6 listopada 2017

Konferencje pn. „Poradnia-Uczeń-Szkoła”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek na Konferencje z cyklu Poradnia – Uczeń – Szkoła, dotyczące organizacji kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Konferencje odbędą się zgodnie z harmonogramem:

Powiaty: moniecki, grajewski i sokólski14 listopada 2017 r. o godzinie 1000 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Szkolna 22;

Miasto Suwałki i powiaty: suwalski, sejneński i augustowski 16 listopada 2017 r.
o godzinie 1000 w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, ul. Aleja Wyszyńskiego 1;

Miasto Łomża i powiaty: łomżyński, kolneński, zambrowski i wysokomazowiecki
– 16 listopada 2017 r. o godzinie 1000 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19,

Powiaty: bielski, hajnowski i siemiatycki – 23 listopada 2017 r. o godzinie 1000 w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnówce, ul. Tamary Sołoniewicz 4;

Miasto Białystok i powiat białostocki 21 listopada 2017 r. o godzinie 900 i 1300 w I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Brukowa 2.

W programie konferencji:

  1. Zadania szkół przy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów.
  2. Przykłady dobrej praktyki przygotowane przez przedstawicieli szkół.
  3. Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wspierania przedszkoli, szkół i placówek.
  4. Przykłady dobrej praktyki przygotowane przez przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do udziału w konferencji proszę  zgłaszać się wyłącznie poprzez  wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: http://rejestracja.kuratorium.bialystok.pl