej informacji:
tel.:– 85-661-32-27( nauczyciele polonistyki)
e-mail – zso9@um.bialystok.pl 
www.zso9.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Religijny „NAWRÓĆCIE SIĘ i wierzcie w Ewangelię”

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Współorganizatorzy:
- Zespół Szkół w Sabniach, ul. Słoneczna 1, 88-331 Sabnie
- ZHP, Hufiec ZHP Sokołów Podlaski
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych z terenu diecezji i spoza niej
Terminy i miejsce:
- 10.01-10.03.2015 r – etap szkolny w siedzibach szkół
- do 13.03.2015r – przesłanie protokołu ze szkół wraz z pracami na adres Zespołu Szkół w Sabniach
- 15.03-24.03.2015r – etap diecezjalny (ocena prac i podanie wyników)
- 16.04.2015r – gala finałowa w siedzibie Zespołu Szkół w Sabniach

Więcej informacji:
tel. 506-166-213 (A. Chmiel)
e-mail annachmiel43@wp.pl  wnkdr@drohiczynska.pl 
http://www.zssabnie.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 

 

 

IV Edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Organizator: Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5, 15-448 Białystok.

Współorganizatorzy:
- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40;
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22;
- Okręgowy Inspektorat Pracy, ul. Fabryczna 2
- Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 1

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
- do 01.12. 2014r – przesłanie zgłoszeń szkół do udziału w I etapie Olimpiady drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl 
- 15.01.2015r – I etap szkolny, rozwiązywanie testu on-line w szkole;
- 02.03.2015r – II etap okręgowy, rozwiązywanie testu on-line w szkole;
- 06.03.2015r – III etap finałowy w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Więcej informacji:
tel.: 669-301-466 (J. Mantur)
email: mantur@poczta.onet.pl
www.pracownia.ckubialystok.pl

 

 

Konkurs plastyczny Zawodowi odkrywcy – II edycja pod hasłem
„Odkryjmy na nowo zawody naszych przodków”

Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego / Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1

Uczestnicy: Uczniowie klas VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 23.01.2015r – przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: lcdz@ckubialystok.pl 
- do 20.02.2015r – przesłanie/ dostarczenie prac na adres organizatora;;
- do 27.02.2015r – rozstrzygniecie konkursu
- marzec 2015r – wystawa wyróżnionych prac oraz podsumowanie konkursu, wręczenie nagród.

Więcej informacji:
tel.: 85-743-67-85 wew. 24 (A. Rolak; U. Płońska);
e-mail: lcdz@ckubialystok.pl 
http:// www.ckubialystok.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs recytatorsko-literacko-fotograficzny
„Zaczarowany świat baśni

Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-02 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.02. 2015r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia oraz prac na adres organizatora;
- 19.03.2015r – eliminacje oraz gala finałowa w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-675-02-15
email: biblioteka@zstio.net.pl 
www.zstio.net.pl

 

 

X Edycja Konkursu „Recytacji Prozy”

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS), 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 3

Współorganizator: Rada Rodziców przy ZSOMS w Białymstoku

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- etap szkolny – przeprowadzony w siedzibach macierzystych szkół
- do 14.02.2015r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół pocztą, faxem lub emailem na adres uluckiewicz@op.pl ;
- 21.02.2015 r – etap międzyszkolny, przegląd zgłoszonych uczestników w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.85-741-61-75 (U. Szutkiewicz); uluckiewicz@op.pl ;
e-mail: zsoms@poczta.fm 
http://www.zsoms.pl

 

 

III Regionalny Konkurs Historyczny
„Wiedzy o Armii Krajowej i jej poprzedniczkach w okresie
od września 1939 do 25 kwietnia 1947roku”

Organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1a

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 07.03.2015r. – przesłanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym (do pobraniana stronie: www.pamięć.pl/pa/edukacja/konkursy  oraz  www.ckzwm.cdu.pl  ) na adres organizatora;
- IV (I- sza połowa) 2015r – etap I, Centrum Kształcenia zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem:
- IV (II- ga połowa) 2015r – etap II (finałowy), siedziba organizatora

Więcej informacji:
tel. : 85-664-57-87 (K. Usakiewicz )
email: karol.usakiewicz@ipn.gov.pl

Pobierz: Regulamin konkursu historycznego „Wiedzy o Armii Krajowej...”

 

 

IV Podlaski Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugutta 28, tel. 85-710-39-06

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 09.01.2015r. – przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa ze szkół na adres e-mail: marysiaskr@wp.pl
- 26.01. 2015r. – etap konkursowy w SP nr 2 w Czarnej Białostockiej

Więcej informacji:
tel. 504-809-5969 (M.Wilczewska); 696-926-261 (M. Skreczko)
http://www.szkolap2.cba.pl

 

 

"Konkurs Wiedzy o Sztuce"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok

Współorganizatorzy:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku;
- Szkoła Podstawowa Nr 32 w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.02.2015r – etap szkolny w siedzibach macierzystych szkół
- do 28.02.2015r – przesłanie protokołu z etapu szkolnego na adres organizatora
- 17.04.2015r – etap finałowy w siedzibie organizatora
- maj 2015r – uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 604-498-342 (M. Konopko)
email: sp44@um.bialystok.pl 
http://www.sp44.bialystok.pl 

 

 

III Podlaskie Forum Nauczycieli Matematyki

Organizator: Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Współorganizatorzy:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku;
- Polskie Towarzystwo Matematyczne

Uczestnicy: Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
1) rejestracja na stronie http://www.wi.pb.edu.pl/pfnm    
2) 08.12.2014r:
- 14.00- 14.45 - wykład plenarny, Aula Politechniki Białostockiej
- 14.50- 17.15 - warsztaty dla nauczycieli w poszczególnych grupach (rodzajach szkół) (sale wykładowe)
3) marzec 2015r
4) czerwiec 2015r

Więcej informacji:
tel.: 601-479-749 (M. Filipowicz Chomko); 668-185-656 (T. Grześ)
email: m.filipowicz@pb.edu.pl  t.grzes@pb.edu.pl 
www.wi.pb.edu.pl

 

 

V Edycja Konkursu Recytatorskiego ”Poeci Bliscy Dzieciom”

Organizator: Szkoła Podstawowa w Miastkowie, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 15

Uczestnicy: Dzieci 5-6 lat, uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- etap szkolny – we własnym zakresie w szkołach
- do 27.02.2015r – zgłoszenia uczestników na formularzu należy przesłać na adres SzP w Miastkowie
- 27.03.2015 r – przesłuchania finałowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie

Więcej informacji:
tel.:86-217-42-17
e-mail : miastkowo@gmail.com
http://spmiastkowo.pl

 

 

V Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów pod hasłem "Wpływy i oddziaływania"

Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida, 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- 08-20.01.2015r – rejestracja szkół poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (ze strony IV LO) i wysłanie na adres: przyrodniczy@4lo.bialystok.pl 
- 18.02.2015r – etap szkolny drogą internetową, siedziby szkół
- 20.03.2015r – etap półfinałowy oraz finałowy konkursu – IV LO w Białymstoku

