Kategoria: Reforma edukacji

Zaproszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty

W związku z rozpoczętą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kampanią informacyjną na temat reformy edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku organizuje spotkania informacyjne, których celem jest przedstawienie organom prowadzącym i dyrektorom szkół zmian zapowiadanych w oświacie. Zapraszam Państwa na spotkania, które odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem w dniach 1 – 16 grudnia 2016 r. Przebieg spotkania: […]

List Podlaskiego Kuratora Oświaty

Rada Ministrów 8 listopada 2016 r. przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło kampanię informacyjną na temat reformy edukacji, dlatego też Kuratorium Oświaty w Białymstoku zamierza przekazać Państwu aktualne informacje o planowanych zmianach. W związku z tym organizujemy […]