Kategoria: Programy rządowe

19 stycznia 2017

Program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Opiera się on na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Program Erasmus+ umożliwia pozyskanie wsparcia finansowego na realizację projektów na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w obszarze niżej wymienionych sektorów:

 • edukacja szkolna,
 • kształcenie i szkolenia zawodowe,
 • szkolnictwo wyższe,
 • edukacja dorosłych,
 • młodzież,
 • projekty centralne i sport.

Całkowity budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 14,7 mld euro.

W 2017 roku można składać wnioski na dofinansowanie w ramach niżej wymienionych akcji:

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
 • program Jean Monnet;
 • Sport.

Więcej informacji na temat celów i możliwości programu i aktualnie prowadzonych akcji można znaleźć na stronie programu: erasmusplus.org.pl