Więcej informacji:
tel.: 85-748-99-55 (A. Snarska)
http://www.liceum.bialystok.pl      www.4lo.bialystok.pl 

 

 

„XV Maraton Pisania Listów Amnesty International"

Organizator: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema 105

Uczestnicy: Młodzież szkoły, absolwenci, pracownicy, ich rodziny i przyjaciele, mieszkańcy osiedla

Terminy i miejsce:
- 10.12.2014r – uroczyste rozpoczęcie maratonu, aula szkoły
- 12.12.2014 r – zakończenie maratonu
- 13.12.2014r – liczenie, pakowanie i wysłanie listów do ambasad krajów, z którychpochodzą bohaterowie maratonu

Więcej informacji:
tel.602-551- 498 (L. Rojecka))
e-mail: rocznik58@wp.pl 
http://www.ekonomik.bialystok.pl

 

 

Kampania społeczna: "Akademia Rodzica"

Organizator: Fundacja „Akademii Nauki”, Oddział w Białymstoku, 15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16

Uczestnicy: Rodzice oraz nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z woj. podlaskiego, którzy zgłoszą akces do udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.bialystok.akn.pl 

Terminy: Cykl warsztatów w roku szkolnym 2014/2015
1) Warsztaty dla nauczycieli:
- Kinezjologia edukacyjna;
- Czytanie globalne.
2) Warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli:
- Piękny umysł dziecka – Ciało a emocje;
- Magia pamięci – czyli jak być Super trenerem pamięci swojego dziecka;
- Czytanie Globalne – czyli jakich błędów nie popełniać przy nauce czytania;
- Bez korzeni nie ma skrzydeł – jak być przewodnikiem skarbów, które ma każde dziecko.

Więcej informacji:

tel.: 85-744-32-10; 505-841-574
www.bialystok.akn.pl

 

 

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią”

Organizator: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Współorganizatorzy:
- Publiczne Gimnazjum (PG) im. J. Pawła II w Glinniku, Glinnik 40C, 17-120 Brańsk
- ZHP, Hufiec ZHP Bielsk Podlaski;
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z terenu diecezji i spoza niej

Terminy i miejsce:
- do 20.01.2015r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem) na adres PG w Glinniku lub emailem na adres: spotkania-z-biblia@wp.pl
- 26.03.2015 r – etap szkolny w siedzibach szkół
- 28.05.2015r – etap diecezjalny Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy, gm. Brańsk

Więcej informacji:
tel. 607-719-414 (M. Szpakowska)
e-mail: pgglinnik@interia.pl ; wnkdr@drohiczynska.pl ;
http://www.pgglinnik.pl 
http://www.katecheza.drohiczynska.pl 

 

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Matematyka bez granic"

Organizator: Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddział Zielonogórski, Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic”, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra

Uczestnicy: Kompletne zespoły klasowe w porozumieniu z nauczycielem matematyki oraz dyrektorem szkoły:
1) Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontiéres –Junior, uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych
2) XXVI Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontiéres –Senior, uczniowie klas 3 gimnazjów oraz klas 1szkół ponadgimnazjalnych (LO, Technikum)

Terminy i miejsce:
1) do 20.XII.2014r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem,emailem) na adres organizatora
- etap wstępny (wewnątrzszkolny): styczeń – 10.III. 2015r, siedziby szkół
- etap finałowy 17.III. 2015r, siedziby szkół
2) do 20.XII.2014r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą,faxem, emailem) na adres organizatora
- etap wstępny (wewnątrzszkolny): styczeń – 7.III. 2015r, siedziby szkół
- etap finałowy 10.III. 2015r, siedziby szkół.

Więcej informacji:
tel. 604-497- 931 (K. Białek)
e-mail: k.bialek@wmie.uz.zgora.pl 
http://www.wzmbg.pl/about.php 

 

 

VI Festiwal Sztuk Bożonarodzeniowych

Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej, ul. Kościelna 10, 18-106 Turośl Kościelna

Współorganizatorzy: Parafia Rzymsko-Katolicka Kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej

Uczestnicy:
Przedszkolacy i uczniowie szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

1) konkurs plastyczny „Białe Boże Narodzenie barwami malowane”;
- do 10.01.2015r – przesłanie (dostarczenie) prac plastycznych wraz z metryczką na adres organizatora,
2) konkurs wokalny „Kolędy i pastorałki głosami dziecięcymi wyśpiewane”
- do 10.01.2015r – przesłanie zgłoszenia ze szkoły po dwóch uczniów w każdej kategorii wiekowej do konkursu wokalnego: pocztą, elektronicznie na adres sekretariat@nsp.webatu.com ;
- 22.01.2015r – eliminacje, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz zaproszenie wyróżnionych uczestników na koncert finałowy
3) 25.01.2015 r – finał festiwalu połączony z koncertem kościele parafialnym oraz w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel./fax: 85-650-45-75;
e-mail: nspn@onet.pl 

 

 

VIII Konkurs Piosenki
„Piosenki pokolenia naszych rodziców”

Organizator: Zespół Szkół i Przedszkole (ZSiP) w Tykocinie, 16-080 Tykocin, ul. Kochanowskiego 1

Współorganizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Białymstoku;
- Urząd Miejski w Tykocinie.

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 16.01.2015r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem,emailem) na adres organizatora
- 17.02.2015 r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu
Więcej informacji:
tel./ fax: 85-718-70-70; 660-776- 342 (J. Grodzka – Kulikowska)
e-mail: zsip.tykocin@wp.pl 
http://www.zsip-tykocin.pl/

 

 

Konferencja
„Wczesna interwencja w systemie wspomagania rodziny i dziecka”

Organizator: Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i terapii Osób Niepełnosprawnych KAJA, 17-200 Hajnówka, ul. Modrzewiowa 6

Współorganizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka

Uczestnicy:

-rodzice dzieci oddziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny w Hajnówce;
- pracownicy Ośrodka (oligofrenopedagodzy, terapeuci; neurologopedzi, surdologopedzi, rehabilitanci i inni specjaliści);
- specjaliści z placówek o podobnych działaniach współpracujący z Ośrodkiem;
- uczestnicy-opiekunowie i terapeuci zgłaszający się do udziału w konferencji po ogłoszeniuinformacji w mediach.

Terminy i miejsce: 05-06.12.2014r – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Zana 1
Więcej informacji:
tel.: 85-679-69-60; 600-25-68-98 (L. Wawreszuk)
email: dyrektor@sosw.hajnowska.pl 
www.sosw.hajnowka.pl

 

 

VIII Edycja Konkursu Kolędy i Piosenki Świątecznej
„Niech kolęda niesie po świecie...”

