Kategoria: Kierownictwo

23 stycznia 2017

Wykaz kadry kierowniczej

  • p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty – Bożena Dzitkowska
  • Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych – Elżbieta Kamińska
  • Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów – Franciszek Górski
  • Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego – Anna Topór
  • Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – Jolanta Jurgiel
  • Dyrektor Delegatury w Suwałkach – Anna Urban
  • Dyrektor Delegatury w Łomży – Witold Gronostajski
  • Główny Księgowy – Halina Popławska