12 lutego 2018

Konsultacje społeczne nowo powstających e-podręczników.

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii.

E-materiały zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z wykorzystaniem różnych rodzajów multimediów – audiobooków, cykli krótkich filmów edukacyjnych oraz ćwiczeń interaktywnych.

Informacje dotyczące konsultacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem:

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/tworzenie-e-materialow-dydaktycznych-do-ksztalcenia-ogolnego/tworzenie-e-materialow-dydaktycznych-do-ksztalcenia-ogolnego-aktualnosci/

oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/epodreczniki/

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz opiniowania poprzez przycisk “Zgłoś uwagi” z poziomu pojedynczego e-materiału umieszczonego na platformie  http://www.epodreczniki.pl/begin/konsultacje-spoleczne 

Konsultacje otwarte trwają do 28 lutego 2018 r.