Kategoria: Patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej nr SO.031.135.2016. Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przedsięwzięciu edukacyjnemu powinien zapoznać się z zasadami określonymi w karcie informacyjnej oraz złożyć wypełniony wniosek zgodnie ze wzorem wraz z załącznikami.

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń


Wykaz
aktualnych udzielonych
honorowych patronatów / rekomendacji
w roku szkolnym 2017/2018r.

Znak sprawy Nazwa przedsięwzięcia Nazwa wnioskodawcy Uwagi
1 2 3 4
SO.031.79.2017 „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych” Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20 Rekomendacja
SO.031.80.2017 Międzynarodowa konferencja „Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy” Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok
SO.031.81.2017 Program współpracy transgranicznej ENI Polska- Białoruś – Ukraina 2014-2017. Transgraniczne Centrum Terapii dla dzieci w szerokim spektrum autyzmu (ASD). Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28  Rekomendacja

Załączniki

Sprawozdanie
Data: 2016-12-21, rozmiar: 32 KB
Karta informacyjna
Data: 2016-12-21, rozmiar: 527 KB
Druk wniosku
Data: 2016-12-21, rozmiar: 42 KB
Logotypy
Skompresowany zip
Data: 2016-12-21, rozmiar: 139 KB