Kategoria: Patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej nr SO.031.135.2016. Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przedsięwzięciu edukacyjnemu powinien zapoznać się z zasadami określonymi w karcie informacyjnej oraz złożyć wypełniony wniosek zgodnie ze wzorem wraz z załącznikami.

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń


Wykaz
aktualnych udzielonych
honorowych patronatów / rekomendacji
w roku szkolnym 2016/2017r.

Znak sprawy Nazwa przedsięwzięcia Nazwa wnioskodawcy Uwagi
1 2 3 4
SO.031.79.2017 „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych” Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20 Rekomendacja
SO.031.80.2017 Międzynarodowa konferencja „Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy” Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok
SO.031.81.2017 Program współpracy transgranicznej ENI Polska- Białoruś – Ukraina 2014-2017. Transgraniczne Centrum Terapii dla dzieci w szerokim spektrum autyzmu (ASD). Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28  Rekomendacja
SO.031.73.2017 Konkurs czytelniczy „Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji” Szkoła Podstawowa w Topczewie, 17-132 Wyszki, ul. Szkolna 2
SO.031.74.2017 XVI Miejski Konkurs Recytatorski Twórczości Karola Wojtyły „Nie lękaj się – zaufaj nadziei …” Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku, 15-757 Białystok, ul. Łagodna 10
SO.031.75.2017 III Turniej językowy „Potyczki z polszczyzną” Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku, 15-662 Białystok , ul. Stroma 16
SO.031.69.2017 Konkurs plastyczny „Żołnierz dawniej i dziś” Jednostka Wojskowa 3519 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, 15-681 Białystok
SO.031.59.2017 III Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół im. Św. Jana Pawła II pod hasłem „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd” Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 18-105 Suraż, ul. Szkolna 1
SO.031.64.2017 VIII Podlaski Konkurs Pieśni Religijnej Zespół Szkół w Kleosinie, 16-101 Kleosin, ul. Zambrowska 20
SO.031.68.2017 „To, co najpiękniejsze”- Koncert dla uczczenia 97 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku, 15-707 Białystok, ul. Łagodna 10
SO.031.66.2017 „6 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom” Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 15-016 Białystok, ul. Złota 4
SO.031.65.2017 XIV Dni Gimnazjalistów pod hasłem „Wszystko, co czynimy, zostawia jakiś ślad” Zespół Szkół w Nowych Piekutach, 18-212 Nowe Piekuty, ul. Główna 3
SO.031.62.2017 VII Powiatowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Stowarzyszenie „Szkoła Naszą Szansą”, 19-200 Grajewo, ul. Ełcka 11
SO.031.61.2017 Projekt edukacyjny „Noc Maturzysty” Politechnika Białostocka Centrum Rekrutacji Studiów Podyplomowych i Szkoleń, 15-351 Białystok,
ul. Wiejska 45A
SO.031.60.2017 III Konkurs Recytatorsko-Muzyczny poświęcony pamięci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki Zespół Szkół w Juchnowcu, 16-061 Juchnowiec, ul. Szkolna 5
SO.031.48.2017 Międzyszkolny Konkurs Literacki pod hasłem: „Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów” Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku ul. Rumiankowa 13
SO.031.55.2017 III Młodzieżowa Konferencja Naukowa „0 zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017 III Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 3 w Białymstoku, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1
SO.031.56.2017 XIV Suwalskie spotkania edukacyjne „Nowa szkoła – nowe szanse” Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 83
SO.031.57.2017 Wieczór Pamięci 2017 Fundacja Patria Mater, 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego 9/48
SO.031.51.2017 V edycja Międzyszkolnego Konkursu językowo-plastycznego „Icons of Podlasie” Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, 15-337 Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 25
SO.031.54.2017 Projekt edukacyjny „Pamięci Świętego Jana Pawła II” Przedszkole Samorządowe Nr 30, 15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A
SO.031.45.2017 XXIV Konkurs Plastyczno-Literacki „Bezpieczeństwo nad wodą w okresie lata 2017” Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących, 15-440 Białystok, ul. I. Malmeda 13B/27
SO.031.52.2017 V edycja Międzyszkolnego Konkursu językowo-czytelniczego „Learning English Through Reading” Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, 15-337 Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 25  Odebranie honorowego patronatu
SO.031.53.2017 Konkurs plastyczny poświęcony śp. księdzu Jerzemu Zawadzkiemu w 10 rocznicę jego śmierci
„Ksiądz Jerzy Zawadzki – suwalski kapłan”
Region Podlaski NSZZ „Solidarność” Oddział w Suwałkach, 18-400 Suwałki, ul. Kościuszki 38
SO.031.44.2017 Konferencja „Reforma oświaty krok po kroku” Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 15-016 Białystok, ul. Złota 4
