Kategoria: Awans zawodowy

9 lutego 2017

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego: wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie […]

9 stycznia 2017

Awans zawodowy – październik 2016

W dniu 13 grudnia 2016 r., w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Gratulacje nauczycielom przybyłym na tę uroczystość złożyła Pani Wicekurator Bożena Dzitkowska. Wśród 102 osób, które od 1 stycznia 2017 r. otrzymywać będą z tego tytułu wyższe wynagrodzenie znalazło się: • 31 nauczycieli szkół z […]