Kategoria: Nagrody, odznaczenia i ordery

20 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej

W dniach 13-14 października 2017 r. odbyły się wojewódzkie obchody święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, ustanowione w 1972 roku jako Dzień Nauczyciela na mocy ustawy Karta praw i obowiązków nauczyciela, a od 1982 roku – obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela. Tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły […]

19 stycznia 2017

Składanie wniosków o nadanie odznaczeń i medali

Uprzejmie informuję, że wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2017 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2017 r. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki […]