Kategoria: Aktualności

30 listopada 2017

Podsumowanie konkursu teatralnego „Patriotyzm dawniej i dziś”

W dniu 28 listopada 2017 r. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu teatralnego pn. „Patriotyzm dawniej i dziś”, adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Konkurs był jednym z przedsięwzięć Wojewody Podlaskiego finansowanych w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017 – 2021. Został zrealizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku i […]

10 listopada 2017

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku posiada następujące, zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych: […]

8 listopada 2017

Informacja dotycząca statutów przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Przypominamy o konieczności dostosowania statutów kierowanych przez Państwa jednostek do przepisów prawa oświatowego, wynikających ze zmiany ustroju szkolnego. Szczegółowe informacje dotyczące statutów poszczególnych typów szkół i placówek znajdziecie Państwo tutaj.

2 listopada 2017

X edycja ogólnopolskiego konkursu „ELEKTRON”

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2017/2018 zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji ogólnopolskiego konkursu noszącego nazwą E L E K T R O N. Tematyka konkursu wiąże się z profilem kształcenia na Wydziale, a w szczególności elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, optoelektroniki i fotoniki oraz mechatroniki. Szczegółowe […]

24 października 2017

„Weź oddech w Białymstoku – metoda projektu i eksperymentu w edukacji na temat ochrony czystości powietrza”

Kto? Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i WOS-u na szkolenie. Kiedy? 7 listopada w godz. 900-1500. Gdzie? Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (ul. Złota 4). Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele i nauczycielki: poznają proste, sprawdzone metody pracy na lekcji biologii, chemii, geografii i wiedzy o społeczeństwie, podnoszące […]

13 października 2017

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli. Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości

Zgodnie z zarządzeniem nr 80/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r. zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w regionalnych warsztatach „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”. Informacja o warsztatach Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji Terminy i miejsce warsztatów: Augustów, 30 października 2017 r. (połączone z objazdem naukowym) Białystok, 8 listopada 2017 r. Łomża, 13 […]

11 października 2017

Projekt „Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu – ZDROWA JA”

Informujemy, ze Instytut Matki i Dziecka w Warszawie od września 2017 r. do grudnia 2018 r., na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 będzie prowadził na terenie kilku szkół w województwie podlaskim Projekt pt.: „Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu […]

10 października 2017

Program „WEŹ ODDECH” i szkolenie dla nauczycieli z edukacji ekologicznej i obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza białostockie szkoły do udziału w programie „Weź oddech” od września do grudnia 2017 r. W tym czasie oferujemy wsparcie w obszarze edukacji na temat czystości powietrza dedykowane dla nauczycieli oraz młodzieży z klas VII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Do zgłaszania się zapraszamy nauczycieli wiedzy o […]

20 września 2017

Ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół województwa podlaskiego Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” który jest jednym z komponentów rządowego programu na lata 2015-2016 ”Bezpieczna+”. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole i […]