Kategoria: Niepodległa

17 stycznia 2018

Podsumowanie realizacji projektów w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

Podsumowanie realizacji projektów Wojewody Podlaskiego finansowanych w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA w roku 2017, koordynowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W dniu 12 stycznia 2018 roku w sali kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się uroczyste spotkanie organizowane przez Wojewodę Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Spotkanie dotyczyło podsumowania projektów Wojewody Podlaskiego zrealizowanych w 2017r., finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Projekty te były koordynowane przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku oraz dyrektorzy szkół z Białegostoku, Łomży, Bielska Podlaskiego i Augustowa, w których odbywały się warsztaty dla nauczycieli.

Główną ideą i przekazem wszelkich rocznicowych obchodów oraz wydarzeń z nimi związanych, jest wdzięczność poprzednim pokoleniom, pogłębienie historycznej wiedzy, jak również umocnienie przekonania o jak najlepszej – każdego dnia i na miarę swych możliwości – służbie Polsce. Te właśnie aspekty akcentowano w trakcie wręczania podziękowań przez pełnomocnika Wojewody Podlaskiego ds. realizacji Programu Wieloletniego Niepodległa, doradcy Wojewody Podlaskiego Pana Romana Czepe oraz Wicekuratora Oświaty Panią Bożenę Dzitkowską. Dziękowano również zaproszonym gościom za osobiste zaangażowanie w realizację poszczególnych projektów. Podkreślano, że to dzięki takiej postawie, inauguracja obchodów stulecia niepodległości Polski w szkołach i placówkach województwa podlaskiego wypadła imponująco i godnie.

Wręczanie podziękowań
Wręczanie podziękowań
Wręczanie podziękowań
Wręczanie podziękowań
Wręczanie podziękowań
Wręczanie podziękowań zastępcy prezydenta Miasta Białegostoku
Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego - Roman Czepe i Wicekurator Oświaty - Bożena Dzitkowska
Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego - Roman Czepe
Wicekurator Oświaty - Bożena Dzitkowska
Zaproszeni goście
Zaproszeni goście
Część artystyczna
Część artystyczna
Część artystyczna

 

16 stycznia 2018

Inauguracja obchodów stulecia niepodległości w szkołach i placówkach oświatowych w województwie podlaskim

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wraz z Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń na konferencji prasowej w dniu 9 stycznia 2018 r. przedstawili plany dotyczące obchodów stulecia niepodległości Polski w szkołach i placówkach oświatowych w województwie podlaskim.

Podczas spotkania w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wojewoda Podlaski omówił działania zrealizowane w tym obszarze w roku 2017, które zostały dofinansowane w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2021.

Podlaski Kurator Oświaty przedstawiła plan głównych działań Kuratorium Oświaty w Białymstoku proponowanych podlaskim szkołom i placówkom oświatowym z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W spotkaniu wzięły również udział osoby wchodzące w skład Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania  przez Polskę Niepodległości reprezentujące Kuratorium Oświaty oraz różne środowiska oświatowe w województwie podlaskim. Wśród nich znalazły się, m.in. Podlaska Rodzina Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, Chorągiew Białostocka Związku Harcerstwa Polskiego. Komitet został powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Do jego zadań należy inicjowanie i realizacja działań Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz innych instytucji uczestniczących w przeprowadzeniu przedsięwzięć związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konferencja prasowa Wojewody Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty
Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
1 grudnia 2017

Uroczyste podsumowanie konkursu literackiego „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”

W dniu 24 listopada 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z udziałem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i Wicekuratora Oświaty Bożeny Dzitkowskiej  odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i  dotychczasowych gimnazjów z województwa podlaskiego. Był jednym z przedsięwzięć  Wojewody Podlaskiego finansowanych w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2021.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w specjalnym numerze Podlaskich Wieści Oświatowych, który ukaże się w styczniu.

Informacje dotyczące wyników konkursu oraz zdjęcia z uroczystości znajdują się na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku:

http://cenv3.bialystok.edu.pl/?q=node/3876

30 listopada 2017

Podsumowanie konkursu teatralnego „Patriotyzm dawniej i dziś”

W dniu 28 listopada 2017 r. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu teatralnego pn. „Patriotyzm dawniej i dziś”, adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Konkurs był jednym z przedsięwzięć Wojewody Podlaskiego finansowanych w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017 – 2021. Został zrealizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

W konkursie wzięło udział 6 szkół z województwa podlaskiego. Przyznano miejsca I-III (w tym dwa ex aequo) oraz dwa wyróżnienia, a także wręczono nagrody za najlepszą kreację męską i żeńską. Uczestnicy i zespoły po odebraniu nagród mogli zaprezentować swój spektakl przed tłumnie zgromadzoną widownią. Dla wielu z nich był to debiut, nie tylko na deskach teatru, ale również przed publicznością.

