Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska

Inicjatorem i realizatorem projektu z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Celem projektu jest wzmocnienie narzędzi służących ochronie przyrody poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup oraz środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – […]

Międzynarodowe Badania Zachowań Dysfunkcjonalnych Młodzieży Szkolnej

W Międzynarodowych Badaniach Zachowań Dysfunkcjonalnych Młodzieży Szkolnej, realizowanych w 35 krajach świata przez Northeastern University College of Social Sciences and Humanities w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Polska bierze udział po raz trzeci. Ideą projektu The International Self-Report Delinquency Study (ISRD) jest prowadzenie w sposób ciągły badania, na porównywalnej (choć nie identycznej) próbie badawczej, w kolejnych edycjach. […]

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Fundacja Nowoczesna Polska realizuje program szkoleniowy „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” kierowany do szkół w całej Polsce. W ramach projektu fundacja Nowoczesna Polska oferuje uczniom, ich rodzicom i nauczycielom bezpłatny udział w warsztatach. Celem przeprowadzanych przez trenerów warsztatów jest podniesienie kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci, cyberprzestrzeni i reagowania na […]

Przestrzeganie praw pacjenta podczas przeprowadzania badań lekarskich uczniów na terenie szkół i placówek oświatowych

W związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta, sygnalizującym występowanie nieprawidłowości podczas badań kontrolnych uczniów na terenie szkół i placówek (medycyna szkolna), proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie praw pacjenta w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Z informacji przekazanej przez Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że zgłoszenia rodziców uczniów dotyczyły m.in. praktyki wykonywania poszczególnych badań dzieci […]

List do dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczący handlu ludźmi

W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DKO-WOK.070.3.2017.MK) oraz zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Narażona na to przestępstwo może być młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyjeżdzająca za granicę z zamiarem dłuższego pobytu, zaś w […]

Apel dotyczący zagrożeń związanych z uczestnictwem w interaktywnej grze „Niebieski wieloryb”

W związku z doniesieniami dotyczącymi „gry” internetowej „Niebieski wieloryb” proszę wszystkich nauczycieli, a także rodziców i opiekunów o zwracanie uwagi na treści, z których korzystają dzieci i młodzież. Z uzyskanych informacji wynika, że istnieje zagrożenie zdrowia i życia uczniów, którzy biorąc udział we wspomnianej grze mogą być nakłaniani do podejmowania niebezpiecznych zachowań, w tym autoagresji i […]

Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie funkcjonowania Pogotowia „Niebieska Linia”

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie informuje , że Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działa nieprzerwanie od 21 lat  i nadal oferuje swoją pomoc osobom krzywdzonym. W załączeniu pismo Pani Wandy Paszkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia dotyczące funkcjonowania Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz   oferta pomocy Pogotowia . Załączniki oferta […]

Kampania informacyjno-edukacyjna „Znamię! Znam je?”.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska objęła swoim honorowym patronatem kampanię informacyjno-edukacyjną „Znamię! Znam je?” organizowaną przez Akademię Czerniaka. Jest to ważna kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do młodych osób, które oprócz poszerzenia swojej wiedzy dot. złośliwego nowotworu skóry – czerniaka, poznają zasady samodzielnej obserwacji znamion oraz zasad profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Załączniki ULOTKA Data: 2017-04-19, rozmiar: 358 […]

Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej, znak: DWKI-WPB.070.1.2017.DI z dnia 10 lutego 2017r., dotyczącego właściwego instalowania i użytkowania urządzeń do monitoringu wizyjnego, uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentem „Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach”. W obecnym stanie prawnym brak jest ustawy kompleksowo regulującej zagadnienia związane z monitoringiem […]

Film edukacyjny promujący numer 112 „W kolejce po życie”

Informujemy, że w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-017 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy realizował projekt pn. „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje”. Jednym z działań była kampania informacyjna dotycząca popularyzacji oraz prawidłowego […]