Organizator: Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 15-687 Białystok

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- 30.11.2014r – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej na adres: monikapiekarska@o2.pl
- 06.12.2014r – przesłuchania uczestników oraz koncert galowy w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
- tel. 85-869-18-11( K. Lul-Worobiej); katlul@wp.pl 
- e-mail: pubgim6@poczta.onet.pl
- http://www.pg6.pl 

 

 

II Miejski Koncert Ekumeniczny
„Kolędujmy Razem”w Białymstoku

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski, 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96

Uczestnicy: Chóry/schole działające przy szkołach, kościołach i cerkwiach

Terminy i miejsce:
- 16.01.2015r . godz. 11.00 – koncert w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 608-654-088 (U. Marciniak-Bagińska); alubam@gmial.com 
e-mail : sp50@um.bialystok.pl 
www.sp50.bialystok.pl

 

 

Zawodowcy Poligloci - Przyszli Obywatele Europy

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok

Uczestnicy: Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 28.10.2014r. – zaproszenie szkół do udziału w konkursie
- do 15.12.2014r – przesłanie, dostarczenie prac do sekretariatu ZSE
- do 08.01.2015r – wybór najlepszych prac
- 14.01.2015r – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród

Więcej informacji:
- tel.504-531-991 (D. Żłobikowska)
- e-mail : zse@zse.biaman.pl ;
- http://www.zse.biaman.pl ;

 

 

VII OTWARTY TURNIEJ UNIHOKEJA
Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok

Uczestnicy: 5 osobowe drużyny z gimnazjów oraz ze szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce: 04-05.12.2014r. – hala sportowa ZSE w Białymstoku
- do 14.11.2014r. – przesłanie karty zgłoszenia na adres : zse@zse.biaman.pl ; lub na adres: ewaszczerbinska1@wp.pl (ilość drużyn ograniczona-decyduje kolejność zgłoszeń);
- 04.12.2014r – rozpoczęcie turnieju oraz eliminacje w grupach
- 05.12.2014r – półfinały, finał oraz zakończenie turnieju

Więcej informacji:
- tel.664-928-922 (E. Szczerbińska); 887-342-511 (A. Rutkowska)
- e-mail : zse@zse.biaman.pl ; ewaszczerbinska1@wp.pl ;
- http://www.zse.biaman.pl ;

 

 

IV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Adama Mickiewicza

Organizator: Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza, 15-426 Białystok, ul. Gdańska 23/1

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do.29.11. 2014r – etap szkolny w siedzibach szkół;
- do 30.11.2014r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia na adres organizatora, lub faxem tel./fax: ¬ 85-732-41-83, elektronicznie na adres: zs2@um.bialystok.pl
- 05.12. 2014r – etap finałowy w siedzibie organizatora

Więcej informacji: tel.:785-921-771(A.Białoboka); 504-152-109 (K.Fabisiak);
e-mail: : zs2@um.bialystok.pl
www.gim29bialystok.szkolnastrona.pl
www.sp3bialystok.szkolnastrona.pl

 

 

Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek
„JASEŁKA 2014” (XV edycja)

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki, 15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 01.12.2014r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem lub emailem) na adres organizatora
- 10-11.12.2014 r – przesłuchania zespołów w siedzibie organizatora;
- 09.01.2015r – wręczenie nagród oraz występy wyróżnionych zespołów w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel./ fax: 507-191-093 (U. Moczydłowska) sadula15@wp.pl 
e-mail: sp44@um.bialystok.pl 
http://www.sp44.bialystok.pl

 

 

IV Edycja Konkursu i Turnieju Literackiego
„Artur Grottger słowem malowany”

Organizator: Liceum Plastyczne w Supraślu, 16-030 Supraśl, Plac Kościuszki 1

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.01.2015r – przesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia wraz z pracami oraz płytką CD ze szkół na adres organizatora;
- 20.02.2015r – rozstrzygniecie konkursu w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 85-718-32-16; 696-564-285 (E. Suchocka); suchocka63@o2.pl 
http://www.liceum.plastyczne.pl  

 

 

Classic Trumpet Quartet Audycja muzyczna
"Muzyka baroku"

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK) w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8

Uczestnicy: Dyrektorzy szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce: Rok szkolny 2014/2015
– terminy i miejsca audycji będą ustalane indywidualnie z zainteresowanymi szkołami i placówkami
– koncerty odbywać się będą bezpośrednio w szkołach

Więcej informacji:
tel.: 85-749-60-50 (A. Pietraszko)
e-mail: a.pietraszko@woak.bialystok.pl 
http://www.woak.bialystok.pl

 

 

Konkurs interdyscyplinarny
„By czas nie zatarł i niepamięć…”

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 7

Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
1) do 07.11.2014r
– przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą, faxem:85-742-82-37, pocztą elektroniczną: pg2.bialystok@poczta.fm
a) Konkurs historyczny „Powstanie, szlak bojowy i tradycje 42 pułku piechoty
- 24.11.2014r –finał w siedzibie organizatora

b) Konkurs fotograficzny „W obiektywie pamięci”
- 24.11.2014r – przesłanie fotografii (zdjęć oraz CD) wraz z metryczką na adres organizatora
c) Konkurs recytatorski poezji patriotycznej „Najdroższy wyraz: Ojczyzna”
- 01.12.2014r – przesłuchania oraz rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie organizatora

2) 01.12.2014r – uroczyste podsumowanie konkursów w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.: 698-518-395 (M. Joka) 693-325-053 (E. Jerzykowska-Zagórska);
513-052-764 (U. Morawska)
e-mail: marzenajoka@poczta.onet.pl ; ewa.j.zagorska@gmail.com ;
morula@poczta.onet.pl ;
http://www.pg2.bialystok.pl

 

 

VI edycja Konkursu
„Moja pasja początkiem drogi do kariery”

Organizatorzy: Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Białymstoku, 15-448 Białystok, ul. Żabia 5;

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- do 25 11.2014r – przesłanie „karty zgłoszeniowej” wraz z prezentacją w formie papierowej i emailem
- 04.12.2014r – prezentacja prac przez uczestników w siedzibie organizatora
- do 10.12.2014r – opublikowanie listy
- 20.01.2015r – wręczenie nagród w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. 85-743-67-85 (A. Budnik)
e-mail – lcdz@ckubialystok.pl
http://www.ckubialystok.pl

 

 

Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego
„Information Technology In English – Technologia Informacyjna
w Języku Angielskim”

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 26.11.2014r – zgłoszenia do konkursu poprzez przesłanie kart drogą emailową: zse@zse.biaman.pl
- 03.12.2014r – test pisemny w auli szkolnej ZSE w Białymstoku
- 08.01.2015r – podsumowanie konkursu

Więcej informacji:
- telefon: 500- 027-728 (E. Zimoń-Trykozko) emizim@wp.pl 
- http://www.zse.biaman.pl ;

 

 

Konkurs
Łamigłówek Matematycznych

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 3

Uczestnicy: Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
- do 10.02.2015r – przesłanie karty zgłoszenia 3 osobowych zespołów ze szkół (pocztą, faxem lub emailem) na adres organizatora
- 17.02.2015 r – konkurs w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel.728-314-120 (I. Leszczyńska); iwonle@poczta.onet.pl ;
e-mail: zsoms@poczta.fm 
http://www.zsoms.pl

 

 

VII Edycja Konkursu Święci i Bohaterowie Ziemi Łomżyńskiej
pod hasłem
„Święci świadkami prawdy”

