10 listopada 2017

Konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Wydział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję: „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”.

Celem konferencji jest potrzeba kontynuowania działań dotyczących upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z przyjętym w roku szkolnym 2017/2018 kierunkiem polityki oświatowej Państwa w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Program konferencji:

9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników

10.00 – 11.40  Istota edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów – prof. dr hab. Marek Konopczyński Katedra Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku, Marzenna Habib wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji;

11.40 – 12.00  Przerwa

12.00 – 13.00  Zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Anna Topór dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

13.00 – 13.20  Prezentacja dobrej praktyki z terenu województwa z przedstawieniem aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

13.20 – 14.00  Dyskusja

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli odpowiedzialnych za organizację kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2017 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3.

Zapisy na konferencję: rejestracja1.kuratorium.bialystok.pl