Kategoria: Wypoczynek w województwie podlaskim – aktualności

10 kwietnia 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2017 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu woj. podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.) na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2017 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa […]

3 kwietnia 2017

Bezpieczna podróż autokarem – informacja Komendy Głównej Policji

Opracowano w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Opracowanie dotyczy podstawowych zasad związanych z organizowaniem wyjazdów autokarowych dzieci i młodzieży. Bezpieczna podróż autokarem. Zanim nastąpi wyjazd Przygotowując wyjazd autokarowy dzieci i młodzieży należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem pasażerów. Cena wynajęcia pojazdu nie powinna być decydująca. Ważne jest aby autokar był w nienagannym stanie technicznym, […]

14 marca 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2017 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.) na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2017 letniego wypoczynku dla dziecii młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania […]

14 marca 2017

Rok Wolontariatu

Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej „Rokiem Wolontariatu”. Obecnie dużą uwagę przywiązuje się do kształtowania postaw sprzyjających indywidualnemu i społecznemu rozwojowi uczniów przez promowanie postaw obywatelskich, szacunku dla innych ludzi, kreatywności, przedsiębiorczości, uczciwości i wiarygodności. W związku z powyższym Minister Edukacji […]

5 stycznia 2017

Komunikat dla organizatorów wypoczynku

Kuratorium Oświaty w Białymstoku przypomina o zmianie przepisów dotyczących organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązujące przepisy to: ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) – weszła w życie od 1 kwietnia 2016 r. , rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z […]

5 stycznia 2017

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

1. Nowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) – weszła w życie od 1 kwietnia 2016 r. , rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci […]