Kategoria: Reforma edukacji

Nowe projekty rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowane do konsultacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych nowe projekty rozporządzeń: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz […]

Informacje dla samorządów w związku z dostosowywaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, Przepisy prowadzające ustawę  – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) – dalej: ustawa Przepisy wprowadzające Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe . W uchwale, określa się: […]

Pokolenie Dobrej Szkoły – ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna

Ministerstwo Edukacji Narodowej zainaugurowało ogólnopolską kampanię informacyjną na temat zmian w systemie oświaty. Jej pierwszym elementem są przygotowane spoty, których konwencja przenosi uczniów do roku 2040, w którym już jako dorośli ludzie opowiadają o swoich sukcesach życiowych za sprawą zmian dokonanych w systemie edukacji. Zapraszamy do obejrzenia spotów. Więcej informacji na temat kampanii znajdziecie Państwo […]