Organizator: Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Sadowa 12

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych IV-VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 27.03.2015r. – zgłoszenie uczestników do konkursu drogą emaliową: kglolomza@wp.pl  lub listownie;
- 08.05.2015r. – przesłanie prac konkursowych(multimedialnych, literackich, plastycznych) na adres organizatora;
- 29.05.2015r. – gala finałowa konkursu w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
tel. 86-216-36-57 (B. Śliwowska); 604-898-637 (K. Duchnowska)
e-mail kglolomza@wp.pl  duchnowska.katarzyna@wp.pl 
strona internetowa: www.klo.lomza.info/SzkolyKatolickie.html

 

 

Konkurs dla kibiców uczniów klas 0-VI
”Jestem kibicem z klasą” – VIII edycja

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, 15-808 Białystok, ul. Jaworowa 8

Współorganizator:
Stadion Miejski Sp.z.o.o. w Białymstoku, ul. Słoneczna 1

Uczestnicy: Uczniowie klas 0-VI szkół podstawowych w całej Polsce

Terminy i miejsce:
1) Konkurs plastyczny – uczniowie klas 0-IV
2) Konkurs pisemny – uczniowie klas V-VI
3) do 31.10.2014r – nadsyłanie prac wraz z metryczką na adres organizatora
4) do 15.11.2014r – rozstrzygnięcie konkursu na stronie internetowej www.sp37.edu.pl .

Więcej informacji:

tel. ¬– 85-654-39-87 (E.Ignatowicz)
e-mail – sp37@um.bialystok.pl 
www.sp37.edu.pl

 

 

„Turniej Wiedzy o Zawodach – VII edycja”

  więcej ...

 

III Edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego
„Ja i mój kolega innej narodowości”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku im. J.K. Branickiego, ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok;

Uczestnicy: Uczniowie klas O-III szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- 14.11.2014r – nadsyłanie, dostarczenie prac na adres organizatora;
- 28.11.2014r – rozstrzygnięcie konkursu

Więcej informacji:
tel./email: 600-413-641 (E.Gutowska); 603-660-665 (A.Biryło); 729-647-577 (B. Kunerkova)
email: ewa_gut@wp.pl ; anulka74@wp.pl 
http://www.sp47.bialystok.pl .

 

 

„XIII Święto Origami oraz VIII Regionalny Konkurs Mistrz Origami”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J.K. Branickiego w Białymstoku, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28

Współorganizator: Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami

Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych, rodzice z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 16.02.2015r – przesłanie, dostarczenie prac wraz z metryczką na adresorganizatora;
- 07.03.2015r – XIII Święto Origami w siedzibie organizatora
- VIII rozstrzygnięcie konkursu;

Więcej informacji:
tel.: 85-653-43-78 (J. Filipowicz)
e-mail: sp47bial@interia,pl ;
http://www.sp47.bialystok.pl

 

 

V Podlaski Konkurs recytatorsko-plastyczny
„ Twórczość ks. Jana Twardowskiego”

Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20

Uczestnicy: Dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

Terminy i miejsce:
1) konkurs plastyczny
- do 20.11.2014r – przesłanie (dostarczenie) prac konkursowych wraz z metryczkąna adres organizatora
- do 27.11.2014r – zamieszczenie wyników na stronie internetowej konkursu
2)
konkurs recytatorski
- do 20.11.2014r – zgłoszenie udziału w konkursie na karcie pocztą, emailem
- 27.11.2014r – recytacja poezji ks. J. Twardowskiego
3) 02.12.2014r – uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursów - w siedzibie organizatora

Więcej informacji:
tel. /fax: 85-663-21-63(J. Kałko)
e-mail: konkursmk@wp.pl 
www.zskleosin.pl 

 

 

X Przegląd Pieśni Patriotycznej
"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród"

Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1,15-042 Białystok

Współorganizator: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku, ul. Łagodna 10

Uczestnicy: Młodzież szkolna, środowiska kombatanckie

Terminy i miejsce: 07.11.2014r. godz.10.00

Więcej informacji:

tel.: 697-028-889 (hm. A. Bajkowski))
e-mail: a.bajkowski@bialostocka.zhp.pl 
www.bialostocka.zhp.pl

 

 

"It's Theatre Time " - Konkurs Teatralny w Języku Angielskim.

Organizator: Zespół Szkół nr 5 w Białymstoku, ul. Kamienna 15, 15-021 Białystok

Współorganizator: Teatr Dramatyczny w Białymstoku, ul. Elektryczna 12

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Terminy i miejsce:
1) I etap: 15.11 - 30.11.2014r – zarejestrowanie zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie
2) II etap: do 31.03.2015r – kwalifikacja zespołów do występu na podstawie przesłanych inscenizacji na płycie DVD na adres organizatora
3) do 30.04.2015r – informacja o wynikach konkursu na stronie internetowej szkoły
4) III etap: do 31.05.2015r – prezentacja przedstawień laureatów (trzy najlepsze zespoły) w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku

Więcej informacji:
tel: 608-039-030 (B. Twarowska); 504-228-995 (A.Iwanicka)
e-mail: mszirr@op.pl  agan73@o2.pl 
www.sp5.bialystok.pl

 

 

III Festiwal
Optymistycznego Muzykowania

Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Białymstoku, 15-489 Białystok, ul. Nowogródzka 5A

Współorganizatorzy:
- Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku, ul. Krańcowa 5;
- Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku, ul. Wesoła 22;
- Przedszkole Samorządowe Nr 48 „bajkowa Kraina” w Białymstoku, ul. Pogodna 8;
- Przedszkole Samorządowe Nr 81 w Białymstoku, ul. Krzywa 4;
- Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) w Białymstoku, ul. Warszawska 79a.

Uczestnicy:
Dzieci z przedszkoli z m. Białystok

Terminy i miejsce:
- 23.03 do 02.04.2015r – zgłoszenia drogą emaliową na adres: ps8@um.bialystok.pl 
- 17.04.2015r – etap finałowy w siedzibie MDK w Białymstoku

Więcej informacji:

tel.: 85-657-34-12
e-mail: ps8@um.bialystok.pl 

 

 

IV JESIEŃ TALENTÓW ΄ 2014 – „ Z inspiracji księdza Jana”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Twardowskiego w Białymstoku, 15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Casino 25

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

Terminy i miejsce:
1) konkurs recytatorski poezji i prozy ks. J. Twardowskiego - 20.11.2014r – recytacja w siedzibie organizatora
2) konkurs poetycki „ Żartowanie z zieleni. Figle Pani Jesieni”
3) konkurs plastyczny „ Żartowanie z zieleni. Figle Pani Jesieni”
4) do 14.11.2014r – zgłoszenia do udziału w konkursie recytatorskim oraz przesłanie prac konkursowych na adres organizatora
5) 26.11.2014r – uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursów - w siedzibie organizatora

Więcej informacji:

tel. /fax ¬: 85-742-03-04 (J. Murawska)
e-mail: szp2@bialystok.home.pl 
www.sp2bialystok.edupage.org 

 

 

VII Spotkanie z pieśnią „Patriotyczne Śpiewanie 2014”
– wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok

Współorganizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK) w Białymstoku, ul. Św. Rocha 14

Uczestnicy: Kombatanci, członkowie Rodzin Katyńskich, społeczność szkolna z województwa podlaskiego, zaproszeni goście
Termin i Miejsce:
- spotkania lokalne – terminy przeprowadzenia wg. uznania organizatora;
- do 27.10.2014r. – zgłoszenie delegacji szkoły na formularzu zamieszczonym na stronie szkoły przesyłać pocztą elektroniczną lub faxem na adres organizatora;
- 06.11.2014r. – sala WOAK, ul. Św. Rocha 14 (Spodki).
Więcej informacji:
- tel. 660-417-011 (E. Sokolińska), sokolinskaewa@gmail.com 
- email: sp12@um.bialystok.pl 
- tel./fax: 85-679-38-80.

