12 lipca 2018

Dzień Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. W ramach  obchodów Dnia Krajobrazu organizatorzy planują  rozpowszechnienie „spacerów krajobrazowych”, które mogą się odbywać w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). W ramach obchodów Dnia Krajobrazu organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych do organizacji spacerów krajobrazowych oraz do podejmowania inicjatyw w ramach  tych obchodów. Tegoroczne działania będą prowadzone pod hasłem Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas. Dzień Krajobrazu będzie nawiązywał również do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach organizowanych projektów należy uwzględnić miejsca będące świadkami historii, krajobrazy pamięci – miejsca szczególne dla społeczności lokalnych i narodu, w których jest zapisana pamięć o ludziach i wydarzeniach, a które są naszym dziedzictwem historycznym.