Kategoria: Niepodległa

13 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie “Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek w województwie podlaskim

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany będzie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku i Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Udział w konkursie traktujemy jako szczególną formę przygotowania się w środowisku lokalnym do obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 2018 r.

Przystąpienie do konkursu wymaga opracowania i zrealizowania dostosowanego do możliwości  szkoły/przedszkola/placówki przedsięwzięcia, które zintegruje społeczność szkolną podczas przygotowywania świątecznych dekoracji w szkole lub na zewnątrz budynku szkolnego. Mile widziane będą aranżacje przestrzeni w najbliższym otoczeniu szkoły – przy wejściu głównym, na elewacji szkoły,  itp.

Chcemy w ten sposób poszukiwać nowych, interesujących i integrujących szerokie grupy uczniów, nauczycieli i rodziców form przeżywania świąt narodowych w naszych szkołach i placówkach. Pragniemy również kształtować szacunek do symboli narodowych, tworzyć nową tradycję w naszych szkołach, a poprzez wyjście z dekoracjami na zewnątrz – pokazać społeczności lokalnej, że te święta są dla nas ważne.

Zrealizowane w szkole/przedszkolu/placówce działania zostaną udokumentowane w postaci zdjęć, a następnie w postaci prezentacji multimedialnej zamieszczone na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Link do prezentacji szkoła prześle na adres poczty elektronicznej wskazany przez Młodzieżowy Dom Kultury w regulaminie konkursu.

Już dzisiaj proponuję możliwość zaprezentowania najlepszych działań na stronie internetowej  Kuratorium Oświaty. Liczę na to, że ta szczególna galeria będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem i stanie się źródłem dobrych praktyk do dalszej pracy wychowawczej. Udział w konkursie traktujemy jako szczególny rodzaj przygotowania naszych szkół i placówek do głównych obchodów stulecia niepodległości naszej Ojczyzny.

Posumowanie konkursu odbędzie się z udziałem Wojewody Podlaskiego, przedstawicieli organów prowadzących, zaproszonych gości, delegacji szkół, a także zarządów stowarzyszeń, które są reprezentowane w Komitecie Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (m.in. Podlaska Rodzina Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Chorągiew Białostocka Związku Harcerstwa Polskiego) powołanym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Będzie to jedno z kulminacyjnych wydarzeń w ramach obchodów stulecia niepodległości w województwie podlaskim.

Organizatorzy zamierzają wręczyć 10 nagród i 20 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Prosimy o życzliwe wsparcie tej inicjatywy przez rady rodziców i organy prowadzące.  Liczymy na pomysłowość i zaangażowanie szkół wszystkich typów, przedszkoli i placówek. Ważne jest to, aby pomysły, które pojawią się  podczas realizacji, dawały możliwość szerokiego udziału wszystkim chętnym oraz aby integrowały społeczność szkolną.

Liczę na Państwa aktywny udział. Ufam, że będzie to także forma naszej współpracy i wymiany doświadczeń, która pozwoli zaprezentować dorobek podlaskich szkół i placówek.

 

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Beata Pietruszka

 

Sfinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021

Załączniki

16 marca 2018

6,9 mln zł na działania patriotyczne dla szkół i placówek oświatowych

Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowany w ramach programu wieloletniego „Niepodległa 2017-2021”.

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” zakłada wsparcie finansowe szkół i placówek w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Środki z programu mogą być również przeznaczane na działania służące rozwijaniu szacunku do tradycji i dorobku narodowego, a także kształtowaniu poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami.

Więcej informacji:

26 lutego 2018

Zaproszenie do udziału w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  – święto państwowe upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce, ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Serdecznie zachęcam Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów szkół wszystkich typów do obchodów tego dnia w swoich szkołach oraz do udziału młodzieży w uroczystościach w środowisku lokalnym.

Do udziału w uroczystościach w Białymstoku serdecznie zapraszam delegacje i poczty sztandarowe ze szkół miasta Białegostoku i z terenu województwa podlaskiego.

Spotkajmy się we czwartek 1 marca 2018 roku:

  • o godzinie 12.00 na Rynku Kościuszki przy tablicy upamiętniającej skazywanych na śmierć żołnierzy Polski Podziemnej umieszczonej na budynku kina „Ton”,
  • o godzinie 18.00 na terenie Parku Planty, na Skwerze Lecha i Marii Kaczyńskich – Prezydenta RP z Małżonką – na uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego bohaterskiej sanitariuszce Danucie Siedzikównie „Ince”.

