10 maja 2018

Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu:

„Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny”,

które odbędzie się w dniach 21–23 maja 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół oraz specjalistów.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy w zakresie realizacji edukacji włączającej na II etapie edukacyjnym, zwiększenie kompetencji kadr oświaty w obszarze działań służących pomyślnej adaptacji uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkole oraz  kształtowanie umiejętności stosowania WOPFU i IPET do efektywnego planowania i udzielania pomocy uczniom ze SPE. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną metody i sposoby indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE podczas zajęć edukacyjnych. Poruszona zostanie także tematyka roli rodziców w organizacji wsparcia uczniów ze SPE oraz znaczenie doradztwa zawodowego na II etapie edukacyjnym.

Link do rejestracji:

https://www.ore.edu.pl/2018/04/szkolenie-edukacja-wlaczajaca-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-ii-etap-edukacyjny/