Kategoria: Aktualności

13 września 2018

Konferencja „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”

W załączeniu zaproszenie i agenda  wydarzenia oraz baner. Informacja na temat konferencji znajduje się także na  stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w mediach społecznościowych. https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/innowacyjne-meble-w-przyjaznej-szkole-konferencja-pod-patronatem-men.html   Załączniki Zaproszenie Data: 2018-09-13, rozmiar: 513 KB Innowacyjne meble w przyjaznej szkole 17 wrzesnia ZAPROSZENIE I AGENDA Data: 2018-09-13, rozmiar: 207 KB Innowacyjne meble w przyjaznej szkole 17 […]

10 września 2018

Konkursy “25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursach upamiętniających 25 rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Głównym celem konkursów jest upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz na temat roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw […]

6 września 2018

IV edycja konkursu pt. ,,Organizacja ucząca się 2018″

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają do udziału w IV edycji konkursu pt. „Organizacja ucząca się 2018”, który jest skierowany do pracodawców z województwa podlaskiego inwestujących w rozwój kompetencji pracowników, zorientowanych na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniających się m.in. kulturą organizacyjną stymulującą rozwiązania prorozwojowe. W konkursie mogą wziąć udział firmy z sektora MŚP, […]

5 września 2018

Regulaminy określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. zmian w zakresie oceny pracy nauczycieli Podlaski Kurator Oświaty[1] ustalił: regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek i nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkoli, szkół i placówek, a także nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkoli, szkół i […]

4 września 2018

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  1.   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r. Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia […]

4 września 2018

Punkt informacyjno-konsultacyjny –rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

W Kuratorium Oświaty w Białymstoku został utworzony punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Koordynator ds. rekrutacji: Romuald Mazur, zastępca dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 748-48-31. Zastępca koordynatora: Krzysztof Domas, starszy […]

4 września 2018

„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” – materiały edukacyjne

Informujemy, że 31 sierpnia br. wszedł do kin film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, który upowszechnia wiedzę historyczną na temat udziału polskich lotników w Bitwie o Anglię oraz promuje postawy patriotyczne. Przybliżając sylwetki i ponadprzeciętne umiejętności pilotów Dywizjonu 303, zachęca również do sięgnięcia po powieść Arkadego Fiedlera, na podstawie której powstał scenariusz dzieła w reżyserii Denisa […]

4 września 2018

Akcja “Na Dobry Początek” wspiera Program Stypendia św. Mikołaja

Szanowni Państwo Dyrektorzy! Wspierając realizowane programy stypendialne Fundacji Świętego Mikołaja, pomagacie najzdolniejszym dzieciom z niezamożnych rodzin realizować i rozwijać ich pasje i  zainteresowania. Akcja Na Dobry Początek wspiera program Stypendia św. Mikołaja. Zachęcamy do udziału. Więcej informacji na stronie: www.stypendia.mikolaj.org.pl

31 sierpnia 2018

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 76/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 20 […]

27 sierpnia 2018

Ochrona danych osobowych w szkole – poradnik UODO i MEN

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Publikacja jest jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN na temat funkcjonujących od blisko 3 miesięcy […]