 

 

VI Międzyszkolny Konkurs Historyczny „
70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok.

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Terminy i miejsce:
- do 21.11. 2014r – przesłanie (dostarczenie) prac wraz z metryczką na adres szkoły;
- do 10.12.2014r – rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie listy wyników) na stronie internetowej. szkoły
Więcej informacji:
tel.: 504-830-992 (T. Zdanewicz)
email: zdanewicz@poczta.onet.pl
www.zse.biaman.pl

 

 

"50 Lat Szkolnictwa Specjalnego w pow. hajnowskim oraz
I Międzynarodowe Forum Opiekunów I Terapeutów Osób Niepełnosprawnych"

Organizator: Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i terapii Osób Niepełnosprawnych KAJA, 17-200 Hajnówka, ul. Modrzewiowa 6

Współorganizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka

Uczestnicy:

- specjaliści z placówek szkolno-wychowawczych;
- pracownicy, uczniowie ośrodka i ich rodzice;
- uczestnicy-opiekunowie i terapeuci;
- zaproszeni goście.

Terminy i miejsce: 24- 25.10.2014r – Hajnowski Dom Kultury

Więcej informacji:
tel.: 85-679-69-60; 600-25-68-98 (L. Wawreszuk)
email: lucynawawreszuk@tlen.pl 
www.sosw.hajnowka.pl

 

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej
„I Ty możesz zostać Kopernikiem”

Organizator: Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckim, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 5

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych

Terminy i miejsce:
- 09-13.02.2015r – etap szkolny konkursu w siedzibach szkół
- do 16.02.2015r – przesłanie (dostarczenie) formularza zgłoszeniowego z 3 uczniami ze szkoły: pocztą, faxem, pocztą elektroniczną;
- 23.02.2015r – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./fax: 86-275-26-57 (E. Turlewicz)
e-mail: gimwm@op.pl 
http://gimwm.psis.edu.pl
www.m_kopernik.republika.pl

 

 

Miejski Konkurs Literacki "Wiersze z szuflady"
pod patronatem Książnicy Podlaskiej

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku, ul. Stroma 16, 15-662 Białystok

Współorganizator: Książnica Podlaska, ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok

Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkół podstawowych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 21.10. 2014r – przesłanie wierszy wraz z metryczką na adres organizatora;
- 28.10.2014r – etap podsumowujący w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 514-011-693 (E. Ziółkowska)
email: jassio1@wp.pl 
https://sp43bialystok.edupage.org

 

 

IX Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły

Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 20.10.2014r – etap szkolny
- do 24.10. 2014r – przesłanie kart uczestników ze szkół na adres organizatora;
- 30.10.2014r – etap wojewódzki konkursu w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 85-663-21-63 (A. Piłaszewicz)
email: zskleosin@wp.pl
www.zs.kleosin.info

 

 

Projekt edukacyjny:
„Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

Organizator: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12

Współorganizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Legionowa 8

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z woj. podlaskiego.

Miejsce i termin: od 01.10 – 31.12.2014r – przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej i papierowej wg. załącznika nr 1 Regulaminu

Więcej informacji:
tel.: 85-664-68-40 (K. Maksimowicz)
fax: 85-664-68-25
email: kmaksimowicz@onkologia.bialystok.pl 

 

 

Konkurs wiedzy oraz plastyczny poświęcony Janowi Pawłowi II pod hasłem „ …tak i Ja posyłam”

Organizator: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sokołach, 18-216 Sokoły, ul. Kościelna 5

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

1). VII międzyszkolny konkurs „Religijne i geograficzne aspekty pielgrzymek – podróży Jana Pawła II pod hasłem „…tak i Ja posyłam” – Światowe Dni Młodzieży-Manila, Rzym (2000), Kolonia;

 • do 19. 10.2014r – przesłanie „karty zgłoszeniowej” pocztą, faxem, drogą elektroniczną na adres organizatora;
 • etap szkolny – w macierzystych szkołach;
 • 04.11.2014r. – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora.

2) Konkurs plastyczny pod hasłem „…tak i Ja posyłam” – Światowe Dni Młodzieży-Manila, Rzym (2000), Kolonia;

 • do 20.10.2014r – przesłanie zgłoszenia wraz ze zdjęciem pracy plastycznej na email: konkursjp2@o2.pl 
 • do 22. 10.2014r – przesłanie (dostarczenie) prac plastycznych pocztą na adres organizatora;
 • 24.10- 28.10.2014r – głosowanie elektroniczne na najlepszą pracę
 • 29.10.2014r – rozstrzygnięcie konkursu;
 • 04.11.2014r – wystawa pokonkursowa, wręczenie nagród

Więcej informacji:
tel. : 86-476-34-89; 86-274-10-75 (H. Grabowska)
e-mail: konkursjp2@o2.pl 
www.gimsok.republika.pl  lub www.szkolasokoly.republika.pl 

 

 

Powołanie Młodzieżowej Rady Województwa Podlaskiego

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) Oddział Miejski, ul. Pietkiewicza 1, 15-689 Białystok

Współorganizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

 • 29.09- 09.10.2014r – wybór kandydatów w szkołach oraz zgłoszenie kandydata ze szkoły na adres Buro Sejmiku Województwa Podlaskiego pocztą lub emailem: mswp@wrotapodlasia.pl 

 • 15.10 – 31.10.2014r – głosowanie internetowe w 4 okręgach wśród wybranych osób przez szkoły do Młodzieżowej Rady Województwa Podlaskiego za pomocą aplikacji internetowej: www.facebook.com/mswp2014 

 • okręg nr 1 – m. Białystok ( 7 radnych);

 • okręg nr 2 – m. Suwałki, pow. suwalski, augustowski, sejneński, sokólski, moniecki ( 8 radnych);

 • okręg nr 3 – m. Łomża, pow. łomżyński, kolneński,grajewski, zambrowski ( 6 radnych);

 • okręg nr 4 – pow. białostocki, bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki ( 9 radnych);

 • TPD – zagwarantowane 2 mandaty.

 • do 04.11. 2014r – ogłoszenie oficjalnych wyników

Więcej informacji:
tel. 661-612-175; 602-595-326;
email: biuro@tpd.bialystok.pl  dawid.draheim@wrotapodlasia.pl 

 

 
Projekt edukacyjny: Podlaska Akademia Przyrody   więcej ...
 

Walka Polaków o Niepodległość
"Co Nas łączy"- konkurs plastyczno-fotograficzny

Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku, ul. KEN 1, 15-687 Białystok.