Bardzo proszę o potwierdzenie drogą elektroniczną udziału delegacji i pocztu sztandarowego do dnia 28 lutego 2017 r. na adres:

kuratorium@kuratorium.bialystok.pl 

 

p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty
mgr Bożena Dzitkowska

 

Więcej:

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/47695,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Bialystok-1-marca-2018.html

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/dzien-pamieci-o-zolnierzach-niezlomnych-1.html

17 stycznia 2018

Podsumowanie realizacji projektów w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

Podsumowanie realizacji projektów Wojewody Podlaskiego finansowanych w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA w roku 2017, koordynowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W dniu 12 stycznia 2018 roku w sali kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się uroczyste spotkanie organizowane przez Wojewodę Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Spotkanie dotyczyło podsumowania projektów Wojewody Podlaskiego zrealizowanych w 2017r., finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Projekty te były koordynowane przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku oraz dyrektorzy szkół z Białegostoku, Łomży, Bielska Podlaskiego i Augustowa, w których odbywały się warsztaty dla nauczycieli.

Główną ideą i przekazem wszelkich rocznicowych obchodów oraz wydarzeń z nimi związanych, jest wdzięczność poprzednim pokoleniom, pogłębienie historycznej wiedzy, jak również umocnienie przekonania o jak najlepszej – każdego dnia i na miarę swych możliwości – służbie Polsce. Te właśnie aspekty akcentowano w trakcie wręczania podziękowań przez pełnomocnika Wojewody Podlaskiego ds. realizacji Programu Wieloletniego Niepodległa, doradcy Wojewody Podlaskiego Pana Romana Czepe oraz Wicekuratora Oświaty Panią Bożenę Dzitkowską. Dziękowano również zaproszonym gościom za osobiste zaangażowanie w realizację poszczególnych projektów. Podkreślano, że to dzięki takiej postawie, inauguracja obchodów stulecia niepodległości Polski w szkołach i placówkach województwa podlaskiego wypadła imponująco i godnie.

Wręczanie podziękowań
Wręczanie podziękowań
Wręczanie podziękowań
Wręczanie podziękowań
Wręczanie podziękowań
Wręczanie podziękowań zastępcy prezydenta Miasta Białegostoku
Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego - Roman Czepe i Wicekurator Oświaty - Bożena Dzitkowska
Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego - Roman Czepe
Wicekurator Oświaty - Bożena Dzitkowska
Zaproszeni goście
Zaproszeni goście
Część artystyczna
Część artystyczna
Część artystyczna

 

16 stycznia 2018

Inauguracja obchodów stulecia niepodległości w szkołach i placówkach oświatowych w województwie podlaskim

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wraz z Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń na konferencji prasowej w dniu 9 stycznia 2018 r. przedstawili plany dotyczące obchodów stulecia niepodległości Polski w szkołach i placówkach oświatowych w województwie podlaskim.

Podczas spotkania w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wojewoda Podlaski omówił działania zrealizowane w tym obszarze w roku 2017, które zostały dofinansowane w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2021.

Podlaski Kurator Oświaty przedstawiła plan głównych działań Kuratorium Oświaty w Białymstoku proponowanych podlaskim szkołom i placówkom oświatowym z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W spotkaniu wzięły również udział osoby wchodzące w skład Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania  przez Polskę Niepodległości reprezentujące Kuratorium Oświaty oraz różne środowiska oświatowe w województwie podlaskim. Wśród nich znalazły się, m.in. Podlaska Rodzina Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, Chorągiew Białostocka Związku Harcerstwa Polskiego. Komitet został powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Do jego zadań należy inicjowanie i realizacja działań Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz innych instytucji uczestniczących w przeprowadzeniu przedsięwzięć związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konferencja prasowa Wojewody Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty
Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
1 grudnia 2017

Uroczyste podsumowanie konkursu literackiego „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”

W dniu 24 listopada 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z udziałem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i Wicekuratora Oświaty Bożeny Dzitkowskiej  odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i  dotychczasowych gimnazjów z województwa podlaskiego. Był jednym z przedsięwzięć  Wojewody Podlaskiego finansowanych w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2021.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w specjalnym numerze Podlaskich Wieści Oświatowych, który ukaże się w styczniu.