SO.031.37.2017 IV Forum Młodych Ekologów Szkoła Podstawowa Nr 2, 15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Casino 25
SO.031.38.2017 I Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Barwy Ziemi” Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, 15-840 Białystok, ul. Narewska 11
SO.031.26.2017 V Jubileuszowa Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli „Kształcenie pozytywnych postaw wobec własnego ciała
i zdrowia wśród dzieci i młodzieży podczas lekcji wychowania fizycznego.”
Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11
SO.031.34.2017 IV Miejski Konkurs Kultury Języka Polskiego Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, 15-338 Białystok,
ul. Pułaskiego 96
SO.031.20.2017 XX Rajd śladami powstańców styczniowych 1863r. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1
SO.031.15.2017 V Edycja powiatowego konkursu ortograficznego „Bezbłędek” Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, 19-120 Knyszyn, ul. Białostocka 36
SO.031.10.2017 Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Dynastia Jagiellonów – historyczne kwartety” Zespół Szkół w Trzciannem, 19-104 Trzcianne, ul. 3 Maja 9
SO.031.14.2017 VI Miejski konkurs piosenki angielskiej „Sing A Song” Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi , 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96
SO.031.22.2017 Etap diecezjalny „XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej” Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku, 15-077 Białystok, ul. Warszawska 50
SO.031.18.2017 IV edycja turnieju zawodowego „Nowoczesne budownictwo wokół nas” Zespół Szkół Zawodowych Nr 5, 15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40
SO.031.224.2017 Regionalna Olimpiada Historyczna „Wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i ich następczyniach w okresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947” Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1A
SO.031.13.2017 Konkurs matematyczny „ Z szóstką na sześć” Szkoła Podstawowa Nr 6 w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12
SO.031.12.2017 V Turniej Bowlingowy dzieci niepełnosprawnych Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka”, 16-400 Suwałki, ul. M. Skłodowskiej 5
SO.031.213.2017 Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 55
SO.031.10.2017 Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Dynastia Jagiellonów – historyczne kwartety” Zespół Szkół w Trzciannem, 19-104 Trzcianne, ul. 3 Maja 9
SO.031.8.2017 Diecezjalny Konkurs Religijny dla uczniów szkół specjalnych „Własność bliźniego to rzecz święta”, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn,
ul. Kościelna 10
SO.031.6.2017 Diecezjalny Konkurs Religijny
„Posłani – aby pomagać”
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn,
ul. Kościelna 10
SO.031.7.2017 XVIII Konkurs ortograficzny dla uczniów gimnazjów Publiczne Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9, 15-668 Białystok, ul. Upalna 26
SO.031.5.2017 „Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej” Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku
15-840 Białystok, ul. Narewska 11
SO.031.4.2017 Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku,
15-245 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1J
SO.031.3.2017 Konkurs historyczny „Lokalni bohaterowie powstania styczniowego- powstanie styczniowe na Białostocczyźnie” Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych, 15-875Białystok, ul. Krakowska 9
SO.031.219.2016 XIII edycja Konkursu Papieskiego 2017 „Patriotyzm Karola Wojtyły (1920-2005)”. Fundacja Instytut Tertio Millennio,31-043 Kraków,
ul. Dominikańska 3/13
SO.031.211.2016 XV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki Uniwersytet Medyczny,15-089Białystok,
ul. J. Kilińskiego 1
SO.031.214.2016 Konkurs na najciekawszą pracę w ramach projektu „Dekalog i wartości” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 18-400 Łomża, ul. Polna 16
SO.031.209.2016 Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość Exacto Sp.z o.o. , 35-234 Rzeszów,
ul. Siemieńskiego 20, lok. 38
SO.031.200.2016 Konkurs Języka niemieckiego „SCHWARZ-ROT-GOLD” II Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku,
15-840 Białystok, ul. Narewska 11
SO.031.194.2016 IX edycja Międzydiecezjalnego Konkursu „Święci
i Bohaterowie Naszej Ziemi” przebiegającej
pod hasłem „Dar czasu dobrze wykorzystany”
Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 18-400 Łomża,
ul. Sadowa 12
SO.031.206.2016 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „I T y możesz zostać Kopernikiem” Miejski Zespół Szkół, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul. Ludowa 5
SO.031.208.2016 VIII Festiwal Sztuk Bożonarodzeniowych Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym,18-106 Turośń Kościelna,ul. Kościelna 10
SO.031.192.2016 X edycja Festiwalu Kultur Szkoła Podstawowa Nr 12, 15-687 Białystok,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
