Kategoria: Aktualności

20 marca 2018

Matematyka pogranicza

W dniach 15-17 czerwca 2018 r. Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego organizuje konferencję Matematyka pogranicza/Mathematics of Borderlands. Zaprasza do udziału nauczycieli matematyki, nauczycieli akademickich, historyków, architektów, muzyków, uczniów, studentów oraz uczestników z krajów sąsiadujących od strony wschodniej: Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji, z zachodniej i południowej strony również. Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski. Miejsce: Politechnika Białostocka, […]

20 marca 2018

11. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”

Specjalny Ośrodek Szklono-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni oraz działające w tej placówce Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” zaprasza uczniów wszystkich typów szkół (specjalnych i ogólnodostępnych), warsztatów terapii zajęciowej oraz instytucji zajmujących się edukacją artystyczną do udziału w 11. Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”, który odbędzie się w dniach 22 – 24 […]

14 marca 2018

XVIII Konkurs Papieski

„Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga. Odkrywajcie w Sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą.                                                                                                           Święty Jan Paweł II. Hufiec Pracy w Wadowicach, Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie, Komenda Główna OHP w Warszawie zaprasza uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz młodzież szkolną do […]

9 marca 2018

Uroczyste wręczanie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne w r. szk. 2016/2017 i wręczenie nagród w Konkursie „Nauczyciel Innowator”.

W dniu 7 marca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej. Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej wręczyła nagrody stypendystom reprezentantom różnych szkół z całego kraju. W województwie podlaskim 26 uczniów uzyskało stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017. Na uroczystości w Warszawie reprezentowali […]

9 marca 2018

Wiosną Stypendia Rosną

Fundacja Świętego Mikołaja zaprasza do udziału szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne i szkoły średnie w  akcji Wiosną Stypendia Rosną, która rozpoczyna się 21 marca i potrwa do 5 czerwca 2018r. Akcja jest prowadzona w ramach programu Stypendia św. Mikołaja. Fundacja w  ramach akcji zachęca szkoły, które przystąpią do programu, do organizowania zbiórek i kiermaszy na cele […]

8 marca 2018

VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki, Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w dniach 20-23 września 2018 r. w Lublinie. W kongresie będzie uczestniczyć ok. 250 […]

8 marca 2018

Projekt CEMS Chance

Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej zaprasza do udziału uczniów klas III gimnazjów oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z małych miejscowości, domów dziecka, rodzin zastępczych w kolejnej edycji projektu CEMS Chance. Uczestnicy programu podczas 4 dni spędzonych w Warszawie będą uczyć się odkrywać własne talenty i uzdolnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny, a jedyny […]

8 marca 2018

Program edukacyjny “Finansoaktywni”

Ministerstwo Finansów rozpoczęło czwartą edycję programu „Finansoaktywni”. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Budżet. Ogarniamy wydatki”, który jest skierowany do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (7-mych klas), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem programu jest uświadomienie młodzieży, jak duże znaczenie ma budżet – od rodzinnego po budżet państwa – oraz w jaki sposób możemy decydować o wydatkach w naszej okolicy. […]

8 marca 2018

Rezultaty projektu „Wielokulturowe Szkoły”

Zespół międzynarodowego projektu „WIELOKULTUROWE SZKOŁY” zachęca do zapoznania się z rezultatami projektu, wśród których są między innymi: e-kurs w języku polskim: <http://www.multicultural-schools.eu/pl/e-modules/>. Na końcu kursu znajduje się łatwy quiz (test wyboru). Przejście testu umożliwia pobranie CERTYFIKATU unijnego, imiennego i poświadczającego odbycie kursu dotyczącego pracy w klasie wielokulturowej; podręcznik dla nauczycieli „Praca w klasie wielokulturowej” <http://www.multicultural-schools.eu/pl/index/> […]

8 marca 2018

„Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej” – konkurs edukacyjny

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych do udziału w konkursie edukacyjnym „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”. Konkurs ten objęty jest patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a partnerami projektu są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Celem konkursu jest odszukanie wśród lokalnych społeczności osób odznaczonych w okresie […]