18 maja 2018

Konferencja “Szanse i perspektywy kształcenia zawodowego”

Zapraszamy Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych do udziału w konferencji „Szanse i perspektywy kształcenia zawodowego”, która odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Konferencja poświęcona będzie przedstawieniu zmian w szkolnictwie zawodowym.  Stworzy też okazję do zaprezentowania dobrych rozwiązań podejmowanych w szkołach i u pracodawców.

W programie konferencji przewidziano podjęcie następujących zagadnień:

  1. Kierunki zmian w kształceniu zawodowym – wystąpienie przedstawiciela Ministra Edukacji Narodowej.
  2. Wsparcie kształcenia zawodowego w programie Erasmus+ – wystąpienie przedstawiciela Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
  3. Przykłady współpracy szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami – prezentacje szkół zawodowych oraz przedstawicieli pracodawców.
  4. Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji – wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Rejestracja uczestników konferencji