12 marca 2018

Konferencja „Aktywna tablica…”

Konferencja „Aktywna tablica – realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 w praktyce”

 W związku z drugą edycją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica zapraszamy przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów szkół podstawowych zainteresowanych udziałem w programie na konferencję poświęconą realizacji programu w praktyce. Odbędzie się ona 23 i 26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w godz. 10.00 – 12.00.

Program spotkania:

  1. Zakres dofinansowania, w tym rodzaj pomocy dydaktycznych, które szkoły mogą zakupić.
  2. Wymagania wobec szkół biorących udział w programie.
  3. Zasady finansowania. Koszty kwalifikowane.
  4. Zasady przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia.
  5. Ocena złożonych wniosków.
  6. Najczęściej popełniane błędy.
  7. Sprawozdania z realizacji programu.

Wszelkich informacji udziela starszy wizytator Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych – pan Krzysztof Sochoń – te. 85 748 48 22.

Rejestracja na konferencję TUTAJ.