Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej, znak: DWKI-WPB.070.1.2017.DI z dnia 10 lutego 2017r., dotyczącego właściwego instalowania i użytkowania urządzeń do monitoringu wizyjnego, uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentem „Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach”. W obecnym stanie prawnym brak jest ustawy kompleksowo regulującej zagadnienia związane z monitoringiem […]

Film edukacyjny promujący numer 112 „W kolejce po życie”

Informujemy, że w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-017 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy realizował projekt pn. „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje”. Jednym z działań była kampania informacyjna dotycząca popularyzacji oraz prawidłowego […]

I edycja programu edukacyjnego pt. „Bieg po zdrowie”

Informujemy, że Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczęła realizację I edycji programu edukacyjnego pt. „Bieg po zdrowie” w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. „Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście […]

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „ Bezpiecznie na wsi  to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań, związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa […]

Zmiany w działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ numer telefonu kontaktowego – aktualny numer to 800 120 002. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych […]

Projekty „LOOK II” i „Ochronić dzieciństwo” Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki rozpoczął realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków The VELUX Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje): 1. LOOK II – kontynuacja systemu wczesnej interwencji i wsparcia rodzin z małymi dziećmi z terenu miasta Białystok Celem głównym projektu jest […]

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczący osób zagrożonych w okresie zimowym

Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Chwila nieuwagi, nierówna nawierzchnia, utrata stabilności, a w konsekwencji upadek i brak możliwości podniesienia się mogą zakończyć się tragedią. Zagrożenie utraty życia dotyczy również osób przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. Z danym […]