Kategoria: Kierownictwo

23 stycznia 2017

Wykaz kadry kierowniczej

  • Podlaski Kurator Oświaty – Jadwiga Mariola Szczypiń
  • Wicekurator Oświaty – Bożena Dzitkowska
  • Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji – Elżbieta Kamińska
  • Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego – Franciszek Górski
  • Dyrektor Wydziału Organizacyjnego – Jolanta Jurgiel
  • Dyrektor Delegatury w Suwałkach – Anna Urban
  • Dyrektor Delegatury w Łomży – Witold Gronostajski
  • Główny Księgowy – Halina Popławska