Kategoria: Dobre praktyki

20 lutego 2017

Spotkanie z dyrektorami szkół na temat wykorzystania raportów z ewaluacji zewnętrznej w procesie doskonalenia jakości pracy szkoły w obszarze wychowania.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów na spotkanie dotyczące wykorzystania raportów z ewaluacji zewnętrznej w procesie doskonalenia jakości pracy szkoły w obszarze wychowania.

Spotkanie rozpocznie się 7 marca 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Przewidywany czas spotkania około 2 godzin.

Program spotkania:

  1. Rozpoczęcie spotkania. Przedstawienie programu.
  2. Analiza wyników ewaluacji w obszarze wychowania z wykorzystaniem materiałów źródłowych z platformy Systemu Ewaluacji Oświaty oraz innych badań.
  3. Raporty z ewaluacji zewnętrznej w procesie doskonalenia jakości pracy szkoły – przykłady dobrych praktyk:
  4. Dyskusja i wymiana doświadczeń.
  5. Podsumowanie.

Udział w naradzie należy potwierdzić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Kuratorium Oświaty do dnia 3 marca 2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY