12 stycznia 2018

Konkurs o ks. Stanisłąwie Konarskim “Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie ogłasza V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”.

Konkurs objęli patronatem: Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski oraz Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej postaci w dziejach narodu polskiego, rozpropagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych, a także doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Szczegółowe informacje na stronach http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php oraz http://gl.lublin.eu