Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

22 czerwca 2017

Oferta studiów podyplomowych – kwalifikacyjnych

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza osoby posiadające  dyplom ukończenia studiów wyższych na następujące trzy semestralne studia kwalifikacyjne socjoterapia; terapia pedagogiczna; pedagogika resocjalizacyjna; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; edukacja elementarna; wczesne nauczanie języka angielskiego; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie edukacji integracyjnej i włączającej; terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu; oligofrenopedagogika. […]

6 czerwca 2017

Program Microsoft Innovative Educator Expert w roku szkolnym 2017/2018

Microsoft Sp. z o.o. zaprasza wszystkich do udziału w Programie MIE Expert w roku szkolnym 2017/2018. Program MIE Expert jest programem, w którym uczestniczą nauczyciele z całego świata pasjonujący się do nowymi technologiami w edukacji, chcący rozwijać swoje kompetencje, a także dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w Polsce i na świecie. Aplikacje do […]

16 maja 2017

Kurs szkoleniowy dla nauczycieli „Ssaki morskie – nauka i edukacja”

Organizator: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące kursu dostępne są na stronach internetowych: http://www.frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/horyzont-2020/ oraz http://www.hel.univ.gda.pl/horyzont_2020/horyzont_2020_index.htm Załączniki zaproszenie na kursy dla nauczycieli Data: 2017-05-16, rozmiar: 2 MB

28 marca 2017

Warsztaty dla nauczycieli języka hiszpańskiego w ramach projektu RedELEprof Centralnego i RedELEprof Regionalnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na warsztaty w ramach projektu RedELEprof. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka hiszpańskiego w Polsce poprzez stworzenie spójnego systemu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Projekt RedELEprof składa się z dwóch elementów: RedELEprof Centralnego i RedELEprof Regionalnego. Najbliższe terminy szkolenia: Lublin – 7 kwietnia br; Poznań – 8 kwietnia br. […]