Kategoria: Aktualności

22 czerwca 2017

Narady Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego poświęcone podsumowaniu roku szkolnego 2016/2017 oraz zadaniom realizowanym w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszam Państwa do udziału w naradach poświęconych podsumowaniu roku szkolnego 2016/2017 oraz zadaniom realizowanym w roku szkolnym 2017/2018, które odbywać się będą w terminach: BIAŁYSTOK 24 sierpnia 2017 r., godz. – 1000 –  1200 miejsce:  Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Księdza Stanisława Suchowolca 26 powiaty: m. Białystok, bielski, białostocki, moniecki, sokólski, […]

19 czerwca 2017

Zaproszenie do Młodzieżowej Sztafety Szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Związek Stowarzyszeń ” Sztafeta Pokoleń”  informuje  o zorganizowaniu  w dniach 16 i  17 września 2017 r. (wraz z władzami gmin Wydminy oraz Świętajno) imprezy  sportowo-patriotycznej  pod hasłem „ Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych”. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie wydarzeń, które rozegrały się na terenie powiatu giżyckiego w dniu 16 lutego 1946 roku – największej bitwy podziemia […]

9 czerwca 2017

Podsumowanie II edycji Konkursu „W barwach biało-czerwonych” 2017

8 czerwca 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu „W barwach biało-czerwonych”, który po raz drugi organizował Podlaski Kurator Oświaty i Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Udział polegał na zaprojektowaniu i zrealizowaniu  wynikającego z potrzeb szkoły przedsięwzięcia, które miało zintegrować społeczność szkolną w przygotowaniu świątecznych dekoracji […]

9 czerwca 2017

Wyniki rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej zgłoszeń kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narządzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznych przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Danuta Sutkowska – przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej Anna Urban – członek Komisji Rekrutacyjnej Jadwiga Pusz – członek Komisji Rekrutacyjnej Monika Rękawek – członek Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z opisanymi […]

8 czerwca 2017

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i […]

6 czerwca 2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w OKE w Łomży

Ogłoszenie nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży poszukuje kandydata na stanowisko eksperta ds. egzaminów z matematyki w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego. Wymiar etatu: pełny etat. Pierwsza umowa na okres próbny – na okres 3 miesięcy. Miejsce wykonywania pracy: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, ul. Al. Legionów […]

31 maja 2017

List Rzecznika Praw Dziecka

Wielce Szanowni, 1 czerwca to moment, w którym tradycyjnie kieruję do Was kilka słów w sprawie najistotniejszej – dzieci. Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci: szczęśliwych, uśmiechniętych i tych, które w samotności, ukradkiem ronią łzy w beznadziejnym oczekiwaniu na kolejny cios, tych cieszących się z każdej chwili spędzonej z rodziną i tych, które nigdy […]

30 maja 2017

Konkurs na stanowiska nauczycieli – w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I), Luksemburgu (Luksemburg I) i Monachium

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) – 2 etaty, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) – 1 etat, nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) – 1 etat, nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej […]

18 maja 2017

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk

Od 10 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe […]

12 maja 2017

Podlaski Piknik Zawodowy

Podlaski Kurator Oświaty wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca zaprasza szkoły ponadgimnazjalne  województwa podlaskiego do włączenia się w organizację pierwszego w Polsce Podlaskiego Pikniku Zawodowego. Piknik zawodowy ma na celu integrację społeczną pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej, którzy poprzez zabawę mieliby możliwość zapoznania się z różnymi branżami zawodowymi, a także […]