Kategoria: Wychowanie przedszkolne

11 kwietnia 2018

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek i publicznych przedszkoli

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek  i publicznych  przedszkoli prowadzonych przez: jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby fizyczne w roku szkolnym 2018/2019. Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola, placówki Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół, placówek, w województwie […]

21 marca 2018

X konkurs „Oddaj zużyty telefon komórkowy”

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji „Dzień Ziemi 2018” firma Ekophone zaprasza po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa w X edycji ogólnopolskiego konkursu „Oddaj zużyty telefon komórkowy”, skierowanego m. in. do szkół, w tym samorządów uczniowskich oraz przedszkoli. Celem Konkursu jest promocja zachowań i postaw proekologicznych polegających na zbieraniu zużytych telefonów komórkowych bez baterii, które są […]

14 marca 2018

Edycja SIO na 31 marca 2018 r

Spis wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.24 Aktualna wersja programu  starego SIO 3.24 do pobrania Instrukcja techniczna spis na marzec 2018 r. Instrukcja merytoryczna SIO – spis na dzień 31 marca 2018 r. Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych […]

12 marca 2018

Nowe SIO. Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w związku z weryfikacją przyznanych świadczeń rodzinnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Szanowni Państwo Przedstawiciele Ministerstw, zgodnie z podstawą prawną zawartą w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777 z późn. […]

1 marca 2018

Biebrzański Park Narodowy- projekt

W związku z zakończeniem projektu: „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8” Biebrzański Park Narodowy zaprasza od kwietnia 2018 r.  do odwiedzenia ekspozycji przyrodniczej znajdującej się w siedzibie Parku. Wstęp jest bezpłatny. Oferta edukacyjna BbPN: https://www.biebrza.org.pl/82,oferta-edukacyjna Strona projektu: https://www.biebrza.org.pl/1033,doposazenie-i-adaptacja-bazy-edukacyjnej-bbpn

26 lutego 2018

20 października 2018 r. Dniem Krajobrazu

W 2018 roku już po raz trzeci 20 października obchodzony będzie Dzień Krajobrazu, święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy. Jednym z głównych działań wpisujących się w obchody Dnia Krajobrazu jest organizacja spacerów krajobrazowych. Celem spacerów krajobrazowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat […]

24 stycznia 2018

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa podróżowania

W celu poprawy bezpieczeństwa podróżowania pragnę zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii, które należy sprawdzić przed podpisaniem umowy o imprezę turystyczną. Po pierwsze sprawdzamy kto jest organizatorem naszego wyjazdu, pamiętając, iż czasem kupujemy imprezę turystyczną u agenta turystycznego, który jest tylko sprzedawcą imprezy turystycznej i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za imprezę turystyczną, nawet w […]

24 stycznia 2018

Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami Policji w ramach działań “Ferie 2018”

Szanowni Państwo, Kierownicy wypoczynku dzieci i młodzieży, W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku, podlaska Policja realizuje działania profilaktyczne „Ferie 2018”. Do najmłodszych skierowano ofertę w ramach „Zimowego Klubu Dobromisia”. Ma ona na celu podnoszenie świadomości dzieci w zakresie kształtowania prawidłowych postaw w sytuacjach zagrożenia. Jednocześnie informuję, że kierownicy wypoczynku zimowego mogą […]

23 stycznia 2018

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – obowiązki pracodawców lub organizatorów zatrudniających osoby lub nawiązujących z nimi inne formy współpracy w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie podlaskim, organizatorzy innych form współpracy, informuję, że został uruchomiony Rejestr Sprawców Przestępstw na […]