Kategoria: Aktualności

24 sierpnia 2018

Projekt Podlaskie Lokalnie

Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej oraz Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie zapraszają nauczycieli, uczniów i rodziców do udziału w projekcie Podlaskie Lokalnie. Celem projektu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Realizatorzy udzielą wybranym projektom dofinansowania w wysokości do 5000 zł. Jednym z najważniejszych kryteriów strategicznych dofinansowań w ramach pierwszego konkursu są […]

20 sierpnia 2018

Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi

Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przypomina o trwającym od 30 czerwca 2018 r. naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi. W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: organy prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły […]

16 lipca 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 27747 Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku Status ogłoszenia: Nabór zakończony wyborem kandydatki Wynik rekrutacji: 1. Imię i nazwisko: Irena Bożena Schabieńska Miejscowość: Suwałki

12 lipca 2018

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej została zamieszczona propozycja materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów. Materiał przedstawia propozycję: konstrukcji regulaminu, przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych […]

12 lipca 2018

Dzień Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. W ramach  obchodów Dnia Krajobrazu organizatorzy planują  rozpowszechnienie „spacerów krajobrazowych”, które mogą się odbywać w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). W ramach obchodów Dnia Krajobrazu organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych do organizacji spacerów krajobrazowych oraz do podejmowania […]

9 lipca 2018

Studia podyplomowe w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytet Warszawski informują, iż w związku z wcześniejszą informacją, która ukazała się na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku dotyczącą rekrutacji na bezpłatne studia podyplomowe prowadzone w trybie dziennym dla absolwentów filologii polskiej, matematyki oraz kierunków pokrewnych na rok akademicki 2018/2019 organizator udostępnia materiały na stronach: www.szkolaedukacji.pl https://www.facebook.com/szkolaedukacji/ https://www.youtube.com/watch?v=MnAMB3Rf0wU

5 lipca 2018

Zaktualizowowane baz danych z zakresu działania 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. W związku z powyższym zaktualizowane zostały następujące bazy danych: Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w […]

13 kwietnia 2018

Konkurs na program realizacji praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, w ramach konkursu dotyczącego przygotowania rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Podstawowym celem konkursu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla określonych branż, opracowanie zasad zapewniania […]