SO.031.157.2016 II Regionalny Konkurs Plastyczno -Literacki
pod hasłem „Wśród Łąk”
Liceum Plastyczne, 18-400 Łomża,
ul. M. Skłodowskiej- Curie 1
SO.031.189.2016 Konkurs Recytatorski „Od świtu do zmierzchu” poświęcony pamięci poetki, pisarki i gawędziarki Elżbiety Daniszewskiej Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
19-120 Knyszyn, ul. Białostocka 36
SO.031.186.2016 Mikołajkowe Zawody Pływackie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
SO.031.188.2016 IX Otwarty Turniej Unihokeja Szkół Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół Elektrycznych, 15-111 Białystok,
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
SO.031.184.2016 VII Podlaski Konkurs Recytatorsko – Plastyczny
„Twórczość Tadeusza Śliwiaka słowem i pędzlem malowana”.
Zespół Szkół w Kleosinie,
16-001Kleosin, ul. Zambrowska 20
SO.031.183.2016 Konkurs literacko-plastyczny na komiks „W świecie Sienkiewiczowskich bohaterów” Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, 15-337 Białystok,
ul. Pułaskiego 25
SO.031.185.2016 III Międzynarodowe Forum Opiekunów
i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych –
zrozumieć agresję.
Fundacja Wspierania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „KAJA” , 17-200 Hajnówka,
ul. Modrzewiowa 6
SO.031.182.2016 „Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek – JASEŁKA 2016″ (XVII edycja) Szkoła Podstawowa Nr 44, im. Stanisława Moniuszki
15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 13
SO.031.181.2016 X Konkurs Piosenki ” Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2017 Zespół Szkół i Przedszkole, 16-080 Tykocin,
ul. Kochanowskiego 1
SO.031.172.2016 VI Jesień Talentów „Z inspiracji księdza Jana” Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego, 15-893 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 25
SO.031.166.2016 Patriotyczne Śpiewanie 2016- wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoła Podstawowa Nr 12 , 15-687 Białystok,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
SO.031.165.2016 Konkurs wiedzy oraz plastyczny „Religijne i geograficzne aspekty pielgrzymek- podróży Jana Pawła II” pod hasłem „Jan Paweł II w Fatimie” Zespół Szkół w Sokołach ,
18-218 Sokoły, ul. Kościelna 6
SO.031.158.2016 I Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
„A słowo stało się Ciałem”
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej
w Białymstoku, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku,
Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku
SO.031.164.2016 VIII Międzyszkolny Konkurs Historyczny na najlepszą prezentację multimedialną „Najwybitniejsze kobiety
w historii Podlasia”
Zespół Szkół Elektrycznych, 15-111 Białystok,
ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego 14
SO.031.163.2016 „Maturanek – Poranek Maturzysty” Politechnika Białostocka, Centrum Rekrutacji, 15-351 Białystok, Studiów Podyplomowych i Szkoleń,
ul. Wiejska 45A
SO.031.162.2016 „Konkurs Misiowy”- projekt edukacyjny Madro Białystok, 15-703 Białystok,
ul. Zwycięstwa 8
SO.031.152.2016 VI Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z broni pneumatycznej –
„Złota Tarcza”
V Liceum Ogólnokształcące
15-6641 Białystok, ul. Miodowa 5
SO.031.153.2016 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej Zespół Szkół Elektrycznych
15-111 Białystok, ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14
SO.031.150.2016 „XXI Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży
Prawosławnej”
Prawosławny Klub Sportowy „DYNAMIS”,
15-616 Białystok, ul. Węgierska 15
SO.031.146.2016 Kampania społeczna „Pola Nadziei 2016/2017” Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci
z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
SO.031.147.2016 Konkurs wiedzy ekologicznej „Różnorodność biologiczna
i formy ochrony przyrody w Polsce
Białowieski Park Narodowy w Białowieży
SO.031.143.2016 Projekt popularyzacji kształcenia zawodowego
w woj. podlaskim
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr,
15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8
SO.031.142.2016 Dni Kultury Niemieckiej Stowarzyszenie Języka Niemieckiego,
15-795 Białystok, ul. Palmowa 30/65
SO.031.141.2016 Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” MASPEX-GMW, Sp. z o.o. Sp.k.,
34-100 Wadowice, ul. Chopina 10
SO.031.131.2016 Ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad.
Akcja Grosz do grosza”
Fundacja „Być Bardziej”,
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
SO.031.138.2016 III edycja programu edukacyjnego „TalentowiSKO” Bank Spółdzielczości S.A (BPS),
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
SO.031.92.2016 Olimpiada statystyczna – etap rejonowy Komitet Główny Olimpiady Statystycznej,
25-359 Kielce, ul. Z. Wróblewskiego 2

 

Załączniki

Sprawozdanie
Data: 2016-12-21, rozmiar: 32 KB
Karta informacyjna
Data: 2016-12-21, rozmiar: 527 KB
Druk wniosku
Data: 2016-12-21, rozmiar: 42 KB
Logotypy
Skompresowany zip
Data: 2016-12-21, rozmiar: 139 KB