Kategoria: Kształcenie ustawiczne i zawodowe

20 kwietnia 2018

Konkurs w zakresie wspomagania pracy szkoły

Konkurs ,,Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia” – II edycja organizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji […]

10 kwietnia 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym. Głównymi tematami dyskusji podjętej podczas Kongresu były: zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020; nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej; prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół; wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu […]

29 marca 2018

XVIII Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych ,,BEZPIECZNIE OD STARTU”

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku jest organizatorem XVIII Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs jest skierowany do uczniów zakładów rzemieślniczych zatrudnionych w celu nauki zawodu. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Więcej informacji […]

20 marca 2018

Trzecia edycja konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłosiła 1 marca 2018 r. trzecią edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Powyższy konkurs motywuje nauczycieli i dyrektorów […]

9 marca 2018

Ogólnopolski konkurs filmowy upowszechniający zasady savoir-vivre’u ,,Od ignoranta do eleganta”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie organizuje Ogólnopolski konkurs filmowy upowszechniający zasady savoir-vivre’u  ,,Od ignoranta do eleganta”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Patronat nad przedsięwzięciem  objęli m. in. Minister Edukacji Narodowej i Łódzki Kurator Oświaty. Szczegóły o konkursie na stronie organizatora: www.zspkleszczow.pl oraz pod adresem: ignorant-elegant@zspkleszczow.pl

5 lutego 2018

Seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych pt. “Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych” w Białymstoku

Seminarium realizowane jest w ramach projektu: „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” odbędzie się w Białymstoku w dniach 15 i 16 lutego 2018 roku. Seminarium skierowane jest do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji włączonych  do ZSK, prowadzeniem walidacji […]

1 lutego 2018

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu ,,Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w grudniu 2017 roku ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – V edycja. Zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie przyszłego absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Realizacji priorytetu, jakim jest dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, służy […]

12 stycznia 2018

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku zaprasza na studia podyplomowe z możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Studia skierowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W ramach projektu „Bon na szkolenie” można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 90% wartości czesnego. Uczestnik ponosi ok. 10% wkładu własnego (przy uzyskaniu dofinansowania). Szczegółowe informacje o sposobie rekrutacji na studia podyplomowe zamieszczone są na stronie Uczelni (w […]