Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

21 lipca 2017

Fundacja „Żyjmy Zdrowo” zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych […]

12 lipca 2017

Oferta edukacyjna dla pracowników oświaty w roku akademickim 2017/2018

Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018 zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej dotyczącej kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących i szkoleń skierowanych do pracowników oświaty. Więcej szczegółowych informacji znajduje się pod adresem: http://cen.uwb.edu.pl/cen.php?p=2220

22 czerwca 2017

Oferta studiów podyplomowych – kwalifikacyjnych

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza osoby posiadające  dyplom ukończenia studiów wyższych na następujące trzy semestralne studia kwalifikacyjne socjoterapia; terapia pedagogiczna; pedagogika resocjalizacyjna; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; edukacja elementarna; wczesne nauczanie języka angielskiego; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie edukacji integracyjnej i włączającej; terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu; oligofrenopedagogika. […]

6 czerwca 2017

Program Microsoft Innovative Educator Expert w roku szkolnym 2017/2018

Microsoft Sp. z o.o. zaprasza wszystkich do udziału w Programie MIE Expert w roku szkolnym 2017/2018. Program MIE Expert jest programem, w którym uczestniczą nauczyciele z całego świata pasjonujący się do nowymi technologiami w edukacji, chcący rozwijać swoje kompetencje, a także dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w Polsce i na świecie. Aplikacje do […]

16 maja 2017

Kurs szkoleniowy dla nauczycieli „Ssaki morskie – nauka i edukacja”

Organizator: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące kursu dostępne są na stronach internetowych: http://www.frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/horyzont-2020/ oraz http://www.hel.univ.gda.pl/horyzont_2020/horyzont_2020_index.htm Załączniki zaproszenie na kursy dla nauczycieli Data: 2017-05-16, rozmiar: 2 MB