Współorganizator: UKS „Osiedla Bacieczki” w Białymstoku, ul. Pietkiewicza 1/1

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego oraz szkół polonijnych
Terminy i miejsce:
- do 31.10. 2014r – dostarczenie, przesłanie prac wraz z metryczką ze szkół na adres organizatora;
- 08.11. 2014r – rozstrzygnięcie i uroczyste podsumowanie konkursu siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel.: 85-869-18-11 (M. Ruminowicz; A. Białogórzec, E. Pawluczuk),
email: pg6@um.bialystok.pl 
www.uks.bacieczki.glt.pl ; www.pg6.pl 

 

 

XV Konkurs Wiedzy Biblijnej

Organizator: Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin

Współorganizator: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 01.12.2014r – przesłanie karty zgłoszenia uczestników ze szkół (pocztą, faxem) na adres organizatora lub emailem na adres: zespolszkol5@interia.pl
- 16.01.2015 r – etap szkolny w siedzibach szkół;
- do 22.01.2015r. – przesłanie protokołów z etapu szkolnego na adres organizatora;
- 14.03.2015r – etap międzyszkolny w siedzibie organizatora.
Więcej informacji:
tel: 85-721-90-04 (G. Krawczyńska);
www.gim.korycin.com.pl

 

 

XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej

Organizator: Prawosławny Klub Sportowy „Dynamis” w Białymstoku, 15-616 Białystok, ul. Węgierska 15

Współorganizator:
Parafia Prawosławna Zaśnięcia NMP w Białymstoku

Uczestnicy:
Dzieci i młodzież prawosławna z całej Polski
Terminy i miejsce:
- do 10.11. 2014r – zgłoszenia drużyn dziewcząt i chłopców
- 15.11.2013r – turniej w Publicznym Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13
Więcej informacji:
tel. 604-650-357 (ks. J. Troc)
email: ppstarosielce@neostrada.pl

 

 

Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to My”

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża

Uczestnicy:
Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:

- do 27.10.2014r – przesłanie zgłoszenia pocztą na adres szkoły lub elektronicznie na adres: konkurslo3@gmail.com
- 13.11.2014r – przesłuchania konkursowe w siedzibie szkoły
Więcej informacji:
tel. 600-966- 674 (K . Życzkowska);
email: lo3lomza@neostrada.pl 
www.lo3.lomza.pl  

 

 

VI Spotkania Ekologiczne „Z Ziemią krążymy”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) w Białymstoku, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok

Uczestnicy: Uczniowie szkół i placówek z woj. podlaskiego
Terminy i miejsce:
- do 17.10.2014r – nadesłanie prac literackich wraz z kartą zgłoszenia na adres MDK;
- do 24.10.2014r – nadesłanie kart zgłoszeń na konkurs recytatorski oraz prac plastycznych wraz z metryczką na adres MDK;
- 30.10.2014r – przesłuchania recytatorów w siedzibie MDK;
- 31.10.2014r – informacja o rozstrzygnięciu konkursów na stronie internetowej MDK;
- 07.11.2014r – uroczysta gala konkursowa połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej prac plastycznych.
Więcej informacji:
tel. 85-732-79-49 ( D. Chojnacka - Jamiołkowska, M. Urbańczyk)
email: mdk@mdk.bialystok.pl 
http://www.mdk.bialystok..pl 

 

 

Konferencja "Zrozumieć i pomóc cz. IV-Indywidualizacja w praktyce – Tutoring szansą na rozwój ucznia"

Organizator: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27

Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 18

Uczestnicy:
Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz rodzice uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów.
Miejsce i termin:

- do 07.10.2014r – zgłaszanie na konferencję emailem: konferencja_sp7@wp.pl  lub telefonicznie: 85-651-14-08
- 10.10.2014r – Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 18, sala gimnastyczna
Więcej informacji:
tel. 661-570-347 (B. Jocz)
email: barjocz@wp.pl ; mariolapierzchala@interia.pl 
www.modm.bialystok.pl

 

 

XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „ Mistrz Ortografii 2014”

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie, 18-525 Turośl, woj. podlaskie

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z pow. kolneńskiego

Terminy i miejsce:
- do 21.10.2014r – zgłoszenia szkół pocztą, telefonicznie, faksem, emailem
- I etap klasowy oraz II etap szkolny w terminach ustalonych przez dana szkołę
- III etap powiatowy – 23.10.2014r – dyktando w siedzibie organizatora
Więcej informacji:
tel./faks: 86-278-63-83 (M. Czyż)
e-mail: leszekszkola@interia.pl ;
www.leman-kurpie.cba.pl

 

 

Miejskie Obchody dnia Anioła oraz II edycja konkursu plastycznego "Anioł oczami dziecka"

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski, ul. Pietkiewicza 1, 15-689 Białystok

Współorganizator:
Publiczne Gimnazjum nr 15 w Białymstoku im. W. Kazaneckiego, ul. Porzeczkowa 11

Uczestnicy:
Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:

- do 03.10.2014r – dostarczenie prac z danymi na adres organizatora
- 03.10.2014r – miejskie obchody w PG nr 15 w Białymstoku
- 03.11.2014r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej organizatora
Więcej informacji:
tel. 85-811-06-12
email: tpdanioly@wp.pl 
www.tpd.bialystok.pl

 

 

Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka  „Złota Tarcza”

Organizator: V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5, 15-641 Białystok

Współorganizator: Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Białymstoku

Uczestnicy: Trzyosobowe zespoły dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 31.10.2014r – zgłoszenia drużyn do udziału w zawodach faksem – 85-661-56-68, telefonicznie 85-661-56-68 lub emailem: tatiana.matuszelanska@wp.pl 
- 7.11.2014r – eliminacje oraz finał na sali gimnastycznej szkoły

Więcej informacji:
tel. 502-209-071 (T. Matuszelańska);
email: sekretariat@vlo.bialystok.pl 
http://www.vlo.bialystok.pl

 

 

VII Jesienny Bieg Uliczny "Od Karolka do Karola"

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II, 18-100 Łapy, ul. Polna 1

Współorganizator:
Stowarzyszenie „Szkoła bez Barier” w Łapach

Uczestnicy: Uczniowie ze szkół i placówek z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 14.10.2014r – zgłoszenia na adres email: sp1.sekretariat@wp.pl , pocztą lub osobiście
- 17.10.2014r – biegi uliczne na różnych dystansach w 10 kategoriach wiekowych wokół terenu szkoły

Więcej informacji:
- tel.: 85-715-24-19 (A. Rogowski: D. Jabłoński; A. Bagińska)
- www.sp1.lapy.podlasie.pl 

 

 

V edycja Kampanii „Pola Nadziei 2014/2015”

  więcej ...

 

Wojewódzka konferencja na temat:
„Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w zjednoczonej Europie"
zorganizowana w 15 rocznicę utworzenia w Polsce gimnazjów

Organizator: Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1,
16-140 Korycin

Współorganizatorzy:
- Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, Lublin-ul. Różana;
- Podlaska Rodzina Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej,Białystok- ul. Rynek Kościuszki 9;
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego,Korycin - ul. Białostocka 23.

Uczestnicy: Dyrektorzy, nauczyciele szkół zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów poszukujących z Małych Miast i Wsi i Podlaskiej Rodzinie Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Osoby zainteresowane w/w tematyką.

