Kategoria: Nagrody, odznaczenia i ordery

19 stycznia 2017

Składanie wniosków o nadanie odznaczeń i medali

Uprzejmie informuję, że wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2017 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2017 r. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki […]