Kategoria: Aktualności

1 marca 2018

Konferencja „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki”

W dniu 28 lutego 2018 roku Kuratorium Oświaty w Białymstoku zorganizowało konferencję adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oraz pedagogów z terenu województwa podlaskiego pt.: „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki” z udziałem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Otwarcia konferencji dokonali Podlaski Kurator Oświaty Bożena Dzitkowska oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Spotkanie poświęcone było znaczeniu […]

26 lutego 2018

20 października 2018 r. Dniem Krajobrazu

W 2018 roku już po raz trzeci 20 października obchodzony będzie Dzień Krajobrazu, święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy. Jednym z głównych działań wpisujących się w obchody Dnia Krajobrazu jest organizacja spacerów krajobrazowych. Celem spacerów krajobrazowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat […]

20 lutego 2018

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie w województwie podlaskim Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Projekt dotyczy zarządzania oświatą ukierunkowaną na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Ministerstwo dostrzega potrzebę profesjonalnego wsparcia osób podejmujących w gminach decyzje dotyczące oświaty oraz  pracowników zaangażowanych w realizację […]

16 lutego 2018

Podsumowanie konferencji “Patriotyzm i Wychowanie”

W dniu 15 lutego 2018 roku odbyła się konferencja „Patriotyzm i wychowanie”. Zorganizowano ją w ramach realizacji Programu Wieloletniego Rady Ministrów NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, którego koordynatorem w województwie podlaskim jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W spotkaniu poświęconym wychowaniu ku wartościom oraz kształtowaniu postaw patriotycznych wzięło udział około 250 dyrektorów, nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół i […]

15 stycznia 2018

Projekt pn. „Centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym”

Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach projektu udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i e-mail. W Centrum dyżurują psychologowie oraz specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni od których można uzyskać bezpośrednią pomoc. Centrum Wsparcia działa 24 godziny […]

10 stycznia 2018

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych

W dniu 4 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Celem Rady będzie udział w tworzeniu, konsultowaniu i opiniowaniu rozwiązań organizacyjno-prawnych ukierunkowanych na dostosowanie szkolnictwa branżowego i technicznego do potrzeb polskiej gospodarki oraz wyzwań współczesnego rynku pracy, w szczególności poprzez aktywną współpracę z pracodawcami. Przewodniczącą Rady została Pani […]

14 grudnia 2017

Prawdy i mity o wychowaniu w szkole

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza dyrektorów szkół wraz z nauczycielami na konferencję „Prawdy i mity o wychowaniu w szkole”, która odbędzie się 18 grudnia 2017 roku w godzinach 13:00 – 16:30 w siedzibie Centrum przy ul. Mikołaja Reja 67 B w sali 103. Zapisy na konferencję na stronie  www.cen.suwalki.pl w zakładce Aktualności. Konferencja „Prawdy i […]

6 grudnia 2017

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego

Działając na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku przekazało Starostwu Powiatowemu w Grajewie nieodpłatnie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu samochód osobowy marki SKODA OCTAVIA II […]

1 grudnia 2017

Konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

W dniu 30 listopada 2017 r., w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyła się konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” zorganizowana przez Wydział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Celem spotkania była potrzeba kontynuowania działań dotyczących upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie […]