Kategoria: Wypoczynek w województwie podlaskim – aktualności

5 stycznia 2017

Komunikat dla organizatorów wypoczynku

Kuratorium Oświaty w Białymstoku przypomina o zmianie przepisów dotyczących organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązujące przepisy to: ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) – weszła w życie od 1 kwietnia 2016 r. , rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z […]

5 stycznia 2017

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

1. Nowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) – weszła w życie od 1 kwietnia 2016 r. , rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci […]

5 stycznia 2017

Komunikat dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Od 2 stycznia 2015r. od uiszczenia opłaty za wydanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie zwolnieni są będący wolontariuszami kandydaci na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązani do przedstawienia informacji organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z […]