Kategoria: Niepodległa

13 października 2017

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli. Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości

Zgodnie z zarządzeniem nr 80/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r. zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w regionalnych warsztatach „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”.

Informacja o warsztatach

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

Terminy i miejsce warsztatów:

  1. Augustów, 30 października 2017 r. (połączone z objazdem naukowym)
  2. Białystok, 8 listopada 2017 r.
  3. Łomża, 13 listopada 2017 r.
  4. Białystok, 14 listopada 2017 r.
  5. Bielsk Podlaski, 28 listopada 2017 r.

W ramach jednodniowych warsztatów odbędą się wykłady i ćwiczenia przygotowane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz lokalnych badaczy historii. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały pomocnicze poświęcone wydarzeniom związanym z procesem odzyskiwania niepodległości przez Polskę.

Zgłoszenia na warsztaty należy przesyłać pocztą e-mail na adres jaroslaw.schabienski@cen.suwalki.pl

Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje

  1. Imię i nazwisko
  2. Nazwa i adres szkoły/placówki
  3. Data i miejsce urodzenia
  4. Data i miejsce przeprowadzenia wybranego warsztatu

Zgłoszenia niepełne nie będą przyjmowane. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o kwalifikacji najpóźniej na pięć dni przed terminem warsztatu.

Wysyłając zgłoszenie, osoba wysyłająca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na formę doskonalenia do celów realizacji projektu „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości” , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

6 października 2017

Zarządzenie nr 81/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu teatralnego „Patriotyzm dawniej i dziś”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Konkursu teatralnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych „Patriotyzm dawniej i dziś”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Regulamin Konkurs teatralny
Data: 2017-10-06, rozmiar: 164 KB
6 października 2017

Zarządzenie nr 80/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji do udziału w regionalnych warsztatach dla nauczycieli „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin rekrutacji do udziału w regionalnych warsztatach dla nauczycieli „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”.

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

6 października 2017

Zarządzenie nr 79/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu literackiego „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”.

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Regulamin konkurs literacki
Data: 2017-10-06, rozmiar: 154 KB
6 października 2017

Zarządzenie nr 78/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę?”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę?” stanowiący załącznik do zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę?” dla dzieci w wieku przedszkolnym.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Plakat Za co kocham Polske
Data: 2017-10-06, rozmiar: 4 MB
Regulamin konkurs plastyczny - Za co kocham Polskę
Data: 2017-10-06, rozmiar: 174 KB