Kategoria: Aktualności

19 lipca 2018

Materiały edukacyjne dla szkół podstawowych przekazane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że w najbliższych dniach do szkół podstawowych z województwa podlaskiego uczestniczących w roku szkolnym 2017/2018 w „Programie dla szkół” zostaną przekazane pakiety materiałów edukacyjnych. Pakiet ww. materiałów edukacyjnych, w których pojawiają się bohaterowie znanej i lubianej przez dzieci Ekipy Chrumasa, obejmuje: cztery filmy edukacyjne oparte na […]

18 lipca 2018

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1–5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: Do konkursu […]

16 lipca 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 27747 Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku Status ogłoszenia: Nabór zakończony wyborem kandydatki Wynik rekrutacji: 1. Imię i nazwisko: Irena Bożena Schabieńska Miejscowość: Suwałki

12 lipca 2018

Uwaga dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie organizuje cykliczne konferencje szkoleniowa „Diagnoza w praktyce psychologicznej”.

Dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych W odpowiedzi na potrzeby środowisk Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie organizuje cykliczne konferencje „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji jest Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe. Konferencja obędzie się w dniach 14-15 września 2018 roku w […]

12 lipca 2018

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej została zamieszczona propozycja materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów. Materiał przedstawia propozycję: konstrukcji regulaminu, przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych […]

12 lipca 2018

Dzień Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. W ramach  obchodów Dnia Krajobrazu organizatorzy planują  rozpowszechnienie „spacerów krajobrazowych”, które mogą się odbywać w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). W ramach obchodów Dnia Krajobrazu organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych do organizacji spacerów krajobrazowych oraz do podejmowania […]

9 lipca 2018

Studia podyplomowe w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytet Warszawski informują, iż w związku z wcześniejszą informacją, która ukazała się na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku dotyczącą rekrutacji na bezpłatne studia podyplomowe prowadzone w trybie dziennym dla absolwentów filologii polskiej, matematyki oraz kierunków pokrewnych na rok akademicki 2018/2019 organizator udostępnia materiały na stronach: www.szkolaedukacji.pl https://www.facebook.com/szkolaedukacji/ https://www.youtube.com/watch?v=MnAMB3Rf0wU

5 lipca 2018

Zaktualizowowane baz danych z zakresu działania 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. W związku z powyższym zaktualizowane zostały następujące bazy danych: Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w […]

27 czerwca 2018

Szkoła Fundacji Polsko-Amerykańskiej

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytet Warszawski zaprasza na jedyne w Polsce dzienne i bezpłatne, kwalifikacyjne studia podyplomowe dla polonistów i matematyków oraz osób po kierunkach pokrewnych. Studia zorganizowane są w cyklu 10 – miesięcznym. Zapewniana jest indywidualna opieka tutorska, stypendia do 2 tys. złotych oraz zakwaterowanie w Warszawie. Takie studia to profesjonalny kurs […]