Kategoria: Legalizacja dokumentów

2 listopada 2016

Legalizacja dokumentów

Co należy przygotować? Należy przygotować: wniosek o legalizację świadectwa; oryginał świadectwa przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą; dowód wniesienia opłaty; upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa. Jakie dokumenty trzeba wypełnić? Należy wypełnić wniosek o legalizację świadectwa, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest […]