14 września 2018

Konkurs na Grę Edukacyjną “Moja Polska Niepodległa”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie ogłaszają Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną Moja Polska Niepodległa pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika  Metropolity Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Konkurs dotyczy wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości na obszarze całego kraju oraz Małych Ojczyzn. Zadanie polega na przedstawieniu historii walki o suwerenność oraz postaci mających lokalny wkład w odzyskanie niepodległości.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach:

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php

http://spl.lublin.eu

http://www.zs7.lublin.pl