Kategoria: Aktualności

17 listopada 2017

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli szkół szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych, a także z oddziałami integracyjnymi w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2017r. Zapraszamy na Krajowe seminarium kontaktowe w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2017r. organizowane przez Biuro eTwinning w Polsce. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w szkołach szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych, […]

17 listopada 2017

Konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Informujemy, iż w dniu 7 listopada 2017 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów. W ramach konkursu do dofinansowania przewidziane zostały następujące zadania: Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych; Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”; Zajęcia sportowe […]

17 listopada 2017

Konferencja Stan polskiej oświaty na Wschodzie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku zapraszają na konferencję pt. Stan polskiej oświaty na Wschodzie. Miejsce:Centrum Wystawienniczo – Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej ul. Kościelna 1A, Białystok Piątek 24.11.2017 roku godz. 12:00 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23 listopada 2017 roku telefonicznie: 85 874 23 02 e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl  

15 listopada 2017

Zaproszenie na konferencję: „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”

Podlaski Kurator Oświaty oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do udziału w konferencji: BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE. ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNYCH   Załączniki Zaproszenie na konferencję Data: 2017-11-15, rozmiar: 348 KB Program konferencji Data: 2017-11-15, rozmiar: 445 KB Pobierz wszystkie pliki

15 listopada 2017

X Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

Już po raz dziesiąty magazyn „Charaktery” zaprasza uczniów szkół średnich do wspólnego zgłębiania tajników psychologii. Wiedzę zdobędą wszyscy uczestnicy, a na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, stypendia oraz  dzięki porozumieniu z Uniwersytetem Jagiellońskim – trzy indeksy na stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Jest o co walczyć! Uczniowie zainteresowani […]

14 listopada 2017

Stypendia Edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego. Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 30 listopada 2017 r. Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej za szczególne osiągnięcia w nauce w […]

13 listopada 2017

Spot „NIEPODLEGŁA DLA WSZYSTKICH” promujący obchody Stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Każdy z nas może inaczej świętować niepodległość – każdego dnia lub tylko 11 listopada, z najbliższymi, albo z nieznajomymi, biorąc udział w oficjalnych uroczystościach, albo organizując własne, lub po prostu… 11 listopada wywieszając flagę państwową. To, jak świętujemy jedną z najważniejszych rocznic w historii naszego kraju nie jest istotne, bo niepodległa… jest dla wszystkich. I […]

10 listopada 2017

Konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Wydział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję: „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”. Celem konferencji jest potrzeba kontynuowania działań dotyczących upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z przyjętym w […]

10 listopada 2017

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku posiada następujące, zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych: […]

10 listopada 2017

Działalność stowarzyszeń w szkołach i placówkach

Przypominamy, że zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe w szkołach i placówkach mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest wspieranie działalności wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i innowacyjnej szkół/placówek. Jednocześnie zwracamy uwagę, że taka działalność wymaga wcześniejszego uzgodnienia jej warunków oraz uzyskania pozytywnej opinii rady szkoły/placówki oraz rady rodziców.