Kategoria: Aktualności

13 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników szkolenia praktycznego. Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała […]

13 kwietnia 2018

Wykaz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez MKiDN

W załączeniu przekazujemy opublikowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykaz przeprowadzanych w danym roku szkolnym konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym. Wykaz znajduje się również na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2018/konkursy/20180221_WYKAZ_wg_specjalnosci.pdf Załączniki Wykaz konkursów rekomendowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Data: 2018-04-13, rozmiar: […]

13 kwietnia 2018

Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!)

Ministerstwo Środowiska zaprasza do włączenia się w akcję Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!), która trwa od 1 marca do 30 czerwca. Let’s Clean Up Europe! jest akcją organizowaną w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – dalej: EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości społeczeństwa europejskiego z zakresu problematyki […]

13 kwietnia 2018

Stypendia Pomostowe

Zdobądź stypendium pomostowe na studia! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze i rozpoczną w […]

11 kwietnia 2018

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek i publicznych przedszkoli

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek  i publicznych  przedszkoli prowadzonych przez: jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby fizyczne w roku szkolnym 2018/2019. Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola, placówki Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół, placówek, w województwie […]

10 kwietnia 2018

Cykl spotkań naukowych pt. „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, wychowawcy Rada Naukowa i Prezydium Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego zaprasza na  cykl spotkań naukowych pt. „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów”. Spotkanie odbędzie się 4 czerwca br. o godzinie 1000 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM, przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Wykład poświęcony fenomenowi przywództwa wygłosi Pan Profesor Stefan M. Kwiatkowski […]

6 kwietnia 2018

Zapraszamy do Programu SKS 2018-informacja Podlaskiej Federacji Sportu

W związku z prowadzeniem dodatkowej rekrutacji do Programu Szkolny Klub Sportowy 2018  zapraszamy kolejne szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne z terenu naszego województwa, które dotychczas nie brały udziału w Programie SKS 2017. Program Szkolny Klub Sportowy jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej […]

30 marca 2018

Piąta edycja programu „mPotęga”

Ruszył nabór wniosków do V edycji programu mPotęga. Fundacja mBanku w partnerstwie  z Fundacją Dobra Sieć wesprą niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym programie mPotęga  wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. W tym roku ogłoszone zostały 2 konkursy: – na projekty skierowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, […]

22 marca 2018

V edycja konkursu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”

Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu zaprasza do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu poświęconego Janowi Kilińskiemu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”. Załączniki Regulamin Data: 2018-03-22, rozmiar: 105 KB zalacznik_1_formularz zgłoszenia Data: 2018-03-22, rozmiar: 44 KB zalacznik_2._ oswiadczeniedoc Data: 2018-03-22, rozmiar: 64 KB Pobierz wszystkie pliki