3 stycznia 2018

Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego Programu “Aktywna tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących.

Organ prowadzący – sprawozdanie – Zestawienie finansowe do dnia 15 stycznia 2018 r.

Plik do pobrania w załączniku:

Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego Programu „Aktywna tablica” dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Załączniki

Zestawienie Finansowe
Data: 2018-01-03, rozmiar: 32 KB