Informacje dotyczące wyników konkursu oraz zdjęcia z uroczystości znajdują się na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku:

http://cenv3.bialystok.edu.pl/?q=node/3876

30 listopada 2017

Podsumowanie konkursu teatralnego „Patriotyzm dawniej i dziś”

W dniu 28 listopada 2017 r. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu teatralnego pn. „Patriotyzm dawniej i dziś”, adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Konkurs był jednym z przedsięwzięć Wojewody Podlaskiego finansowanych w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017 – 2021. Został zrealizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

W konkursie wzięło udział 6 szkół z województwa podlaskiego. Przyznano miejsca I-III (w tym dwa ex aequo) oraz dwa wyróżnienia, a także wręczono nagrody za najlepszą kreację męską i żeńską. Uczestnicy i zespoły po odebraniu nagród mogli zaprezentować swój spektakl przed tłumnie zgromadzoną widownią. Dla wielu z nich był to debiut, nie tylko na deskach teatru, ale również przed publicznością.

16. Wicekurator Oświaty - Bożena Dzitkowska, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego - Małgorzata Bil-Jaruzelska i przedstawiciel Wojewody Podlaskiego - Roman Czepe
14. Wicekurator Oświaty - Bożena Dzitkowska i przewodniczący Konrad Szczebiot
15. Laureaci II miejsca SOSW nr 1 Suwałki z p. Wicekurator - Bożeną Dzitkowską
13. Laureaci II miejsca - LO Politechniki Białostockiej
12.Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego - Roman Czepe
10. Laureatka nagrody za najlepszą żeńską kreację - Magdalena Zygmunt
11. Laureaci III miejsca Technikum nr 4 w ZS nr 4 Suwałki
9. Laureat wyróżnienia za najlepszą męską kreację - Patryk Ekonomiuk
8. Laureaci I-go wyróżnienia (IV miejsca) ZSOiP Wysokie Mazowieckie
7. Laureaci II-go wyróżnienia (V miejsca) ZST Białystok
6. Widzowie podsumowania
5. Przedstawiciele Kuratorium Oswiaty, Urzędu Miejskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i aktorzy
4. Przedstawiciele Kuratorium Oswiaty, Urzędu Miejskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i aktorzy
3. Widzowie podsumowania
2. Widzowie podsumowania
1. Widzowie podsumowania
25. Grupowe zdjęcie uczestników
24. Spektakl LO Dąbrowa Białostocka
23. Spektakl SOSW nr 1 Suwałki
22. Spektakl SOSW nr 1 Suwałki
21. Spektakl LO Politechnika Białostocka
19. Spektakl ZSOiP Wysokie Mazowieckie
20. Spektakl ZS nr 4 Suwałki
18. Spektakl ZSOiP Wysokie Mazowieckie
17. Laureaci i miejsca - LO z ZS Dąbrowa Białostocka wraz z członkami jury,organizatorami i gośćmi

Załączniki

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
Data: 2017-11-30, rozmiar: 71 KB
31 października 2017

Zarządzenie nr 89/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.10.2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej Konkursu teatralnego dla młodzieży  szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  „Patriotyzm dawniej i dziś”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021, §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. oraz pkt. 6 Regulaminu Konkursu teatralnego „Patriotyzm dawniej i dziś” zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję konkursową w składzie:

  • Konrad Szczebiot – przewodniczący, kierownik działu literacko- edukacyjnego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
  • Marek Krzysztof Brzozowski – sekretarz, wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  • Roman Czepe – członek, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego;
  • Monika Bania – członek, pracownik Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
  • Krystyna Kacprowicz-Sokołowska – członek, aktor Teatru Dramatycznego Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
  • Krzysztof Ławniczak – członek, aktor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

§ 2.

W dniach 6-7 listopada 2017r. komisja konkursowa dokona przeglądu i oceny nadesłanych ze szkół nagrań oraz zakwalifikuje dziesięć najlepszych zespołów na warsztaty teatralne.

§ 3.

W dniu 20 listopada 2017r. komisja dokona przeglądu i oceny nagrań konkursowych oraz przyzna nagrody zgodnie z pkt. 5 ppkt. II ww. Regulaminu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.