Terminy i miejsce:
- 14-11.2014r – Budynek Zespołu Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1

Więcej informacji:
tel. 85-721-90-04 (E. Bojarzyńska)
e-mail: zespolszkol5@interia.pl 
www.gimkorycin.com.pl   

 

 

Plastyczny Konkurs na Komiks „Tajemnice wilka i rysia w prastarej Puszczy - jak polubić i chronić duże drapieżniki?"

Organizator: Białowieski Park Narodowy, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża

Współorganizator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Uczestnicy: Uczniowie szkół i placówek z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 31.10.2014r – przesłanie pocztą/dostarczenie prac plastycznych wraz z kartą informacyjną na adres organizatora;
- do 14.11.2014r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej;

Więcej informacji:
tel. – 85-682-97-33 ( H. Schmidt)
e-mail – hschmidt@bpn.com.pl
http://www.bpn.com.pl

 

 

Konkurs czytelniczy i plastyczny
„ Czy znasz twórczość…?

Organizator: Rada Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarz Szkół Polskich
w Białymstoku, ul. Konopnickiej 3

Adres do korespondencji: Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN), ul. Złota 4,
15-016 Białystok, Olga Topolewska

Uczestnicy: Uczniowie ze szkół i placówek w woj. podlaskim

Terminy i miejsce: rok szkolny 2014/2015

1.Konkurs czytelniczy:
a) do 19.09.2014r – przesłanie zgłoszenia do konkursu na formularzu na podany adres w Regulaminie
b) 21.10. 2014r – etap szkolny - część pisemna
c) 13.11. 2014r – etap międzyszkolny w siedzibie CEN

2. Konkurs plastyczny
a) do 31.10.2014r – przesłanie prac konkursowych na podany adres w Regulaminie

Więcej informacji:
tel. – 85-732-73-23 (O. Topolewska)
www: http://www.biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/serwis/?g=node/1716   

 

 

I Podlaskie forum innowacji oświatowych
 „Innowacyjność szansą i wyzwaniem dla współczesnej szkoły"

Organizator: Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20

Współorganizatorzy:
- Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20;
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4;
- Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku, ul. Mościckiego 23.

Uczestnicy: Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół i przedszkoli z woj. podlaskiego

Termin i miejsce:
- zgłoszenia on-line przez stronę internetową Fundacji
- 10.01.2014r. – aula dydaktyczno-widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Więcej informacji:
tel. : 660-436-133 (M. Kowalczuk-Walędziak)
www.ctw.uwb.edu.pl 
e-mail: ctw@wb.edu.pl 

 

 

Program „TalentowiSKO”

Organizator: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A (BPS), 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81

Współorganizatorzy:

- Banki Spółdzielcze z Grupy BPS

Uczestnicy:
- Uczniowie szkół i placówek w całej Polsce

Terminy i miejsce: Rok szkolny 2014/2015
1) do 31.10.2014r – zgłoszenie chęci udziału szkoły do Konkursu we właściwym miejscowo BPS;
2) do 07.05.2015r – złożenie przez szkołę sprawozdania z zadań konkursowych
3) 31.05.2015r – rozstrzygniecie I etapu;
4). 10.06.2015r – rozstrzygniecie II etapu.

Więcej informacji:
tel.: 22-539-53-51 (K. Urbańska)
email: katarzyna.urbanska@bankbps 
www.talentowisko.pl  

 

 

Ogólnopolski EKO Konkurs ,,Dbajmy o przyszłość OZE"

Organizator: Fundacja Rozwoju Regionalnego „PROMETHEUS” , 87-100 Toruń, ul. Polna 10

Uczestnicy: Nauczyciele, uczniowie klas szkół gimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce:
- 15.09. – 31.10.2014r – przyjmowanie zgłoszeń od zainteresowanych szkół poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie pocztą/ drogą elektroniczną na adres organizatora
- 15.09.2014r – 16.01.2015r – etap szkolny, realizacja przez szkoły autorskiego projektu promującego Odnawialne Źródła Energii;
- do 13.02.2015r – przyjmowanie dokumentacji projektów od szkół uczestniczących w konkursie;
-30.03. 2015r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej konkursu;
- 24-26.04. 2015r – pobyt zwycięskiej grupy w Toruniu

Więcej informacji:
tel. ¬– 604-994-086 ( P. Kujawa)
e-mail – konkursy@foundationprometheus.org
http://foundiatonprometheus.org/index.php?page=eko-konkurs

 

 

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Project, ISLP)
- II edycja w Polsce

Organizator: Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku, 15-197 Białystok, ul. Mościckiego 23

Współorganizatorzy:
- Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45a
- Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63;
- Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, ul. Świerkowa 20;
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4;
- Urząd Statystyczny w Białymstoku, ul. Krakowska 13;
- Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, ul. Górczewska 8.

Uczestnicy:
- Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski

Terminy i miejsce: Rok szkolny 2014/2015
1) do 31.12.2014r – rejestracja uczestników;
2) do 13.02.2015r – przesłanie plakatów do Krajowego Komitetu;
3) 14.03.2015r – ogłoszenie krajowych zwycięzców i przesłanie prac do Międzynarodowego Komitetu w Finlandii;
4) 26-31.07.2015r – ogłoszenie laureatów międzynarodowych w Rio de Janerio.

Więcej informacji:
tel.: 784-056-677 (K. Łogwiniuk)
email: k.logwiniuk@islp.edu.pl 
www.islp.edu.pl 

 

 

Projekt edukacyjny
„Matematyczne Zoo”

Organizator: Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej, 03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 51

Uczestnicy:
- Nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce

Terminy i miejsce:
Rok szkolny 2014/2015 – portal edukacyjny matematyczny
1) pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z matematyki w szkołach;
2) możliwość rozwiązywania dodatkowych zadań przez uczniów;
3) materiały do organizowania konkursów matematycznych.

Więcej informacji:
tel.: 793-90-93-90 (I. Kanadys)
email: pomoc@matzoo.pl
http://www.matzoo.pl 

 

 

Projekt edukacyjny
„Scrabble w szkole”

Organizator: MATTEL Poland, 03-738 Warszawa, ul. Chłodna 51

Współorganizatorzy:
- Polska Federacja Scrabble, Warszawa ul. Lasek Brzozowy 18m;
- McCann Group, Warszawa ul. Cybernetyki 19;

Uczestnicy:
- Nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych i placówek w całej Polsce

Terminy i miejsce: Rok szkolny 2014/2015
1) zgłoszenie udziału szkoły poprzez nauczyciela na podstawie upoważnienia wydanego
przez Dyrektora szkoły, placówki
2) prowadzenie zajęć w szkołach na podstawie dostarczonych przez organizatora scenariuszy
3) turnieje szkolne i zewnętrzne

Więcej informacji:
tel.: 601-220-951 (J. Słowińska)
email: jslowinska@webershandwick.com 
www.scrabblewszkole.pl 

 

 

„XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli”

Organizator:
Wolters Kluwer S.A., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 - Wydawnictwo:
„Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz
„Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”

Uczestnicy:
Dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz pracownicy szkół zainteresowanych w/w tematyką

