Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

Kampania informacyjno-edukacyjna „Hazard? Nie, dziękuję!”

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła realizację akcji informacyjno-edukacyjnej „Hazard? Nie, dziękuję!”, której celem głównym jest ochrona osób, w szczególności nieletnich, przed zagrożeniami wynikającymi z uczestnictwa w grach hazardowych. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z listem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku skierowanym do dyrektorów szkół i placówek. Załączniki List Dyrektora […]

Program działań profilaktycznych Straży Miejskiej w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018 zaplanował realizację działań profilaktycznych, adresowanych do wychowanków przedszkoli oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z Białegostoku. Celem działań profilaktycznych jest promocja zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców […]

Konkurs Komisji Europejskiej #BeInclusive EU Sport Awards

Komisja Europejska ogłosiła konkurs #Beinclusive EU Sport Awards, którego zadaniem jest walka z wykluczeniem społecznym na różnych polach. Komisja Europejska zachęca do zgłaszania w konkursie projektów mających na celu integrowanie społeczności zróżnicowanych pod względem zdrowotnym, etnicznym, rasowym, czy statusu majątkowego. Akcja #Belnclusive EU Sport Awards jest adresowana do instytucji, które swoimi działaniami poprzez sport przyczyniły […]

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie

Organizator: Fundacja „Żyjmy Zdrowo” Cel: podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii Uczestnicy: nauczyciele (również psycholodzy i pedagodzy) Termin i miejsce konferencji: 16-18.03.2018 r. w Białymstoku Zgłoszenie: na adres katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl Więcej informacji: pismo Fundacji „Żyjmy Zdrowo” Załączniki Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie w ramach Narodowego Programu Zdrowia […]

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczący bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji

W czasie ferii letnich dzieci i młodzież będą korzystać z różnych form wypoczynku, m.in. będą spędzać czas na słońcu, w pobliżu akwenów wodnych, uczestniczyć w wycieczkach górskich i przejażdżkach rowerowych. Okres letni, oprócz pozytywnych wrażeń, stwarza potencjalne zagrożenie utraty zdrowia i życia uczniów i wychowanków. Dane policyjne wskazują na problem wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, śmiertelnych następstw […]

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska

Inicjatorem i realizatorem projektu z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Celem projektu jest wzmocnienie narzędzi służących ochronie przyrody poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup oraz środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – […]

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Fundacja Nowoczesna Polska realizuje program szkoleniowy „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” kierowany do szkół w całej Polsce. W ramach projektu fundacja Nowoczesna Polska oferuje uczniom, ich rodzicom i nauczycielom bezpłatny udział w warsztatach. Celem przeprowadzanych przez trenerów warsztatów jest podniesienie kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci, cyberprzestrzeni i reagowania na […]

Przestrzeganie praw pacjenta podczas przeprowadzania badań lekarskich uczniów na terenie szkół i placówek oświatowych

W związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta, sygnalizującym występowanie nieprawidłowości podczas badań kontrolnych uczniów na terenie szkół i placówek (medycyna szkolna), proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie praw pacjenta w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Z informacji przekazanej przez Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że zgłoszenia rodziców uczniów dotyczyły m.in. praktyki wykonywania poszczególnych badań dzieci […]

List do dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczący handlu ludźmi

W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DKO-WOK.070.3.2017.MK) oraz zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Narażona na to przestępstwo może być młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyjeżdzająca za granicę z zamiarem dłuższego pobytu, zaś w […]

Apel dotyczący zagrożeń związanych z uczestnictwem w interaktywnej grze „Niebieski wieloryb”

W związku z doniesieniami dotyczącymi „gry” internetowej „Niebieski wieloryb” proszę wszystkich nauczycieli, a także rodziców i opiekunów o zwracanie uwagi na treści, z których korzystają dzieci i młodzież. Z uzyskanych informacji wynika, że istnieje zagrożenie zdrowia i życia uczniów, którzy biorąc udział we wspomnianej grze mogą być nakłaniani do podejmowania niebezpiecznych zachowań, w tym autoagresji i […]