Kategoria: Obowiązek lustracji

31 stycznia 2017

Komunikat w sprawie lustracji

Informuję, iż osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., kandydujące  na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, powinny złożyć OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1  do Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów […]

24 stycznia 2017

Informacja dotycząca przedłużenia powierzenia pełnienia funkcji dyrektora szkoły

Podlaski Kurator Oświaty przypomina, że dyrektorzy szkół lub placówek, którym organ prowadzący zamierza przedłużyć powierzenie pełnienia funkcji dyrektora na podstawie art. 36a ust 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), powinni złożyć do Podlaskiego Kuratora Oświaty, informację o złożeniu […]