Terminy i miejsce:
- 22-23.10.2014r – Warszawa, Hotel Gromada - Okęcie

Więcej informacji:

tel. 22-535-85-22 (A. Grałek); 22-535-80-99 (E. Dziołak)
e-mail: agralek@wolterskluwer.pl  edziolak@wolterskluwer.pl
http://www.konferencja.dyrektorszkoly.pl/kongresedukacja    

 

 

II edycja programu edukacyjno-profilaktycznego
„Chroń dziecięce Uśmiechy”

 

Organizator: Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
Współorganizatorzy:

- Wrigley Poland, Poznań, ul. Obodrzycka 69;
- Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, ul. Montelupich 4;
- LUX MED, Warszawa, ul. Postępu 21 c;
- Master Brand Group, Warszawa, ul. Genewska 6.
Uczestnicy:

- Uczniowie w wieku 6-12 lat ze szkół podstawowych
Terminy i miejsce: Rok szkolny 2014/2015
1) zgłoszenie szkoły poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie internetowej na adres: klubwiewiorka@pck.org.pl
Więcej informacji:

tel.: 22-326-12-89 (A. Chojnacka)
email: anna.chojnacka@pck.org.pl 
www.pck.pl/Chrondzieciece-usmiechy
 

 

 

Konkurs Wiedzy Ekologicznej:
„Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

Organizator: Białowieski Park Narodowy, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża

Współorganizatorzy:
- Biebrzański Park Narodowy;
- Narwiański Park Narodowy;
- Wigierski Park Narodowy;
- Suwalski Park Krajobrazowy;
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej;
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi;
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 12.09.2014r – przesłanie pocztą/ drogą elektroniczną zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie;
- 18.09.2014r – etap szkolny (rozwiązanie testu);
- 09.10.2014r – etap powiatowy (rozwiązanie testu);
- do 07.11. 2014r – przesłanie przez finalistów do etapu wojewódzkiego pracy autorskiej na adres organizatora;
- 20.11. 2014r – finał wojewódzki w siedzibie organizatora.

Więcej informacji:
tel. ¬– 85-682-97-33 ( H. Schmidt)
e-mail – hschmidt@bpn.com.pl
http://www.bpn.com.pl/konkursy/konwoj4/index.html

 

 

III edycja Kampanii społecznej
„ Czytam, więc wiem”

Organizator: Media Regionalne Sp.z.o.o. wydawca „Kuriera Porannego” oraz „Gazety Współczesnej” , 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1

Uczestnicy: Uczniowie ze szkół i placówek w woj. podlaskim

Terminy i miejsce: rok szkolny 2014/2015
1. „Moje Pasje, moje stypendium”
a) wrzesień- październik 2014r – zbieranie i rejestrowanie prac uczestników na adres: wiem@mediaregionalne
b) listopad 2014r – ogłoszenie zwycięzców

2. „Czytam bo lubię”
a) listopad 2014r – maj 2015r – zbieranie i publikowanie w prasie najlepszych opracowanych recenzji przez uczniów z ulubionych pozycji literatury itp.

3. „Piszemy wspólnie opowiadanie”
a) luty 2015r – ogłoszenie akcji :
- opublikowanie pierwszych pięciu zdań napisanych przez znanego pisarza pochodzącego z Białegostoku;
- przesyłanie propozycji kolejnych zdań przez uczniów na adres: wiem@mediaregionalne
- wybranie najlepszych prac i publikowanie na łamach „dodatku” do końca akcji
b) czerwiec 2015r – zakończenie akcji

Więcej informacji:
tel. – 695-119-848 (K. Niedźwiecka)
e-mail: katarzyna.niedzwiecka@mediaregionalne.pl 
www:poranny.pl/wiem   
www.wspolczesna.pl/wiem

 

 

III Konkurs „Normalizacja i Ja”
Temat konkursu: „Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier”. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich! Jak normy mogą pomóc?
Organizator:
Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
Uczestnicy: Uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele z ośrodków doskonalenia nauczycieli
Terminy i miejsce:
- od 15.09- do 15.01.2015r zgłoszenia do konkursu za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej PKN:
http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy  
- do 22.01.2015r. przesłanie prac zgodnie z Regulaminem drogą emaliową:
pknkonkurs@pkn.pl 
- 17.02.2015r – ogłoszenie wyników na stronie internetowej PKN
- marzec.2015r. – wręczenie nagród
Więcej informacji:
- tel. 22- 556-76-39 ( P. Górski)
- e-mail: pawel.gorski@pkn.pl 
- http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy

 

 

Konferencja  nt. „Adaptacja i zatrudnienie"
Organizator: Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii,
15-305 Białystok, ul. Waszyngtona 32 lok. 15 U
Współorganizator: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku,
ul. Warszawska 63
Uczestnicy: Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oświatowych
i rynku pracy, przedsiębiorcy i potencjalni uczestnicy projektu |
Termin i miejsce:
- 28.07.2014r. godz. 10.00 -13.00, konferencja na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Więcej informacji:
tel. : 795-579-194 (M. Rutkowski)
email: ecwiint@gmail.com  
www.Adaptacjaizatrudnienie.pl

 

 

Ogólnopolski Konkurs :
„Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola”

Organizator: Wolters Kluwer S.A., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 - Wydawnictwo:
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Przed
Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”
Uczestnicy: Skierowany do wszystkich uczestników procesu uczenia. Kandydatów mogą zgłaszać zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele jak również instytucje (kuratoria, organy prowadzące, instytucje współpracujące)
Terminy i miejsce:
- do 12.09.2014r – pobranie i wypełnienie aplikacji konkursowej ze strony:
www.SuperDyrektor.pl  oraz przesłanie pocztą na adres organizatora
- 22-23.10.2014r – uroczyste rozstrzygnięcie podczas Gali XVI Krajowej Konferencji
Dyrektorów szkół w Warszawie
Więcej informacji:
tel. 668-423-592 (M. Pomianowska); 22-535-81-26 (A. Satel);
e-mail: ds@wolterskluwer.pl 
www.SuperDyrektor.pl 

 

 

Konkurs Tesco dla szkół „Kulinarni odkrywcy”
Organizator: Firma Garden of Words w imieniu Tesco Polska, ul. Nałęczowska 52, 0-922 Warszawa
Współorganizator: Federacja Polskich Banków Żywności
Uczestnicy: Szkoły podstawowe oraz gimnazja z całego kraju
Terminy i miejsce:
- do 4.11.2014r – zarejestrowanie szkoły do konkursu na formularzu rejestracji na
                           stronie: www.tescodlaszkol.pl
- do 10.11.2014r godz.12.00 – zgłoszenie pracy konkursowej za pomocą formularza
                           zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.tescodlaszkol.pl
- 17.11- 15.12.2014r – I etap konkursu (ogólnopolskie głosowanie internautów)
- 07.01.2015r – ogłoszenie wyników I etapu
- do 19.01.2015r – ogłoszenie wyników II etapu (obrady jury)
- 01.03- 15.03.2015r – uroczyste wręczenie nagród podczas gali finałowych
Więcej informacji:
tel.: 512-352-187 (M. Głuśniewska);
e-mail: m.glusniewska@gardenofwords.pl 
www.tescodlaszkol.pl 

 


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 14002759