Kategoria: Procedury Podlaskiego Kuratora Oświaty

17 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 109/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę oceny pracy dyrektora szkoły”, stanowiącą załącznik do zarządzenia. § 2. […]

12 stycznia 2018

Zarządzenie nr 5/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ,,Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”, […]

12 stycznia 2018

Zarządzenie nr 6/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ,,Procedury wyrażania zgody na zatrudnianie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami”

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie  w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w […]