Kategoria: Reforma edukacji

List Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów. Uprzejmie proszę o zapoznanie […]

Wejście w życie reformy programowej – nowa podstawa programowa podpisana.

14 lutego 2017 r. Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, które obejmuje podstawę programową: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, […]

Informacja na temat dofinansowania w 2017 r. kosztów realizacji zadań związanych z reformą edukacji

W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej, wyodrębnionej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, z późn. zm.), przewidziano możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie dodatkowych środków finansowych w celu dofinansowania kosztów […]

Informacje dla samorządów w związku z dostosowywaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, Przepisy prowadzające ustawę  – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) – dalej: ustawa Przepisy wprowadzające Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe . W uchwale, określa się: […]

Pokolenie Dobrej Szkoły – ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna

Ministerstwo Edukacji Narodowej zainaugurowało ogólnopolską kampanię informacyjną na temat zmian w systemie oświaty. Jej pierwszym elementem są przygotowane spoty, których konwencja przenosi uczniów do roku 2040, w którym już jako dorośli ludzie opowiadają o swoich sukcesach życiowych za sprawą zmian dokonanych w systemie edukacji. Zapraszamy do obejrzenia spotów. Więcej informacji na temat kampanii znajdziecie Państwo […]