Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl został zamieszczony dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał ten został przygotowany dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli i rodziców, do których pismo skierowała Minister Edukacji Narodowej (również dostępne na stronie internetowej). Dokument stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych […]

Informacja od Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Białymstoku

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wystosował prośbę o przekazanie informacji do szkół i placówek woj. podlaskiego na temat zasad uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej, prowadzonej przez nadleśnictwa ze swojego obszaru. Szczegółowe zasady udziału w takich zajęciach, w tym wskazanie zagrożeń związanych z przebywaniem na terenach leśnych i kwestie organizacyjne zawierają załączniki nr 1 i nr […]

Kampania informacyjno-edukacyjna „Hazard? Nie, dziękuję!”

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła realizację akcji informacyjno-edukacyjnej „Hazard? Nie, dziękuję!”, której celem głównym jest ochrona osób, w szczególności nieletnich, przed zagrożeniami wynikającymi z uczestnictwa w grach hazardowych. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z listem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku skierowanym do dyrektorów szkół i placówek. Załączniki List Dyrektora […]

Program działań profilaktycznych Straży Miejskiej w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018 zaplanował realizację działań profilaktycznych, adresowanych do wychowanków przedszkoli oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z Białegostoku. Celem działań profilaktycznych jest promocja zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców […]

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie

Organizator: Fundacja „Żyjmy Zdrowo” Cel: podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii Uczestnicy: nauczyciele (również psycholodzy i pedagodzy) Termin i miejsce konferencji: 16-18.03.2018 r. w Białymstoku Zgłoszenie: na adres katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl Więcej informacji: pismo Fundacji „Żyjmy Zdrowo” Załączniki Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie w ramach Narodowego Programu Zdrowia […]

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska

Inicjatorem i realizatorem projektu z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Celem projektu jest wzmocnienie narzędzi służących ochronie przyrody poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup oraz środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – […]

Przestrzeganie praw pacjenta podczas przeprowadzania badań lekarskich uczniów na terenie szkół i placówek oświatowych

W związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta, sygnalizującym występowanie nieprawidłowości podczas badań kontrolnych uczniów na terenie szkół i placówek (medycyna szkolna), proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie praw pacjenta w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Z informacji przekazanej przez Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że zgłoszenia rodziców uczniów dotyczyły m.in. praktyki wykonywania poszczególnych badań dzieci […]

Apel dotyczący zagrożeń związanych z uczestnictwem w interaktywnej grze „Niebieski wieloryb”

W związku z doniesieniami dotyczącymi „gry” internetowej „Niebieski wieloryb” proszę wszystkich nauczycieli, a także rodziców i opiekunów o zwracanie uwagi na treści, z których korzystają dzieci i młodzież. Z uzyskanych informacji wynika, że istnieje zagrożenie zdrowia i życia uczniów, którzy biorąc udział we wspomnianej grze mogą być nakłaniani do podejmowania niebezpiecznych zachowań, w tym autoagresji i […]

Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie funkcjonowania Pogotowia „Niebieska Linia”

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie informuje , że Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działa nieprzerwanie od 21 lat  i nadal oferuje swoją pomoc osobom krzywdzonym. W załączeniu pismo Pani Wandy Paszkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia dotyczące funkcjonowania Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz   oferta pomocy Pogotowia . Załączniki oferta […]

Kampania informacyjno-edukacyjna „Znamię! Znam je?”.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska objęła swoim honorowym patronatem kampanię informacyjno-edukacyjną „Znamię! Znam je?” organizowaną przez Akademię Czerniaka. Jest to ważna kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do młodych osób, które oprócz poszerzenia swojej wiedzy dot. złośliwego nowotworu skóry – czerniaka, poznają zasady samodzielnej obserwacji znamion oraz zasad profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Załączniki ULOTKA Data: 2017-04-19, rozmiar: 358 […]