16. Wicekurator Oświaty - Bożena Dzitkowska, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego - Małgorzata Bil-Jaruzelska i przedstawiciel Wojewody Podlaskiego - Roman Czepe
14. Wicekurator Oświaty - Bożena Dzitkowska i przewodniczący Konrad Szczebiot
15. Laureaci II miejsca SOSW nr 1 Suwałki z p. Wicekurator - Bożeną Dzitkowską
13. Laureaci II miejsca - LO Politechniki Białostockiej
12.Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego - Roman Czepe
10. Laureatka nagrody za najlepszą żeńską kreację - Magdalena Zygmunt
11. Laureaci III miejsca Technikum nr 4 w ZS nr 4 Suwałki
9. Laureat wyróżnienia za najlepszą męską kreację - Patryk Ekonomiuk
8. Laureaci I-go wyróżnienia (IV miejsca) ZSOiP Wysokie Mazowieckie
7. Laureaci II-go wyróżnienia (V miejsca) ZST Białystok
6. Widzowie podsumowania
5. Przedstawiciele Kuratorium Oswiaty, Urzędu Miejskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i aktorzy
4. Przedstawiciele Kuratorium Oswiaty, Urzędu Miejskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i aktorzy
3. Widzowie podsumowania
2. Widzowie podsumowania
1. Widzowie podsumowania
25. Grupowe zdjęcie uczestników
24. Spektakl LO Dąbrowa Białostocka
23. Spektakl SOSW nr 1 Suwałki
22. Spektakl SOSW nr 1 Suwałki
21. Spektakl LO Politechnika Białostocka
19. Spektakl ZSOiP Wysokie Mazowieckie
20. Spektakl ZS nr 4 Suwałki
18. Spektakl ZSOiP Wysokie Mazowieckie
17. Laureaci i miejsca - LO z ZS Dąbrowa Białostocka wraz z członkami jury,organizatorami i gośćmi

Załączniki

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
Data: 2017-11-30, rozmiar: 71 KB
31 października 2017

Zarządzenie nr 89/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.10.2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej Konkursu teatralnego dla młodzieży  szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  „Patriotyzm dawniej i dziś”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021, §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. oraz pkt. 6 Regulaminu Konkursu teatralnego „Patriotyzm dawniej i dziś” zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję konkursową w składzie:

 • Konrad Szczebiot – przewodniczący, kierownik działu literacko- edukacyjnego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
 • Marek Krzysztof Brzozowski – sekretarz, wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 • Roman Czepe – członek, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego;
 • Monika Bania – członek, pracownik Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
 • Krystyna Kacprowicz-Sokołowska – członek, aktor Teatru Dramatycznego Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
 • Krzysztof Ławniczak – członek, aktor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

§ 2.

W dniach 6-7 listopada 2017r. komisja konkursowa dokona przeglądu i oceny nadesłanych ze szkół nagrań oraz zakwalifikuje dziesięć najlepszych zespołów na warsztaty teatralne.

§ 3.

W dniu 20 listopada 2017r. komisja dokona przeglądu i oceny nagrań konkursowych oraz przyzna nagrody zgodnie z pkt. 5 ppkt. II ww. Regulaminu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

13 października 2017

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli. Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości

Zgodnie z zarządzeniem nr 80/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r. zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w regionalnych warsztatach „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”.

Informacja o warsztatach

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

Terminy i miejsce warsztatów:

 1. Augustów, 30 października 2017 r. (połączone z objazdem naukowym)
 2. Białystok, 8 listopada 2017 r.
 3. Łomża, 13 listopada 2017 r.
 4. Białystok, 14 listopada 2017 r.
 5. Bielsk Podlaski, 28 listopada 2017 r.

W ramach jednodniowych warsztatów odbędą się wykłady i ćwiczenia przygotowane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz lokalnych badaczy historii. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały pomocnicze poświęcone wydarzeniom związanym z procesem odzyskiwania niepodległości przez Polskę.

Zgłoszenia na warsztaty należy przesyłać pocztą e-mail na adres jaroslaw.schabienski@cen.suwalki.pl

Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje

 1. Imię i nazwisko
 2. Nazwa i adres szkoły/placówki
 3. Data i miejsce urodzenia
 4. Data i miejsce przeprowadzenia wybranego warsztatu

Zgłoszenia niepełne nie będą przyjmowane. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o kwalifikacji najpóźniej na pięć dni przed terminem warsztatu.

Wysyłając zgłoszenie, osoba wysyłająca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na formę doskonalenia do celów realizacji projektu „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości” , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

6 października 2017

Zarządzenie nr 81/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu teatralnego „Patriotyzm dawniej i dziś”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Konkursu teatralnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych „Patriotyzm dawniej i dziś”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Regulamin Konkurs teatralny
Data: 2017-10-06, rozmiar: 164 KB
6 października 2017

Zarządzenie nr 80/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji do udziału w regionalnych warsztatach dla nauczycieli „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin rekrutacji do udziału w regionalnych warsztatach dla nauczycieli „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”.

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

6 października 2017

Zarządzenie nr 79/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu literackiego „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”.

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Regulamin konkurs literacki
Data: 2017-10-06, rozmiar: 154 KB