Kategoria: Monitorowanie

21 grudnia 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół. Badanie funkcjonowania w szkołach wprowadzonych od 1 września 2017 r. rozwiązań dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbędzie się za pośrednictwem ankiet on-line wypełnianych przez dyrektorów w terminie od 2 […]

14 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół z terenu województwa podlaskiego Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół. Badanie funkcjonowania w szkołach wprowadzonych od 1 września 2017 r. rozwiązań dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbędzie […]

24 stycznia 2017

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu. Celem monitorowania jest ustalenie, ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, jak wynika z dokumentacji szkolnej, odbywa zajęcia praktyczne na […]