Kategoria: Aktualności

2 marca 2018

Rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Trwa rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznych obrad to: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie […]

2 marca 2018

„European Young Women Programme”- projekt kartingowy

Polski  Związek Motorowy zaprasza młodzież szkolną do udziału w polskich eliminacjach europejskiego projektu kartingowego „European Young Women Programme”, organizowanego przez Międzynarodową Federację Samochodową FIA w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, który ma na celu wypromowanie aktywności młodych dziewczyn w wieku 13-18 lat w sporcie motorowym. Więcej informacji wkrótce na www.pzm.pl/kobiety-w-motoryzacji www.facebook.com/pzmpl/. Kontakt z p. Marzeną […]

2 marca 2018

Rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”

Trwa rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”. Jest on realizowany w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnikami Projektu są dyrektorzy, wicedyrektorzy, osoby pełniące […]

2 marca 2018

Konferencja Jubileuszowa – Retoryka w szkole Podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży.

Szanowni  Państwo Poloniści, Bibliotekarze, Dyrektorzy szkół i placówek, Dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, Kuratorzy Oświaty  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają do udziału w Jubileuszowej Konferencji „Retoryka w szkole. Podstawa programowa wobec  kultury mówienia dzieci i młodzieży”– 9 czerwca 2018 r. Warszawa. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Więcej informacji na stronie: […]

1 marca 2018

Konferencja „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki”

W dniu 28 lutego 2018 roku Kuratorium Oświaty w Białymstoku zorganizowało konferencję adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oraz pedagogów z terenu województwa podlaskiego pt.: „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki” z udziałem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Otwarcia konferencji dokonali Podlaski Kurator Oświaty Bożena Dzitkowska oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Spotkanie poświęcone było znaczeniu […]

1 marca 2018

MEN zaprasza romanistów

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych, Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze serdecznie zaprasza romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii. Informacje dostępne na stronie: https://www.ore.edu.pl/2018/02/letnie-stypendia-dla-nauczycieli-na-uniwersytecie katolickim-w-louvain-la-neuve-edycja-2018/ Kontakt: Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel: (22) 345 37 75e-mail: anna.susek@ore.edu.pl Rekrutacja: Marzenna Walaszek tel/fax 22 345 37 55 lub 22 […]

1 marca 2018

Biebrzański Park Narodowy- projekt

W związku z zakończeniem projektu: „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8” Biebrzański Park Narodowy zaprasza od kwietnia 2018 r.  do odwiedzenia ekspozycji przyrodniczej znajdującej się w siedzibie Parku. Wstęp jest bezpłatny. Oferta edukacyjna BbPN: https://www.biebrza.org.pl/82,oferta-edukacyjna Strona projektu: https://www.biebrza.org.pl/1033,doposazenie-i-adaptacja-bazy-edukacyjnej-bbpn

26 lutego 2018

20 października 2018 r. Dniem Krajobrazu

W 2018 roku już po raz trzeci 20 października obchodzony będzie Dzień Krajobrazu, święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy. Jednym z głównych działań wpisujących się w obchody Dnia Krajobrazu jest organizacja spacerów krajobrazowych. Celem spacerów krajobrazowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat […]

22 lutego 2018

Szkoła Wolna od Używek

„Szkoła wolna od używek” – Państwowa Inspekcja Sanitarna w Białymstoku zaprasza  do udziału w II edycji konkursu. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość” w woj. podlaskim.  Informacje szczegółowe o konkursie znajdują się na stronie  www.szkolawolnaoduzywek.pl. Kontakt w powyższej sprawie – Pani Agnieszka Ambrożek – […]