Kategoria: Kształcenie ustawiczne i zawodowe

2 listopada 2017

Konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

20 listopada 2017 roku w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy odbędzie się konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Organizatorem konferencji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Głównym celem […]