Kategoria: Aktualności

26 czerwca 2018

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Zarząd Stowarzyszenia Literackiego “Witryna” zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Mariana Berkowicza “O Dmuchawce Skojarzeń”. Konkurs jest przeznaczony dla osób od 16 roku życia. Dodatkowe informacje na stronie: slwitryna.pl. Kontakt: Agata Linek – sekretarz Stowarzyszenia Literackiego “Witryna”, Stowarzyszenie Literackie “Witryna”, ul. Siedlanowskiego 3,  37-450 Stalowa Wola.

22 czerwca 2018

Rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”

Trwa rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”. Jest on realizowany w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnikami Projektu są dyrektorzy, wicedyrektorzy, osoby pełniące […]

21 czerwca 2018

Narady z dyrektorami szkół i placówek sierpień 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek oświatowych w województwie podlaskim Zapraszam Państwa do udziału w naradach poświęconych podsumowaniu roku szkolnego 2017/2018 oraz zadaniom zaplanowanym do realizacji w roku szkolnym 2018/2019, które odbywać się będą w terminach: ŁOMŻA 23 sierpnia 2018 r., (czwartek) godz.  –  1000 –  1200 miejsce:  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w […]

14 czerwca 2018

Kampania informacyjna rządowego programu „Dobry Start”

Informujemy, że ruszyła kampania promocyjna rządowego programu „Dobry Start”. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowały wspólny list do dyrektorów szkół, w którym zwróciły się z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu „Dobry Start”, tak aby informacja na temat możliwości uzyskania świadczenia trafiła do wszystkich rodziców […]

22 maja 2018

Konkurs „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”

Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Celem przedmiotowego konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod […]

13 kwietnia 2018

Konkurs na program realizacji praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, w ramach konkursu dotyczącego przygotowania rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Podstawowym celem konkursu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla określonych branż, opracowanie zasad zapewniania […]

13 kwietnia 2018

Wykaz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez MKiDN

W załączeniu przekazujemy opublikowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykaz przeprowadzanych w danym roku szkolnym konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym. Wykaz znajduje się również na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2018/konkursy/20180221_WYKAZ_wg_specjalnosci.pdf Załączniki Wykaz konkursów rekomendowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Data: 2018-04-13, rozmiar: […]

13 kwietnia 2018

Stypendia Pomostowe

Zdobądź stypendium pomostowe na studia! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze i rozpoczną w […]

11 kwietnia 2018

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek i publicznych przedszkoli

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek  i publicznych  przedszkoli prowadzonych przez: jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby fizyczne w roku szkolnym 2018/2019. Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola, placówki Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół, placówek, w województwie […]

9 marca 2018

Uroczyste wręczanie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne w r. szk. 2016/2017 i wręczenie nagród w Konkursie „Nauczyciel Innowator”.

W dniu 7 marca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej. Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej wręczyła nagrody stypendystom reprezentantom różnych szkół z całego kraju. W województwie podlaskim 26 uczniów uzyskało stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017. Na uroczystości w Warszawie reprezentowali […]